Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Lóczy Lajos, id.

  geológus, geográfus

  lóczi


  Született: 1849. november 3. Pozsony, Pozsony vármegye
  Meghalt: 1920. május 13. Balatonfüred, Zala vármegye

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1888. máj. 4.; r.: 1901. máj. 10.; t.: 1920. máj. 5.).

  Életút

  Fia ifj. Lóczy Lajos (1891-1980) geológus. - A zürichi műsz. és a zürichi tudományegyetemen tanult (1869-1874), mérnöki okl. szerezett (1874), az MTA tagja (l.: 1888. máj. 4.; r.: 1901. máj. 10.; t.: 1920. máj. 5.). - A M. Nemzeti Múz. (MNM) Ásványtárának segédőre (1874-1883); közben részt vett gr. Széchenyi Béla K-ázsiai expedíciójában, és beutazta Kína nagy részét (1877-1880). A M. Földtani Int. osztálygeológusaként a bánáti hegyvidék geológiai feltérképezését végezte (1883-1886). A József Muegyetemen a földtan ny. rk. tanára (1886-1888), a bp.-i tudományegyetemen az ált. földrajz ny. r. tanára (1888-1908) és a Földrajzi Int. ig.-ja (1902-1908), c. ny. r. tanára (1908-1920); közben a Bölcsészettud. Kar dékánja (1904-1905). A M. Földtani Int. ig.-ja (1908-1920). Emlékét őrzi a balatonfüredi L. L. Gimn. és Mg.-i Szakközépisk., a M. Földrajzi Társaság L. L.-emlékérme, ill. korábban a balatonarácsi L. L. Mgtsz, róla nevezték el a L. L.-barlangot (Balatonfüred, Öreg-hegy). Szobra a Szegedi Tudományegyetemen, a M. Áll. Földtani Int.-ben (1969, Kisfaludi Stróbl Zsigmond) és a L. L. Gimn. és Mg.-i Szakközépisk. kertjében látható. A róla készült festményt a M. Áll. Földtani Int.-ben őrzik.Földrajzi expedíciókat vezetett Olaszo.-ba (1899), K-németo.-ba, Finno.-ba és Ny-oroszo.-ba (1901), majd Romániába, D-oroszo.-ba és a Kaukázusba (1902). Ázsiai utazásai során tett megfigyeléseivel és felfedezéseivel nemzetk. hírnevet szerzett. Bebizonyította, hogy a közép-ázsiai sivatagok nem egy hajdani tengerfenék maradványai, hanem több millió év alatt kialakult sivatagi felhalmozódások. Alapvetőek a hátsó-indiai hegyláncok geológiai felépítésére vonatkozó kutatásai is. A M. Földrajzi Társaság Balaton Biz.-ának elnökeként megindította a Balaton tud. feldolgozását célul kitűző vállalkozást (1891). Kezdeményezte az Erdélyi-medence geológiai-geomorfológiai feltárását, jelentős szerepet játszott Erdély só- és födgázvagyonának felkutatásában. A Pénzügymin. javaslatára rendelte el az Erdélyi-medence fúrásokkal való feltárását (1907). Intézetig.-i kinevezése után nagy tanulmányutat tett Európában, összesen 30 nagyváros földtani int.-ét és gyűjteményét kereste fel (1908-1909). Tapasztalatai alapján átszervezte és nemzetközileg is elismertté tette a M. Földtani Int.-et, új alapokra helyezte a mo.-i földtani térképezést, elindította Mo. egyes hegyszerkezeti egységeinek monografikus feldolgozását. Az I. vh. idején expedíciót vezetett a Balkánra Szerbia, Macedónia, Montenegró és Albánia földjének állat- és növényvilágának, vmint régészeti, történeti és művészettörténeti emlékeinek tanulmányozása céljából (1916-1918).

  Főbb művei

  F. m.: Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei. Budapest,é.n.; Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára. h.n.,é.n.; Die Liszkovaer Höhle in Baráthegy [Liptauer Comitat]. Budapest,1878; A khínai birodalom természeti viszonyainak és országainak leírása. Budapest,1886; A geológiai megfigyelések leírása és eredménye gróf Széchenyi Béla kelet-ázsiai útjából. Budapest,1890; A fosszilis emlõs és puhatestű állatmaradványok leírása és a palaeontologiai-stratigraphiai eredmények. Budapest,1897; Gróf Széchenyi Béla kelet-ázsiai utazásának földrajzi és födtani eredményei. Akadémiai Értesítõ Budapest,1898; A mennyei birodalom története. Budapest,1902; A Balaton tónak és környékének részletes térképe. Budapest,1903; A Balaton környékének geológiai képzõményei. Budapest,1913; A Magyar Szent Korona országainak földrajzi, társadalomtudományi közművelõdési és közgazdasági leírása. Budapest,1918; A Balaton földrajzi és társadalmi állapotainak leírása. Budapest,1921; A magyar birodalomés a szomszédos országok határos területeinek földtani térképe. Budapest,1923; Geologische Studien im westlichen Serbien. Berlin-Leipzig,1924.

  Irodalom

  Irod.: Cholnoky Jenõ:L. L. Életrajz és bibl. Budapest,1920; Déry József:L. L. Turisták Lapja 1920; Halász Gyula:L. L.-ról. Balatoni Évkönyv 1921; Papp Károly:Emlékbeszéd L. L.-ról. Budapest,1922; Vendl Aladár:L. L. t. tag emlékezete. Budapest,1929; Milleker Rezsõ:L. L. In: Magyar Földrajzi Évkönyv 1930; Telegdi Roth Károly:A geológus L. L. Földtani Közlöny 1949; Prinz Gyula:L. L. helye a magyar földrajban. Földtani Közlöny 1949; Antalffy Gyula:A Himalájától a Balatonig. L. L. élete.Budapest,1964; Tasnádi Kubacska András:L. L. Budapest,1974; Szalai Tibor:L. L. Földtani Tudománytörténeti Évkönyv 1977; Reich Lajos:L. L. belsõ-ázsiai felfedezõ útjainak tudománytörténeti jelentõsége. Földtani Közlöny 1986; Marosi Sándor:A Magyar Földrajzi Társaság 120 éve. In: A természetismeret tanítása 1992; Kubassek János:L. L. szerepe Ázsia földtudományi feltárásban. Természet Világa 2000; L. L. emlékezete. Születésének 150. évfordulóján. Bp.-Piliscsaba,2001; Gábris Gyula:L. L., aföldrajz egyetemi tanára. Földrajzi Közlemények h.n.,2001;

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu