Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Andorka Rezső , vitéz
  Andorka Rudolf, ifj.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnay László, zolnai

  Négyesy László

  irodalomtörténész, esztéta


  Született: 1861. március 6. Szentes, Csongrád vármegye
  Meghalt: 1933. január 7. Budapest

  Család

  Fia Négyesy György (1893–1992) sakkozó, sportvezető.

  Iskola

  A bp.-i tudományegyetemen m.–latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. (1885), az irodalmi segédtudományok (költészet- és szónoklattan, stilisztika) tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1893), az MTA tagja (l.: 1896. máj. 15.; r.: 1918. máj. 2.; t.: 1931. máj. 15.).

  Életút

  Az egri r. k. főgimn. h. (1885–1896), r. tanára (1896–1911), egyúttal a szolnoki áll. főgimn. r. tanára (1887-től) és a bp.-i középisk. tanárképző int. gyakorló gimn.-ának vezető tanára (1893–1911). A bp.-i tudományegyetem, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1893–1911), a m. irodalomtörténet (1911–1923) és az esztétika ny. r. tanára (1923–1933). – Kormánypárti programmal a szentesi választóker. ngy.-i képviselője (1920–1922). – Jelentősek m. verstani kutatásai, különösen a kettős ritmus elvére, a strófákra és az ütemegyenlőségre vonatkozó megállapításai. Újszerű módon, az irodalmat nyelvi jelenségként tárgyaló stilisztikai, poétikai és retorikai tankönyvei nemzedékek irodalmi szemléletét alakították, iránymutatóak voltak az államosításig a mo.-i tankönyvírásban. Nagy hatású egy. stílusgyakorlati szemináriumain a 20. sz.-i m. irodalom legjelesebb személyiségei (pl.: Babits Mihály, Tóth Árpád, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső) tanultak. – A Kisfaludy Társaság tagja (r.: 1904). A Szt. István Akad. tagja (r.: 1916), másodelnöke (1929–1931), és III. Oszt.-ának elnöke (1916–1929). Az MTA Nyelvművelő Biz.-ának alapító tagja. A M. Irodalomtörténeti Társaság alelnöke (1911–1921), elnöke (1921–1933). Az Orsz. M. Középisk. Tanáregyesület főtitkára (1896–1907), alelnöke (1907-től). A M. Paedagogiai Társaság (1930-tól), a Petőfi Társaság t. tagja (1930). Az Orsz. Tanárvizsgáló Biz. (1895-től), az Orsz. Közoktatási Tanács tagja (1896-tól). – Corvin-koszorú (1930). – A Magyar Paedagogia (1896–1899), az Országos Magyar Középiskolai Tanáregyesület Közleményei szerkesztője (1904–1905). A Kisfaludy Társaság Nemzeti Könyvtára társszerkesztője (Beöthy Zsolttal, Császár Elemérrel, 1913–1914).

  Főbb művei

  F. m.: Magyar verstan. (Bp., 1886)
  A magyar vers. Általános verstani elvek. A magyar vers szerkezete. (Eger, 1887)
  A magyar verselmélet kritikai története. (Bp., 1888)
  A mértékes magyar verselés története. A klasszikai és a nyugat-európai versformák irodalmunkban. (Bp., 1892)
  Stilisztika. (Bp., 1895; 4. kiad. 1903)
  A nyelvújításról. Akad.-i székfoglaló. (Bp., 1897)
  Magyar nyelvtan. 1–2. (Bp., 1900–1901)
  Magyar olvasókönyv. 1–3. (Bp., 1900–1901)
  Rhetorika. Elmélet. Prózai olvasmányok. (Bp., 1901)
  Poétika. (Bp., 1902)
  Rendszeres magyar nyelvtan. (Bp., 1903)
  Gvadányi József és Fazekas Mihály. (Bp., 1904)
  A magyar költészet eredete. (Budapesti Szemle, 1910)
  Eötvös költeményei. (Kisfaludy Társaság Évkönyve, 1913)
  Arany. (Bp., 1917)
  Zrínyi Miklós prózai munkáinak új kiadása. Akad.-i székfoglaló is. (Budapesti Szemle, 1920)
  A magyar irodalom és költészet fejlődése. (Bp., 1926)
  Kazinczy pályája. (Bp., 1931)
  Száz év távolából. (Bp., 1931)
  szerk.: Kölcsey Ferenc válogatott versei. Összeáll. és a bevezető tanulmányt írta. (Bp., 1895)
  Bajza József költeményei. Sajtó alá rend. (Bp., 1904)
  Zrínyi Miklós gróf válogatott munkái. Sajtó alá rend. (Bp., 1904).

  Irodalom

  Irod.: Emlékkönyv N. L. hetvenedik születésnapja alkalmából. Szerk. Pintér Jenő. (Bp., 1931)
  Kosztolányi Dezső: N. L. (Új Idők, 1933)
  Hekler Antal: Megemlékezés N. L.-ról. (Budapesti Szemle, 1934)
  Kéky Lajos: N. L. emlékezete. (Bp., 1937)
  Bréver Lajos: N. L. (Bp., 1937)
  Horváth János: N. L. (H. J.: Tanulmányok. Bp., 1956)
  Pataky László: N. L. verselméleti munkáinak jelentőségéről. (Eger, 1957)
  Reisinger János: Irodalmi gondolkodásunk a szzázadfordulón. N. L. (Literatura, 1984)
  Kecskés András: N. L. verselméleti munkássága. (Literatura, 1987)
  Szecskó Károly: N. L. egri évei. (Irodalomismeret, 1991).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (186), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (20), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), immunológus (10), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (175), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (186), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu