Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Nyáry Pál, nyáregyházi
  Schodelné és Nyáry Pál
  Schodelné Klein Rozália
  Tolnay Klári, dunaszentgyörgyi
  Vasvári Pál

  Klaniczay Tibor

  irodalomtörténész


  Született: 1923. július 5. Budapest
  Meghalt: 1992. május 14. Budapest

  Család

  Fia Klaniczay Gábor (1950) történész.

  Iskola

  A Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – m.–olasz szakos tanári okl. (1945), bölcsészdoktori okl. szerzett (1946), áll. ösztöndíjjal a római tudományegyetemen tanult (1947–1948), az irodalomtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1954), az MTA tagja (l.: 1965. ápr. 23.; r.: 1979. máj. 11.).

  Életút

  A Pázmány Péter Tudományegyetem BTK dékáni titkára (1946–1948), a Vallás- és Közoktatásügyi Min. Tud. Oszt. előadója (1948–1949), a Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. az ELTE BTK M. Irodalomtörténeti Int. beosztott tanára, egy. adjunktusa (1949–1953), a Régi M. Irodalom Története Tanszék egy. docense (1953–1957), egyúttal az MTA Hiv.-ának szaktitkára (1953–1956). Az MTA Irodalomtört., ill. Irodalomtud. Int. igh.-e (1956–1984), ig.-ja (1984–1992). A párizsi Sorbonne (1967–1968), a római La Sapienza Egyetem vendégprofesszora (1975–1979). – A m. középkor, humanizmus, reformáció, manierizmus és barokk irodalmának nemzetk. hírű kutatóprofesszora, a m. irodalomtudomány meghatározó személyisége. Az 1772 előtti m. irodalomtörténettel kapcsolatos, összehasonlító és komplex jelleget öltött kutatásai új alapokra helyezték a a régi m. irodalom vizsgálatát és európai összefüggésbe való beillesztését. Jelentős szerepet vállalat a régi m. irodalom külföldi megismertetéséért és a hungarológia iránti nemzetk. érdeklődés felkeltéséért. – Az MTA Elnökség tagja (1985. máj. 9.–1990. máj. 21.). A Nemzetk. M. Filológiai Társaság főtitkára (1977–1991), alelnöke (1991–1992), A Lengyel Tud. Akad. t. tagja, a Medieval Academy of America, a Nemzetk. Összehasonlító Irodalomtörténeti Társaság tagja, a Fédération Internationale des Sociétes et des Instituts pour l Étude de Renaissance és az Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana vezetőségi tagja. – M. Népközt. Érdemrend (ezüst, 1952), Kossuth-díj (1955), Akad.-i Pálmák Érdemrendje (tiszti fokozat, 1976), Munka Érdemrend (arany, 1976), Olasz Közt. Érdemrendje (lovagi fokozat, 1981), Szoc. Mo.-ért Érdemrend (1983). – A Tours-i Tudományegyetem t. doktora (1976). – Az Irodalomtörténeti Közlemények szerkesztője (1958–1967), főszerkesztője (1976–1980). A Humanizmus és reformáció és a Studia humanitatis c. könyvsorozatok szerkesztője.

  Főbb művei

  F. m.: A fátum és szerencse Zrínyi műveiben. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1947)
  Balassi Bálint szép magyar komédiája. Misianik, Jannal, Eckhardt Sándorral. (Bp., 1959)
  Régi Magyar Költők Tára. 1–3. köt. Szerk. Stoll Bélával. (Bp., 1959–1962)
  Kis magyar irodalomtörténet. Szauder Józseffel, Szabolcsi Miklóssal. (Bp., 1961; 3. kiad. 1965; franciául, 1962; oroszul, 1962; németül, 1963; angolul, 1964; lengyelül Warszawa, 1966; bolgárul Szófia, 1975)
  Zrínyi Miklós. Monográfia. (Bp., 1954; 2. átd. kiad. 1964)
  Reneszánsz és barokk. (Bp., 1961; új. kiad. Szeged, 1997)
  Marxizmus és irodalomtudomány. (Bp., 1964)
  A magyar irodalom története. I–II. Szerk. Többekkel. (Bp., 1964; 4. kiad. 1984)
  Stílus és módszer. Adalékok a művészeti korszakok kérdéseihez. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1966. nov. 29.; Kritika, 1967)
  A múlt nagy korszakai. (Bp., 1973)
  La crisi del Rinascimento e il manierismo. (Roma, 1973)
  A manierizmus. Vál., bev., szerk. (Bp., 1975; 2. kiad. 1982)
  Hagyományok ébresztése. (Bp., 1976)
  Renaissance und Manierismus. (Berlin, 1977; lengyelül Warszawa, 1986)
  A nagy személyiségek humanista kultusza a XV. században. (Bp., 1982)
  Az akadémiai mozgalom és Magyarország a reneszánsz korában. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1983. ápr. 18.)
  Pallas magyar ivadékai. (Bp., 1985)
  Hungaria és Pannonia a reneszánsz-korban. (Bp., 1988)
  A magyarországi akadémiai mozgalom előtörténete. (Bp., 1993)
  Szent Margit legendái és stigmái. Klaniczay Gáborral. (Bp., 1994)
  Stílus, nemzet és civilizáció. Tanulmányok. Vál. Klaniczay Gábor, Kőszeghy Péter. (Bp., 2001).

  Irodalom

  Irod.: [Tarnai Andor]: K. T. köszöntése. (Irodalomtörtörténeti Közlemények, 1983)
  ; Németh G. Béla: K. T. (Magyar Tudomány, 1992)
  ; T. Erdélyi Ilona: K. T. (Helikon, 1992)
  ; Kulcsár Péter: K. T. haláláról. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1992)
  ; K. T.-ra emlékezünk. Bibl. (Irodalomismeret, 1992)
  ; Kovács Sándor Iván: “Utolsó fuvallásáig…” K. T. és az újabb Zrínyi-kutatások. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1992)
  ; Kókay György: K. T. (Magyar Könyvszemle, 1992)
  ; Jacques Voisine: In memoriam Tibor Klaniczay. (Neohelicon, 1993)
  ; Tezla, A.: K. T. (Hungarian Studies, 1993)
  ; R. Takács Olga: K. T. munkái. 1947–1994. (Klaniczay Emlékkönyv. Szerk. Jankovics József. Bp., 1994).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (14), állatorvos (72), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (32), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (28), edző (70), egyházi író (20), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (46), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (14), filológus (56), filozófus (75), fizikus (111), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (101), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (27), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (53), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (68), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (62), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (931), irodalomtörténész (271), jezsuita szerzetes (11), jogász (308), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (173), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (180), könyvtáros (65), közgazdász (178), kritikus (52), kultúrpolitikus (20), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (684), meteorológus (14), mezőgazda (122), mezőgazdasági mérnök (100), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (208), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (83), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (44), neveléstörténész (12), növénynemesítő (29),


  © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu