Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abaffy László
  Alexits György
  Báthy Anna
  Krassó György

  Moór Gyula

  jogász, jogfilozófus


  Született: 1888. augusztus 11. Brassó, Brassó vármegye
  Meghalt: 1950. február 3. Budapest

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1925. máj. 7.; r.: 1942. máj. 15.; tagsága megszűnt: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

  Életút

  A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen jogtud. doktori okl. szerzett (1913); közben két hosszabb tanulmányutat tett Németo.-ban (1912-1914), a jogfilozófia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1917), az MTA tagja (l.: 1925. máj. 7.; r.: 1942. máj. 15.; tagsága megszűnt: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.). - Kolozsvárott egy ügyvédi iroda gyakornoka (1911-1912), az eperjesi jogakad.-n a jogfilozófia és a büntetőjog r. tanára (1914), az I. vh.-ban frontszolgálatot teljesített (1914-1917). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem magántanára (1917-1918), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen (1918-1919), ill. a Bp.-en működő menekült kolozsvári tudományegyetemen a nemzetk. jog ny. r. tanára (1919-1921), a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen a jogfilozófia ny. r. tanára (1921-1928); közben a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettud. Kar dékánja (1925-1926). A Pázmány Péter Tudományegyetemen a jogfilozófia ny. r. tanára (1928-1948); közben a Jog- és Államtud. Kar (1935-1936), ill. az Állam- és Jogtud. Kar dékánja (1947-1948), az egyetem rektora (1945-1946). - Az MTA igazgatótanácsának tagja (1945. máj. 30.-1946. júl. 24.), elnöke (1945. okt. 29.-1946. júl. 24.), az MTA II. Osztálya elnöke (1945. máj. 30.-1948. jan. 12.). - A Felsőház póttagja (1937-1944). A M. Függetlenségi Front jelöltjeként ngy.-i képviselő (1945-1947), majd a M. Függetlenségi Párt (Pfeiffer-párt) programjával ogy.-i képviselővé választották, de az MKP nyomására mandátumát megsemmisítették (1947). Újkantiánus jogfilozófiával fogl., de a német filozófiából és jogbölcseletből kiindulva új, önálló jogfilozófiai rendszert dolgozott ki. Fogl. a bolsevizmussal, mint ideológiai rendszerrel, a II. vh. után kiállt a polgári értékek mellett, elutasította az államosításokat, és fellépett a kommunista párt hatalmi törekvéseivel szemben. Szorgalmazta az ellenzéki pártok összefogását, 1948 után kiszorult a m. politikai és tud. közéletből.

  Főbb művei

  F. m.: Stammler „Helyes jogról szóló tana”. Budapest,1911; Die Reform des ungarischen Schwurgerichtes. Suttgart,1914; A bolsevizmus elméleti alapjai. Budapest,1921; Macht, Recht, Moral. Szeged,1922; Bevezetés a jogfilozófiába. Budapest,1923; A jogi személyek elméletérõl. Budapest,1931; Zum ewigen Frieden. Leipzig,1930; Az alkotmány. In: Polner Ödön Emlékkönyv Szeged,1935; A szabad akarat problémája. In: Értekezések a Filozófiai és a Társadalmi Tudományok Körébõl h.n.,1943; A jogbölcselet problémái. Budapest,1945; Tegnap és holnap között. Budapest,1947; Jogfilozófia. Budapest,1994.

  Irodalom

  Irod.: Horváth Barna:Julius Moor. Österreichische Zeitschrift für öffentlichen Rechts 1952; Varga Csaba:Documents Kelsen en Hongrie: Hans Kelsen et Julius Moor. Droit et Société 1987; M. Gy. 1888-1950. Budapest,1988; Szabadfalvi József:M. Gy. pályakezdése. Jogtud. Közlöny 1989; Paczolay Péter:M. Gy. jogfilozófiája. Jogtud. Közlöny h.n.,1989; Zsidai Ágnes:Tény és érték. M. Gy. és H. B. jogiflozófiai vitája. Jogtud. Közlöny 1989; Szabó József:M. Gy. emlékezete. Polis 1989; Szabadfalvi József:M. Gy., az MTA egykori megbízott elnöke. Magyar Tudomány 1993; Szabadfalvi József:M. Gy. Egy XX. századi magyar jogfilozófus pályaképe. Budapest,1994; Solt Kornél:M. Gy. jofgilozófiájáról. Holmi 1994; M. Gy. hagyatékából. Budapest,1995; Szabadfalvi József:Jogbölcseleti hagyományok. Debrecen,1999;

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu