Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Mendöl Tibor

  geográfus


  Született: 1905. május 5. Nagyszénás, Békés vármegye
  Meghalt: 1966. augusztus 21. Budapest

  Iskola

  A Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium – tagjaként földrajz-történelem szakos tanári okl. (1927), bölcsészdoktori okl. szerzett (1928); közben a Collegium Hungaricum tagjaként a Bécsi Egyetemen tanult (1925–1926), földrajz tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1936), az MTA tagja (l.: 1946. júl. 24.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.); a földrajztudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (posztumusz, 1967).

  Életút

  debreceni Tisza István Tudományegyetem Földrajzi Int.-ének gyakornoka (1927–1928), tanársegéde (1928–1940) és magántanára (1936–1940); közben ösztöndíjasként Párizsban folytatott tanulmányokat (1933–1934). A Pázmány Péter Tudományegyetemen, ill. az ELTE TTK-n az emberföldrajz ny. r. tanára és az Emberföldrajzi Int. ig.-ja (1940–1949), az Ált. Gazdaságföldrajzi Tanszék ny. r. tanára (1949–1952), egy. tanára (1952–1966) és a tanszék vezetője (1949–1966). – A 20. sz.-i m. településföldrajzi kutatások egyik legjelentősebb személyiségeként elsőként fogl. a morfológiai és a funkcionális szerkezeti összefüggések feltárásával, ill. a mo.-i városfejlődéssel. Alapvetően új eredményeket ért el az alföldi városok történeti földrajzi vizsgálata terén, feldolgozta a mo.-i településföldrajz történetét. – A M. Földrajzi Társaság alelnöke (1942–1945), elnöke (1946–1948), társelnöke (1952–1966). – Akadémiai Jutalom (1964), Lóczy Lajos-emlékérem (1965).

  Főbb művei

  F. m.: Szarvas földrajza. Egy. doktori értek. is. (Debrecen, 1928; hasonmás kiad. Sajtó alá rend. Becsei József. Békéscsaba, 1981)
  Táj és ember. Az emberföldrajz áttekintése. (Bp., 1932)
  Alföldi városaink morfológiája. (Debrecen, 1936)
  Északi- és Déli-sark. Cholnoky Jenővel. (Bp., 1938)
  Településtörténet, településföldrajz, történeti földrajz. (Szentpétery Imre Emlékkönyv. Bp., 1938)
  A megtelepülés formái. (Magyar Művelődéstörténet. I. Bp., 1939; hasonmás kiad. Szekszárd, 1991; 2. kiad. 1993)
  A Felvidék. (Bp., 1940)
  Falu és város a magyar tájban. (Úr és paraszt a magyar élet egységében. Szerk. Eckhardt Sándor. Bp., 1941)
  Az új települési rend. (Magyar Művelődéstörténet. IV. Bp., 1941; hasonmás kiad. Szekszárd, 1991; 2. kiad. 1993)
  A mai kultúrtáj. (Magyar Művelődéstörténet. V. Bp., 1942; hasonmás kiad. Szekszárd, 1991; 2. kiad. 1993)
  Die Stadt im Karpatenbecken. (Bp., 1944)
  A Kárpátmedence földrajza. Bulla Bélával. (Bp., 1947)
  A városföldrajz tárgyköre és feladatai. (Városi Szemle, 1946)
  A kultúrtáj képe a Szovjetunióban. (A Szovjetunió. Bp., 1947)
  Az alföldi város, mint földrajzi probléma. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1947. dec. 29.)
  A magyar emberföldrajz múltja, jelen állása és feladatai. (Bp., 1947)
  A Balkán földrajza. (Bp., 1948)
  A szocialista településföldrajz problémái. (Bp., 1954)
  Általános településföldrajz. Egy. tankönyv és doktori értek is. (Bp., 1963)
  A földrajztudomány az ókortól napjainkig. Sajtó alá rend. Perczel György, Probáld Ferenc. (Bp., 1999).

  Irodalom

  Irod.: Láng Sándor: M. T. (Földrajzi Értesítő, 1966)
  ; Mérő József: M. T. településföldrajzi kutatásainak értékelése. (Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis, 1969)
  ; Wallner Ernő: Emlékezés M. T.-ra. (Földrajzi Közlemények, 1976)
  ; Dövényi Zoltán: M. T. gyermek- és ifjúkora. (Békési Élet, 1980)
  ; Lettrich Edit: M. T. szerepe és jelentősége a magyar geográfiában. (Békési Élat, 1980)
  ; Somogyi Sándor: M. T. emlékezete. (Békési Élet, 1980)
  ; Szabó Ferenc: M. T. életműve és a társtudományok. (Békési Élet, 1980)
  ; Simon Imre: Hetvenöt éve született M. T. (Földrajzi Közlemények, 1981)
  ; Tímár Lajos: A szociológia és a geográfia pörlekedésének egy lezáratlan fejezete. Erdei Ferenc és M. T. vitája az alföldi tanyás településekről. (Tér és Társadalom, 1988)
  ; Palov József: Emlékezés: M. T.-ra. (Szarvasi Krónika, 1991)
  ; Tímár Lajos: Erdei Ferenc és M. T. vitái a magyar városról. (Századok, 1995).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu