Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Alexics György
  Báthy Anna
  Krassó György
  Major Tamás, tasnádi
  Sík Endre

  Matlekovits Sándor

  közgazdász, politikus


  Született: 1842. október 12. Pest
  Meghalt: 1925. november 30. Budapest

  Iskola

  A pesti tudományegyetemen jogtud. doktori okl. szerzett és ügyvédi vizsgát tett (1864), a nemzetgazdaságtan, ill. a pénzügytan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1866), az MTA tagja (l.: 1873. máj. 21.; r.: 1910. ápr. 28.; ig.: 1925. jún. 23.).

  Életút

  A Kúria gyakornoka (1864–1865), Pest város írnoka (1865–1866), a Földmívelés-, Ipar- és Kereskdelemügyi Min. fogalmazója (1867–1870), miniszteri titkára (1870–1874), miniszteri osztálytanácsosa (1874–1878), miniszteri tanácsosa (1878–1889), államtitkára (1889-től). A Szabadelvű Párt ogy.-i képviselője (1881–1892, 1894–1902), a Főrendiház örökös tagja (1905-től). Valóságos belső titkos tanácsos (1890-től). – Jelentős szerepet játszott több fontos tv. (pl. az ip., a vízjogi és a bányatv.) megalkotásában. A gyakorlati ip. szakoktatás egyik bevezetője, az iparfelügyelői és a kultúrmérnöki intézmény, vmint a bp.-i Keresk. Múz. megalapítója. – Az Orsz. Ip. és Keresk. Tanács, majd az Orsz. Ip. és Keresk. Oktatási Tanács elnöke (1895–1922). A londoni Cobden Társaság és a Niederösterreichischer Gewerbe-Verein t. tagja.

  Főbb művei

  F. m.: Magyarország törvényei s országgyűléseinek működése nemzetgazdasági tekintetben, különösen a XVIII. század óta. (Pest, 1865)
  A földbirtok a nemzetgazdaság jelenlegi álláspontja szerint rendezve. (Pest, 1865)
  Nemzetgazdaságtan. Egy. tankönyv. (Pest, 1867; 2. kiad. 1874)
  Pénzügytan. Egy. tankönyv. (Pest, 1868; 2. kiad. 1876)
  Pénzügy és államháztartás. (Pest, 1869)
  A kereskedelmi szakoktatás. (Pest, 1872)
  A kereskedelem története. (Bp., 1873)
  A részvénytársulati ügy törvényhozói szempontból. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1873. okt. 13.; Értekezések a Társadalomtudományok Köréből, 1873)
  Az Osztrák–Magyar Monarchia vámpolitikája 1850-től kezdve napjainkig. (Bp., 1877; németül)
  Báró Wüllersdorf és a szabadkereskedés meghonosítása az Osztrák–Magyar Monarchiában. (Bp., 1890)
  Die Zollpolitik der Österreichischen–Ungarischen Monarchie und des Deutschen Reiches seit 1868 und anderen nächste Zukunft. (Leipzig, 1891)
  Magyarország államháztartásának története. 1868–1893. I–III. (Bp., 1894)
  Adatok Magyarország államháztartásának történetéhez. (Bp., 1894)
  Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota ezeréves fennállásakor. (Bp., 1898)
  Das Königreich Ungarn volkwirtschaftlich und statistisch dargestellt. (Leipzig, 1900)
  Közös vámterület és gazdasági elválás Ausztriától. (Bp., 1905)
  Az ipar alakulása a capitalismus korszakában. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1911. márc. 6.; Akadémiai Értesítő, 1911)
  Ipar és kereskedelem. (A bolsevizmus Magyarországon. Szerk. Gratz Gusztáv. Bp., 1920)
  Vámpolitika és vámtarifa. (Bp., 1923).

  Irodalom

  Irod.: Gelléri Mór: M. S. élete és működése. (Bp., 1908)
  Naményi Ernő: M. S. Két emberöltő munkája és eredménye. (Bp., 1922)
  Gaal Jenő: M. S. r. tag emlékezete. (Bp., 1926)
  Koch Lajos: M. S.-né Szuk Róza naplója. (Bp., 1936).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (957), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu