Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barla Szabó Ödön
  Háy László
  Pap János
  Trencsényi-Waldapfel Imre
  Waldapfel Eszter

  Mitrovics Gyula

  esztéta, pedagógus


  Született: 1871. június 29. Sárospatak, Zemplén vármegye
  Meghalt: 1965. március 17. Stuttgart, NSZK

  Család

  Apja Mitrovics Gyula (1841–1903) ref. lelkész.

  Iskola

  A bp.-i (1889–1890, 1891–1893), a bécsi (1890) és a berlini tudományegyetemen tanult (1891), Bp.-en bölcsészdoktori okl. (1893), m.–latin szakos tanári okl. (1898), a neveléstud. bölcseleti alapjai tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1917), az MTA tagja (l.: 1935. máj. 16.; tagságáról lemondott: 1947. dec. 9.).

  Életút

  A sárospataki ref. főisk. gimn.-ának r. tanára (1893–1904), a miskolci ref. felsőbb leányisk. ig.-ja (1904–1910), a debreceni ref. főisk. akad.-i tagozatának r. tanára (1910–1914), a debreceni ref. főisk. könyvtárának ig.-ja (1914–1918). A debreceni Tisza István Tudományegyetem magántanára (1917–1918), a pedagógia ny. r. tanára (1918–1941); közben a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettud. Kar dékánja (1923–1924), az egyetem rektora (1940–1941). – A mo.-i esztétikai kutatások történetével, a 19. sz.-i klasszikus m. írók, elsősorban Arany János és Kazinczy Ferenc esztétikai nézeteinek vizsgálatával, esztétikai neveléstud. és esztétikai pszichológiai kutatásokkal fogl. Filozófiai és esztétikai nézeteire erősen hatottak I. Kant, az újkantiánus filozófusok, ill. H. Spencer és W. Wundt nézetei. Jelentős szerepet játszott a debreceni ref. főisk. tudományegyetemmé fejlesztésében. – A M. Esztétikai Társaság elnöke, a M. Pszichológiai Társaság alelnöke. – Az Esztétikai Szemle és az Esztétikai Füzetek szerkesztője (1935–1938).

  Főbb művei

  F. m.: A valószerűségről. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1893)
  Az associatio szerepe. (Bp., 1909)
  A nemzeti szellem bölcseleti alapjai. (Debrecen, 1910)
  Az aesthetikai tetszés alapproblémája. (Debrecen–Bp., 1912)
  Az alaki szép hatásának magyarázata a lélektudomány alapján. (Bp., 1914)
  Az esztétika alapvető elvei. (Debrecen, 1917)
  Az egyéni nevelés főbb szempontjai. (Debrecen, 1917)
  Arany János esztétikája. (Debrecen, 1925)
  Gyulai Pál esztétikája. (Bp., 1926)
  A magyar esztétikai irodalom története. (Debrecen–Bp., 1928)
  Kazinczy Ferenc esztétikai törekvései. (Bp., 1929)
  A neveléstudomány alapvonalai. (Debrecen–Bp., 1933)
  Esztétika és kritika. (Bp., 1935)
  Az esztétika fogalma és főbb problémái. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1937. jan. 4.; Esztétikai füzetek. Bp., 1939)
  A műalkotás szemlélete. (Bp., 1940).

  Irodalom

  Irod.: Tanulmányok M. Gy. tiszteletére. Szerk. Baránszky-Jób László. M. Gy. munkásságának bibl.-jával. (Bp., 1939).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu