Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Magyarországi Boldog Pál
  Makkai Ádám
  Szladits Károly, 1916-tól dunaszerdahelyi
  Zolnai Béla
  Zolnai Gyula

  Kolosváry Sándor, kolozsvári

  jogász, jogtörténész


  Született: 1840. június 23. Kórodszentmárton, Küküllő vármegye
  Meghalt: 1922. augusztus 7. Budapest

  Iskola

  1922. aug. 7. Bp.): jogász, jogtörténész. – A nagyszebeni (1860–1861), a marosvásárhelyi jogakad.-n tanult (1861–1862), pesti tudományegyetemen elméleti bírói vizsgát tett (1865), állam- és jogtud. doktori okl. (1867), a m. magánjog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1870), az MTA tagja (l.: 1892. máj. 5.).

  Életút

  Lövészy György ügyvéd irodavezetője (1865–1867), a kolozsvári ref. jogakad. r. tanára (1867–1870), a pesti tudományegyetem magántanára (1870–1910), egyúttal a kolozsvári jogakad.-n a m. magánjog, közjog és bölcseleti jog rk. (1870–1871), r. tanára (1871–1872), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a m. és erdélyi magánjog ny. r. tanára (1872–1910); közben az Állam- és Jogtud. Kar dékánja (1876–1877, 1885–1886, 1898–1899, 1908–1909), az egyetem rektora (1888–1889). – M. és erdélyi egyháztörténettel, jogtörténettel, jogtörténeti forráskiadói tevékenysége is értékes. Jelentős szerepet játszott az erdélyi ref. egyházker.-nek a mo.-iakkal való egyesülése végrehajtásában. – A kolozsvári ref. egyházm. algondnoka (1880–1889), főgondnoka (1889-től).

  Főbb művei

  F. m.: Az erdélyi evangélikus református egyházkerület egyházjoga. (Kolozsvár, 1877)
  Monumenta Hungariae Juridico-Historica. Corpus Statutorum Hungariae Municipalium. A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye a XVI–XVIII. századból. Összegyűjtötte, kiadta, a bevezető tanulmányt írta Óvári Kelemennel. I–V. (Bp., 1885–1904)
  Werbőczy István Hármas-könyve. Ford., sajtó alá rend., jogi műszótárral ellátta Óvári Kelemennel. (Bp., 1894)
  Helyzet-változások a vallásszabadság és felekezetnélküliség tekintetéből. (Kolozsvár, 1894)
  Az erdélyi Approbata és Compilatae Constitutiones… Sajtó alá rend. Óvári Kelemennel. (Bp., 1896)
  Magánjog. I. Általános rész. Kiss Mórral, Szladits Károllyal, Almási Antallal. (Bp., 1905)
  Visszaemlékezések. (Kolozsvár, 1908).

  Irodalom

  Irod.: Illés József: K. S. levelező tag emlékezete. (Bp., 1929).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu