Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barla Szabó Ödön
  Háy László
  Pap János
  Trencsényi-Waldapfel Imre
  Waldapfel Eszter

  Konkoly-Thege Miklós

  csillagász, meteorológus


  Született: 1842. január 20. Pest
  Meghalt: 1916. február 17. Budapest

  Iskola

  A pesti tudományegyetemen és számos más külföldi egyetemen tanult, a berlini tudományegyetemen bölcsésztudori okl. szerzett (1862), hajóskapitányi és hajógépészi vizsgát tett (1864). Az MTA tagja (l.: 1876. jún. 8.; t.: 1884. jún. 5.). 

  Életút

  Ógyallai kastélyának parkjában csillagvizsgálót állított fel (1871; utóbb az államnak adta át: 1899). Az Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet igazgatója (1890–1911).   A Szabadelvű Párt országgyűlési képviselője (Tatai választókerület, 1896–1906).   Asztrofizikával, elsősorban üstökösökkel, meteorokkal, állócsillagok színképelemzésével, a Mars és a Jupiter fizikájával foglalkozott, nemzetközileg is elsők között vizsgálta a Nap ún. fotoszférikus jelenségeit, összesen 29 üstökös spektrumán végzett méréseket (1890–1913). Magyarországon elsőként végzett rendszeresen hullócsillag- és napfolt-megfigyeléseket, több csillagászati műszert is szerkesztett. Alapvetően új eredményeket ért el a fényképezés csillagászati alkalmazásának területén. Ógyallán rendszeres meteorológiai megfigyeléseket végzett (1867-től), majd Magyarországon elsőként megszervezte a prognózisszolgálatot és az idő-előrejelzés országos méretű távirati terjesztését. 

  Elismertség

  A Magyar Földrajzi Társaság és a Magyar Természettudományi Társulat t. tagja. 

  Elismerés

  A philadelphiai egyetem t. doktora (1874). 

  Főbb művei

  F. m.: A napfoltok és a nap felületének kinézése 1876-ban. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1877. jan. 8.; megjelent kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1877; teljesen: Értekezések a Matematikai Tudomány Köréből, 1877)
  Hulló csillagok megfigyelése a magyar korona területén. (Bp., 1877–1881)
  Állócsillagok színképének mappirozása. (Bp., 1878)
  Beobachtungen angestellt am Astrophysikalischen Observatorium in Ógyalla in Ungarn. I–XVI. (Halle, 1879–1894)
  Az üstökösök vegytani alkotása. (Bp., 1882)
  Néhány szó az üstökösök vegytani alkotásáról, összehasonlítva a meteoritekkel. (Bp., 1883)
  Praktische Anleitung zur Anstellung astronomischer Beobachtungen mit besonderer Rücksicht auf die Astrophysik. (Braunschweig, 1883)
  615 állócsillag spectruma. I–II. köt. (Bp., 1884–1885)
  A napfoltok gyakorisága 1872-től 1884 végéig. (Bp., 1885)
  Az égitestek fizikai alkotásáról. (Bp., 1886)
  Anleitung zur Himmelsphotographie. (Braunschweig, 1887)
  Handbuch für Spectroskopiker. (Halle, 1890)
  Bevezetés a fotográfozásba. (Bp., 1891)
  Astrophotographie. (Handwörterbuch der Astronomie. I. 1897–1902)
  A m. kir. meteorologiai és földmágnesességi intézet Budapesten és a m. kir. meteorologiai és fizikai központi obszervatorium Ó-Gyallán. (Bp., 1898)
  Hajógépekről és hajótypusokról. (Bp., 1898)
  A kis hajókról. (Bp., 1899)
  A felhők fotografálásáról. (Bp., 1903)
  Az 1903. I. üstökös. (Bp., 1903)
  Adalékok a 252 mm refractor, egy theodolit és egy chronograph átépítéséhez. Beiträge zum Umbau des 252 mm. Refractors, eines Theodoliten und eines Cronographen. (Bp., 1905)
  Glosszák a mozdonyépítéshez. (Bp., 1905)
  Az ég fotografálása. (Az Időjárás, 1908)
  Az asztrofizikai megfigyelések módja. (Az Időjárás, 1911). 

  Irodalom

  Irod.: Róna Zsigmond: K.-Th. M. (Földrajzi Közlemények, 1917)
  Kenessey Kálmán: Megemlékezés K.-Th. M.-ról. (Bp., 1941)
  K.-Th. Miklós emlékezete. (Bp., 1942)
  Réthly Antal: K.-Th. M. (Magyar Természettudományi Társulat Évkönyve, 1942)
  Steiner Lajos: K.-Th. M. t. tag emlékezete. Életrajz és részletes bibliográfia. (Bp., 1943)
  Bartha Lajos: K.-Th. Miklós emlékezete. (Bp., 1991)
  Vargha Domokosné: Hogyan kell tudományt teremteni Magyarországon? 150 éve született K.-Th. M. (Magyar Tudomány, 1992)
  The Role of Miklós Konkoly-Thege in the History of Astronomy in Hungary. (Bp., 1992)
  Zách Alfréd: K.-Th. M. születésének 150. évfordulóján. (Légkör, 1992)
  Bartha Lajos: In memoriam Miklós Konkoly-Thege. (Technikatörténeti Szemle, 1992)
  N. László Endre: K.-Th. M. A legnagyobb magyar csillagász. (Somogyi Kultúra, 1996)
  Vargha Domokosné: K-Th. M. magyar nyelvű írásai. (Magyar Tudomány, 2001). 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu