Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Háy László
  Hevesi Gyula
  Kádár János
  Nagy Magda, K.
  Waldapfel József

  Miskolczy Gyula

  történész, levéltáros

  1908-ig Miskolczi


  Született: 1892. október 14. Szeged, Csongrád vármegye
  Meghalt: 1962. július 6. Bécsújhely, Ausztria

  Család

  Testvére Miskolczy István (1881–1937) történész.

  Iskola

  A bp.-i tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – történelem–latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. (1913), az egyetemes újkori történet a 18. és 19. sz.-ban tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1928), az MTA tagja (l.: 1933. máj. 19.; tagsága külföldre távozása miatt megszűnt: 1948; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

  Életút

  A M. Orsz. Levéltár (1913), a bécsi udvari kamarai levéltár tisztviselője (1913–1920); közben részt vett az I. vh.-ban (1914–1918). A Bécsi M. Történeti Int. kutatója (1920–1922), a M. Orsz. Levéltár allevéltárnoka (1922–1925), külügyminisztériumi titkárként a bécsi m. levéltári delegáció tagja (1925–1928), a Bécsi M. Történeti Int. igh.-e, ig.-ja (1929–1935), egyúttal a Római Egyetemen a m. történelem ny. r. tanára és a római Collegium Hungaricum ig.-ja (1930–1935), a bécsi Collegium Hungaricum és a Gr. Klebelsberg Kuno M. Történetkutató Int. ig.-ja, egyúttal a bécsi M. Kulturális Int.-ek főig.-ja (1935–1948), a Bécsi Egyetem professzora (1948–1962). A Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1928–1948). – Bizánci, kora középkori m. történettel, majd a mo.-i nemzetiségek, elsősorban a 19–20. sz.-i horvát nemzeti mozgalom történetével, m.–horvát kapcsolatok történetével, a horvát kérdés mo.-i és Osztrák–M. Monarchiabeli történetével fogl.

  Főbb művei

  F. m.: Adatok Laonikos Chalkondyles életrajzához. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1912)
  Hunyadi János török hadjáratai. (Hadtörténeti Közlemények, 1913)
  A horvát kérdés töténete és irományai a rendi állam korában. I–II. (Bp., 1927–1928)
  Az összállam-eszme gazdaságpolitikai alapvetése a reformkorszakban. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1934. jún. 4.; német nyelven: Gesamtstaatsidee und Wirschaftspolitik in Ungarn. 1790–1848. Gr. Klebelsberg Kuno Magyar Történetkutató Intézet Évkönyve, 1936)
  A kamarilla a reformkorszakban. (Bp., 1938)
  Az új Magyarország. Szerk. Többekkel. (Bp., 1942; hasonmás kiad. Szekszárd, 1991; 2. kiad. 1993)
  A magyar nép történelme a mohácsi vésztől az első világháborúig. Tankönyv. (Róma, 1956)
  Magyar történelem. Tankönyv. Szerk. Ferdinandy Mihállyal, Gallus Sándorral, Szász Bélával. (Cleveland, 1957 és Buenos Aires, 1957)
  Zur Geschichte der Zollunion der Donaumonarchie. (Der Donauram, 1958)
  Die ungarische Revolution von 1918. (Der Donauram, 1959)
  Metternich und die ungarischen Stände. (Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, 1959)
  Ungarn in der Habsburger Monarchie. (Wien–München, 1959)
  The Unreconciled Hungarians. The Austrian Empire. (Lexington–Toronto–London, 1974).

  Irodalom

  Irod.: Wagner, H.: Julius Miskolczy. (Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, 1962)
  Glatz Ferenc: Történetíró és politika. (Bp., 1980)
  Schneider Mária: Magyar kulturális intézetek Bécsben a két világháború között. A Bécsi Magyar Történeti Intézet és a Collegium Hungaricum. (Magyarságkutatás, 1986)
  Ujváry Gábor: Gróf Klebelsberg Kuno és a Bécsi Magyar Történeti Intézet. (Győr, 1996). *MÉL I. és a Magyar Tudományos Akadémia tagjai. Téves születési hely: Eszék! és téves halálozási hely: Bp.!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (35), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (11), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (158), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (314), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (694), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu