Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Kézdi Árpád

  mérnök

  1947-ig Kalcher Árpád 


  Született: 1919. november 19. Komárom, Komárom vármegye
  Meghalt: 1983. október 20. Budapest
  Temetés: 1983. november 1. Budapest
  Temetési hely: Farkasrét

  Család

  Sz: Kézdi Győző, a Földművelésügyi Minisztérium vízügyi szolgálatának mérnöke, a győri és a budapesti kultúrmérnöki hivatal vezetője, miniszteri osztálytanácsosként nyugdíjazták, majd a VITUKI tud. munkatársa; Keller Etelka (†1956). F: 1951-től Hódsági Anna, az Agrimpex, majd a Terimpex külföldi levelezője. Leánya: Kézdi Andrea (1952–) és Kézdi Alice (1954); fia: Kézdi Árpád (1956–). 

  Iskola

  Elemi és középiskoláit Győrött és Miskolcon végezte (Miskolcon éretts. 1937). A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Mérnöki és Építészmérnöki Kar Mérnöki Osztályán végzett (1942), a műszaki tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), az ÉKME-n doktorált (1960); a műszaki tudomány doktora (1958). Az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.; r.: 1976. máj. 7.). MLEE-t végzett (1954). 

  Életút

  A JNMGE, ill. a BME Mérnöki és Építészmérnöki Kar Közlekedésügyi és Vasútépítéstani Tanszéke gyakornoka (1941–1942), Vasútépítés és Földművek Tanszéke tanársegéde (1942–1943), egy. adjunktusa (1943–1951). Az ÉKME, ill. a BME Építőmérnöki Kar Alagútépítés, Földművek és Talajmechanika Tanszéke, ill. Geotechnika Tanszéke intézeti tanára (1951), egy. docense (1951–1961), egy. tanára (1961. aug. 10.–1983. febr. 15.). A Tanszék vezetője (1953–1983), az ÉKME rektorhelyettese (1961–1965), a BME rektorhelyettese (1972–1975).

   

  A Drezdai Műszaki Egyetem vendégprofesszora (1962), az USA-ban geotechnikai kutatásokat folytatott (1963–1964).   Geotechnikával, talajfizikával, ill. mélyalapozással foglalkozott. Világszerte ismertek a talajfizika, a földnyomáselmélet, ill. a cölöpteherbírás elmélete területén elért kutatási eredményei. Részt vett a madridi metróterv, valamint a pisai ferde torony megmentésére kiírt pályázat bíráló bizottságában. Írásai Kalcher Árpád és Kézdi Kalcher Árpád néven is megjelentek. 

  Elismertség

  Az MTA Talaj- és Kőzetmechanikai Bizottsága elnöke. A Közlekedéstudományi Egyesület választmányi tagja, a Talajmechanikai Szakosztály elnöke (1960-tól).

   

  A Nemzetközi Talajmechanikai és Alapozási Egyesület európai alelnöke (1973–1977) és a magyar nemzeti bizottság elnöke (1973–1983). A Német Földművek és Alapozások Egyesülete t. tagja (1956-tól). Az Angol Mérnökegylet tagja. 

  Elismerés

  Munka Érdemrend (arany, 1979), Szocialista Magyarországért Érdemérem (1983).

   

  Jáky József-emlékérem (1962), Állami Díj (1966).

   

  A Drezdai Műszaki Egyetem (1971) és a bécsi Talajművelési Főiskola tb. doktora (1972). 

  Főbb művei

  F. m.: Szádfalak grafikus méretezése. (Vízügyi Közlemények, 1943 és külön: Bp., 1944)
  Mérnöki biológia. – Közlekedési vonalak távlati ábrázolása. (Technika, 1944)
  Újabb kutatások cölöpök teherbírásának meghatározására. (Magyar Technika, 1947)
  A talaj elektromos jelenségei és technikai alkalmazásuk. (Vízügyi Közlemények, 1947)
  Az újjáépülő szegedi közúti Tisza-híd altalajvizsgálata. Jáky Józseffel. (Magyar Technika, 1948)
  Cementtalajok vizsgálata és méretezése. 10 táblával. (A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium kiadványa. Bp., 1951)
  Talajmechanika. Egy. jegyz. (Bp., 1951)
  Épületek alapozása homokcölöpökkel. – Homoktalajok tömörségének gyors meghatározása. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1951)
  Einige Probleme der Spannungsverteilung im Boden. (Acta Technika, 1951)
  Talajmechanikai kérdések Sztálinvárosban. (Építés–Építészet, 1951)
  A Balaton északkeleti peremén bekövetkező mozgások vizsgálata. (Hidrológiai Közlöny, 1952)
  Talajmechanikai vizsgálatok, különös tekintettel a tervezés és kivitelezés kapcsolataira. (A Mérnöktovábbképző Intézet előadásai. Bp., 1952; 2. kiad. 1953)
  Talajmechanika. I–II. köt. Monográfia és egy. tankönyv. (Bp., 1952–1954; 2. átd. kiad. 1959–1970; 3. átd. kiad. 1969–1975; németül: Bodenmechanik. Berlin, 1964; spanyolul: Manual de la mecanica de suelos. Caracas–Bp., 1975)
  Van-e zavartalan talajminta? – Tömörítés = minőségi földmunka. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1953)
  Különleges feladatok a talajmechanikában. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1954)
  Makroporózus talaj vizsgálata roskadás szempontjából. (Az MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1954)
  Képlékeny testek mechanikája. A Poisson-szám kőzetmechanikai megvilágításban. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1955)
  Földművek sztatikájának korszerű eljárásai. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1955)
  A talajmechanika. – A feltöltési anyagok vizsgálata talajfizikai, alapozási és földműépítési szempontból. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1955)
  Über die Tragfähigkeit und Setzung von Pfahlgründungen. (Gedenkbuch für József Jáky. Bp., 1955)
  In memoriam Jáky József. Széchy Károllyal. (Technika, 1955 és Acta Technica, 1955)
  Kísérleti cementtalajutak építése és kipróbálása. (Az Építőipari Műszaki Egyetem Tudományos Közleményei, 1955 és külön: Bp., 1955; bolgárul: Szófia, 1957)
  Rezgések hatása a talajra. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1955; 2. kiad. 1956)
  Rézsűk állékonysága. (Vízügyi Közlemények, 1956)
  Az elméleti talajmechanikában elért eredmények. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1956 és külön: Bp., 1956)
  Földművek sztatikája. – Talajfeltárás – Földművek tömörítése. Póczy Mihállyal és Vásárhelyi Boldizsárral. (Földművek. I–II. köt. Egy. tankönyv. Bp., 1957)
  Földművek állékonysága. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1957)
  Cementtalajutak tartóssága. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1957)
  Cölöpök és cölöpcsoportok teherbírása. Doktori értek. (Bp., 1957; részben megjelent: ÉKME Tudományos Közleményei, 1958)
  Megjegyzések rézsűk állékonyságához. (Az ÉKME tudományos ülésszakának előadásai. Bp., 1958)
  Earth Pressure on Retaining Wall Tilting about the Toe. (Acta Technica, 1959)
  Alagutak, alapozás, földművek, talajmechanika. Széchy Károllyal. (Műszaki értelmező szótár. 10. Bp., 1960)
  Contributions to the Bearing Capacity of Piles. (Acta Technica, 1960)
  Talajmechanikai praktikum. Egy. tankönyv. (Bp., 1961; 2. kiad. 1964; 3. átd. kiad. 1976)
  Erddrucktheorien. Monográfia. (Berlin–Göttingen–Heidelberg, 1962)
  Talajmechanika és alapozás. Egy. tankönyv. Varga Lászlóval. (Az ÉKME kiadványa. Bp., 1962)
  Talajstabilizáció. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1962)
  Útburkolatok alatti szűrőrétegek viselkedésének vizsgálata. Nagyváti Bélával. (Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények, 1962)
  Földművek védelme és víztelenítése. I–II. köt. Monográfia. Markó Ivánnal. (Bp., 1962–1964; németül: Erdbauten. Standsicherheit und Entwässerung. Bp.–Düsseldorf, 1969)
  Scherverformungen von Sand. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1963)
  Semleges feszültség és áramlási nyomás. (Vízügyi Közlemények, 1963)
  Geotechnika. Egy. jegyz. (Bp., 1965)
  A talajfizikai kutatás újabb eredményei. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1965)
  Új eredmények a talajfizikában. – Egy újfajta földmegtámasztásról. – Mérnöki előtervezés. – Szemcsés talajok nyírószilárdsága. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1966)
  Az Oroville-gát. (Vízügyi Közlemények, 1966)
  Gyorsvasút a San Franciscói öböl körül. (Közlekedéstudományi Szemle, 1966)
  Stabilizált talajok szilárdsága. Nagyváti Bélával. – Kohéziós talajok nyírószilárdsága. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1967)
  Stabilizált földutak. Monográfia. (Bp., 1967; németül: Stabilisierte Erdstrassen. Bp.–Berlin, 1973; angolul: Stabilized Earth Roads. Bp.–Amsterdam, 1979)
  Földművek. Monográfia. (Bp., 1968)
  Gátépítés az Eider-folyó torkolatában. (Vízügyi Közlemények, 1969)
  Handbuch der Bodenmechanik. I–IV. köt. (Berlin–Bp., 1969–1976; angolul: Handbook of Soil Mechanics. Amsterdam–Oxford–New York–Bp., 1974; 2. kiad. 1988)
  A dunaújvárosi partrogyás. – Az Apostol utcai suvadás vizsgálata és helyreállítása. Paál Tamással és Pálfy Lajossal. – Néhány szó a hold talajáról. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1970)
  A földnyomás kérdése talajfizikai megvilágításban. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1971. febr. 17.)
  Egy siló alapozásának története. – Szivárgás ellen védő műanyagfólia védőrétegének vizsgálata. Bögös Máriával. – Kötött talajok húzó és hajlító szilárdsága. Horváth Györgyivel. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1972)
  Széchy Károly. (Magyar Tudomány, 1972 és Acta Technica, 1973)
  Mintavétel kötött talajokból. Biczók Ernővel és Kabai Imrével. – Geotechnikai feladatok a Duna-medencében. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1973)
  Földművek. Markó Ivánnal. (Bp., 1974; németül: Bp.–Düsseldorf, 1969)
  Geotechnika. Egy. jegyz. (Bp., 1974)
  Lágy talajon épült hazai töltések süllyedése. Jancsecz Sándorral és Vidacs Lászlóval. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1974)
  Talajfizikai vizsgálatok. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1975)
  Fázismozgások szemcsés halmazokban. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1975)
  Lejtőkúszás mérése. Biczók Ernővel és Nagy Antallal. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1975)
  A talajmechanika szerepe az építőipari feladatok megoldásában. (Műszaki Tervezés, 1975)
  Fragen der Bodenphysik. Monográfia. (Bp.–Düsseldorf, 1976)
  Csúszás a salgótarjáni Pécskődombon. Farkas Józseffel és Kabai Imrével.(Mélyépítéstudományi Szemle, 1976)
  Talajmechanika. Példák és esettanulmányok. Egy. tankönyv. (Bp., 1976; 2. kiad. 1978)
  Új elvek és módszerek a geotechnikában. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1977. márc. 9.)
  Soil Physics. Selected Topics. (Bp.–Amsterdam, 1979)
  Földmegtámasztások vasalt talajjal. Marczal Lászlóval. – A szondázási módszerek szabványosítása. Kovács Miklóssal. – A szegedi nagypaneles lakóépületek süllyedése. Jancsecz Sándorral és Marczal Lászlóval. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1979)
  Bodenmechanik in der Sowjetunion. Szerk. (Bp., 1981)
  Újabb stabilizációs kísérletek a mezőgazdasági útépítésben. Biczók Ernővel. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1983)
  Talajmechanika és alapozás. Farkas Józseffel. Egy. jegyz. (Bp., 1981; Új kiad. 1997)
  Handbook of Soil Mechanics. DVD-rom. (Bp., 2010). 

  Irodalom

  Irod.: Hajduska István: Eldől? Ferde marad? Kiegyenesedik? Beszélgetés K. Á. akadémikussal, a pisai torony megmentésére hirdetett pályázat zsűritagjával. (Magyar Nemzet, 1974. márc. 13.)
  Farkas József: K. Á. (A Jövő Mérnöke, 1983)
  K. Á. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1983)
  Szabó János: K. Á. (Magyar Tudomány, 1984)
  K. Á. (Hidrológiai Közlöny, 1984)
  Life and Work of Professor Árpád Kézdi. (Acta Technica, 1985)
  Magyarok a természettudomány és technika történetében. Főszerk. Nagy Ferenc és Nagy Dénes. (Bp., 1986)
  Magyar tudóslexikon. Főszerk. Nagy Ferenc. (Bp., 1997)
  Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. (Veszprém, 1998)
  K. Á.-emlékkonferencia. 2008. szept. 23–24. Szerk. Nagy László. (A BME Geotechnikai Tanszéke kiadványa. Bp., 2008). 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2015

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu