Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Andorka Rezső , vitéz
  Andorka Rudolf, ifj.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnay László, zolnai

  Moravcsik Gyula

  bizantinológus, klasszika-filológus


  Született: 1892. január 29. Budapest
  Meghalt: 1972. december 10. Budapest

  Család

  Fia Moravcsik M. Gyula (1931) filozófus.

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1934. máj. 11.; r.: 1945. máj. 30.).

  Életút

  Moravcsik Gyula (1892. jan. 29. Bp. – 1972. dec. 10. Bp.): bizantinológus, klasszika-filológus. – Fia Moravcsik M. Gyula (1931) filozófus. – A bp.-i tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – bölcsészdoktori okl. (1914), görög–latin szakos tanári okl. szerzett (1920); közben a müncheni és a párizsi egyetemen tanult (1913), a középkori görög filológia fődiszciplinái, különös tekintettel a m.–bizánci érintkezésekre tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1924), az MTA tagja (l.: 1934. máj. 11.; r.: 1945. máj. 30.). – Az I. vh.-ban frontszolgálatot teljesített, orosz hadifogságban volt (1915–1920), a bp.-i VI. ker.-i Mária Terézia Leánygimn. h. (1902–1921), r. tanára (1921–1923), az Eötvös Collegium tanára (1923–1936). A Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1924–1932), a görög filológia c. ny. rk. (1932–1936), ny. r. tanára (1936–1950), tanszékvezető egy. tanára (1951–1967). A Római M. Történeti Int. olaszo.-i ösztöndíjasa (1926–1927), majd Hariszeion-ösztöndíjjal Görögo.-ban folytatott kutatásokat (1934–1935). – A m. bizantinológiai kutatások nemzetközileg is elismert, iskolateremtő személyisége. Alapvetően új eredményeket ért el a középkori m.–bizánci kapcsolatok, ill. a bizánci–török művelődéstörténeti érintkezések vizsgálata terén- Forráskiadói tevékenysége is jelentős, közzétette a m. őstörténetre vonatkozó bizánci forrásokat. – Az Ókortud. Társaság elnöke. A Bolgár (1942-től), a Bajor (1954-től), az NDK (1955-től), az Osztrák Tud. Akad. külső l. tagja (1964-től). A Szerb Tud. és Művészeti Akad. (1965-től), az Athéni Akad. külső tagja (1965-től). Az athéni Bizantinológiai Társaság t. tagja (1930-tól). Az Association Internationale des Papyrologues (1948-tól), az Association Internationale des Études Byzantines tagja (1963-tól), t. alelnöke (1964-től). – Az athéni egyetem t. doktora (1937). – MTA Sámuel-díj (1932), MTA Nagyjutalma (1948), Kossuth-díj (1949), M. Népköztársasági Érdemrend (1950), Ábel Jenő-emlékérem (1968), Munka Érdemrend (ezüst, 1972).

  Főbb művei

  F. m.: A csodaszarvas mondája a bizánci íróknál. (Egyetemes Philologiai Közlöny, 1914)
  Szt. László leánya és a bizánci Pantokrator-monostor. (Bp.–Konstantinápoly, 1923)
  Az onogurok történetéhez. (Bp., 1930; hasonmás kiad. 1977)
  A magyar történet bizánci forrásai. (Bp., 1934)
  A magyar szent korona görög feliratai. Akad.-i székfgolaló is. (Elhangzott: 1935. máj. 6.; Értekezések a Nyelv- és Széptudományi Osztály Köréből, 1935)
  A honfoglalás előtti magyarság és a kereszténység. (Szent István Emlékkönyv. I. Bp., 1938)
  A papiruszok világából. (Bp., 1942; hasonmás kiad. 2000)
  Byzantinoturcica. I–II. (Bp., 1942–1943; átd. bőv. kiad. Berlin, 1958)
  Szellemtudományok és élet. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1947. máj. 5.)
  Bizánc és a magyarság. (Bp., 1953)
  Die byzantinische Kulturund das mittelalterliche Ungarn. (Berlin, 1955)
  Bevezetés a bizantinológiába. (Bp., 1966; 2. kiad. 1989; németül Bp.–Darmstadt, 1976)
  Studia Byzantina. (Bp.–Amsterdam, 1967)
  Byzantium and the Magyars. (Bp.–Amsterdam, 1970)
  Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai. Sajtó alá rend. Kapitánffy Iván, Ritoók Zsigmond. (Bp., 1984; 2. kiad. 1988).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (186), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (20), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), immunológus (10), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (175), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (186), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu