Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abaffy László
  Alexits György
  Báthy Anna
  Krassó György

  Nagy Géza

  régész, etnográfus


  Született: 1855. augusztus 4. Gárdony, Fejér vármegye
  Meghalt: 1915. február 3. Budapest

  Iskola

  A pesti tudományegyetemen régészetet, összehasonlító nyelvészetet, oklevéltant és földrajzot tanult (1875-ig). Az MTA tagja (l.: 1901. máj. 10.).

  Életút

  A M. Nemzeti Múz. (MNM) Régiség- és Éremtárának díjnoka (1875–1881), a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múz. őre (1881–1889), az MNM gyakornoka (1889–1891), segédőre (1891–1900), őre (1900–1902), igazgató-őre (1902–1914). – Ôstörténettel, elsősorban a magyarság eredetének kérdésével, a magyarság ázsiai vélt rokonságával, a közép-ázsiai népvándorlás m. őstörténeti összefüggéseivel fog. Fontos eredményeket ért el a m. viselet- és fegyverzettörténet terén is. – Az Archaeológiai Értesítő szerkesztője (1913–1915).

  Főbb művei

  F. m.: Az Álmos-monda. (Sepsiszentgyörgy, 1883)
  Adatok a székelyek eredetéhez. (Sepsiszentgyörgy, 1883–1886)
  A szkíták nemzetisége. (Bp., 1895)
  Vadászat. (Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota ezeréves fennállásakor. V. Bp., 1896)
  A magyar viseletek története. Nemes Mihállyal. (Bp., 1900)
  III. Béla fegyverzete s az Árpád-házi királyok jelvényei. (III. Béla emlékezete. Bp., 1900)
  Szabolcs vármegye története. Jósa Andrással. (Szabolcs vármegye. Magyarország vármegyéi és városai. Bp., 1900)
  Budapest és vidéke az őskorban. (Bp., 1904)
  Magyarország története a királyság megalapításáig. Fröhlich Róberttel, Kuzsinszky Bálinttal, Marczali Henrikkel. (Bp., 1905)
  A skythák. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1905. ápr. 3.; Bp., 1909; új kiad.: Történelmi Szemle, 1972)
  Szent István vérsége s a magyar és a külföldi kútforrások. (Bp., 1908)
  Számszeríjak a Hunadiak korából. (Archaeologiai Értesítő, 1910).

  Irodalom

  Irod.: N. G. (Archaeologiai Értesítő, 1915)
  N. G. (Századok, 1915)
  Gedai István: Megemlékezés N. G.-ról. (Alba Regia, 1968)
  Benkő Sámuel: N. G., a literátor és művelődésünk mindenese. (Erdélyi Tudományos Füzetek, 1991).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu