Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Háy László
  Hevesi Gyula
  Kádár János
  Nagy Magda, K.
  Waldapfel József

  Kertai György

  geológus


  Született: 1912. augusztus 21. Budapest
  Meghalt: 1968. május 11. Budapest
  Temetés: 1968. május 17. Budapest
  Temetési hely: Farkasrét

  Család

  Katolikus hitre áttért zsidó családból származott. Sz: Kertai Nándor (1888–1943) gyógyszerész, a Rex Rt. igazgatója Szőnyi Margit gyógyszerész. F: Bodnár Klára, a Magyar Kereskedelmi Kamara tisztviselője. Gyermektelen. 

  Iskola

  A Pázmány Péter Tudományegyetemen természetrajz–vegytan szakos középiskolai tanári és bölcsészdoktori okl. (1935), az alkalmazott kőzettan, különös tekintettel a kőolaj és földgáztartó kőzetekre tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1947), a műszaki tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1962), az MTA tagja (l.: 1965. ápr. 23.). 

  Életút

  Budapesten állástalan tanár, ill. a Siemens-vasöntő munkása (1935–1937), a Magyar–Amerikai Olajipari Rt. (MAORT) kutató geológusa és a nagykanizsai kerület vezető geológusa (1937–1944), a II. világháború végén munkaszolgálatos (Sopronbánfalván, 1944–1945), majd a MAORT Geológiai Osztályának osztályvezető főgeológusa (1947–1949). A Nehézipari Minisztérium országos főgeológusa (1949–1951), a Magyar–Szovjet Olajipari Vállalat iparági főmérnöke, ill. főgeológusa (1952–1957), a Kőolajipari Tröszt kutatási főosztályvezetője (1957–1963), az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt kutatási vezérigazgató-helyettese (1963–1964), a Központi Földtani Hivatal elnöke (1964–1968). A Szegedi Tudományegyetem Földtani Tanszéke magántanára (1947–1949), az ELTE TTK-n a kőolajföldtan előadója (1949-től). C. egy. tanár.   Ásványtannal, szénhidrogén-kutatással, kőolajföldtannal foglalkozott. Nevéhez fűződik – többek között – a kiscsehi–lendvaújfalui–nagylengyeli és a görgeteg–babócsai szénhidrogéntelepek feltárása, ill. az irányításával kidolgozott elvek alapján tárták fel a Nagy-Alföld jelentős szénhidrogéntelepeit. Nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el a szénhidrogéntelepek rendszerezése és új nómenklatúrájának kidolgozása terén. 

  Emlékezet

  Budapesten (II. kerület Vörös Hadsereg útja 102.) élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2002-ben). 

  Elismertség

  Az MTA Földtani Szakbizottsága alelnöke (1950–1962), Kőolaj–földgáz és Vízbányászati Szakbizottsága elnöke (1963–1968). A Magyarhoni Földtani Társulat választmányi tagja (1949-től), titkára (1950–1952), főtitkára (1952–1954), elnöke (1960–1966). A Magyar Geofizikusok Egyesülete alapító tagja (1954-től).

   

  Az International Union of Geological Sciences tagja (1964–1968).

  Elismerés

  Munka Érdemérem (ezüst, 1972), Munka Érdemrend (1954; arany, 1966).

   

  Kossuth-díj (1953). 

  Szerkesztés

  A Földtani Közlöny felelős szerkesztője (1950–1953). 

  Főbb művei

  F. m.: Rudabánya oxidációs zónájának új ásványai. – Hidrotermális aragonit andezitből és mészkőből. (Földtani Közlöny, 1935)
  Ércmikroszkópi és paragenetikai megfigyelések a Szepes-Gömöri Érchegységből. Egy. doktori értek. is. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1936)
  A kőolaj geokémiája. (Búvár, 1938)
  Fúrólyukak elektromos szelvényezése. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1940)
  A fúrómagokban talált folyadékmennyiség és a rétegtartalom között tapasztalt összefüggés. – Van-e káros hatása a szénhidrogén-kutató fúrásoknak a „Magyar–Horvát” medencében? (Bányászati és Kohászati Lapok, 1944)
  A magyarországi ásványolaj-termelés és ásványolaj-kutatás jelenlegi helyzete. (Közgazdaság, 1946. nov. 3.)
  A kőolajtermelés földtani tényezői. (Magyar Technika, 1947)
  A dél-dunántúli magyar kőolaj és annak termelési problémája. (Dunántúli Tudományos Gyűjtemény, 1947)
  Kőolajföldtani alapismeretek. Monográfia és egy. tankönyv is. 1 táblával és 2 térképpel. (A nehézipar könyvei 17. Bp., 1951)
  A magyarországi olaj- és földgázvagyon növelésének lehetőségei. Ötéves tervünk anyag- és energiakérdései. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1951)
  A kőolaj keletkezése, kutatása és feltárása. (Vezérfonal városi előadók számára. Bp., 1951)
  A magyarországi kőolaj- és földgáztelepek keletkezése. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1952)
  A dialektika néhány kérdéséről a geológiában. (Földtani Közlöny, 1952)
  Kőolajföldtan. K. Gy. előadásai nyomán összeáll. Kókai János. Az ELTE Élet- és Földtudományi Kara jegyzete. (Bp., 1953; 2. kiad. 1955; az ELTE TTK jegyzete. 3. kiad. 1957)
  A magyarországi medencék és kőolajtelepek szerkezete a kőolajkutatás eredményei alapján. (Földtani Közlöny, 1957)
  Húsz esztendős a magyar kőolajbányászat. (Bányászati Lapok, 1957)
  Oil and Natural Gas in Hungary. (Acta Geologica, 1957)
  A magyarországi szénhidrogén-kutatás eredményei. 1945–1960. (Földtani Közlöny, 1960 és külön: Bp., 1960)
  Typen der Erdöl- und Erdgaslagerstätten in den Ablagerungen des Mezozoikums von Ungarn. (Erdölzeitschrift, 1961)
  A mezozoikum kőolajföldtani jelentősége. (A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve, 1961)
  Kőolajföldtan. 1–2. K. Gy. előadásai alapján összeáll. Kleb Béla. Az ELTE TTK jegyzete. (Bp., 1961 és utánnyomások: 1962–1972)
  A földgáztelep kialakulása és viszonya a földtani szerkezetben. Doktori értek. (Bp., 1962)
  A magyarországi földgáztelepek kialakulásáról és továbbkutatásuk alapelvéről. – A kőolaj keletkezéséről. – K. Gy. elnöki megnyitója a Magyarhoni Földtani Társulat 1962. máj. 9-iki r. közgyűlésén. (Földtani Közlöny, 1962)
  A kőolaj- és földgáztelepek földtani alakulata közötti és termelési rendszerének összefüggése. Kassai Lajossal. (Bányászati Lapok, 1963)
  A reménybeli ásványi nyersanyagkészletek becsléséről. A reménybeli szénhidrogénkészletek egy számítási módszere. Elnöki megnyitó a Magyarhoni Földtani Társulat 1963. márc. 27-i ülésén. (Földtani Közlöny, 1963)
  Földtan-kutatásunk helyzete és feladatai. K. Gy. elnöki beszéde. (Földtani Közlöny, 1965)
  A kutatás komplexitásáról és a paleogeológiai térképek kérdéséről. A Tokajhegyaljai Vándorgyűlés elnöki megnyitója. 1965. jún. 19. Sárospatak. (Földtani Közlöny, 1966)
  Kőolajföldtan. Egy. tankönyv. (Bp., 1966)
  Tájékoztató a II. ötéves terv földtani kutatásainak kiértékeléséről. 7 táblával. (A Központi Földtani Hivatal kiadványa. Bp., 1966)
  Prof. dr. Sándor Koch. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Minerologica-Petrographica, 1966)
  A magyarországi földgázkincs és CO2-tartalmának keletkezése. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1966. okt. 31.; megjelent: MTA Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya Közleményei, 1967)
  A magyarországi szénhidrogén- és szénkutatás feladatai. (Bányászati Lapok, 1967)
  Geology of the Pannonicum. Oil- and Hydrogeology of the Basin Fillings. Alföldi Lászlóval. (Proceedings of the International Geological Congress. Prague, 1968. Guide to Excursion. Bp., 1968)
  A kőolaj és a földgáz vegyi összetétele és keletkezése. Monográfia. Sajtó alá rend. Szurovy Géza. (Bp., 1972)

   

  írásai napilapokban: A magyar föld folyékony kincse. Új módszerek, új távlatok és feladatok a hazai kőolaj feltárásában. (Szabad Nép, 1955. okt. 9.)
  A kőolaj és a földgáz kutatása. (Népszabadság, 1960. márc. 16.). 

  Irodalom

  Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1968. máj. 12.)
  K. Gy. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kőolaj és Földgáz, 1968)
  K. Gy. olajgeológus, akadémikus. (Földtani Kutatás, 1968)
  Dénes György: K. Gy. (Karszt és Barlang, 1968)
  Székely Lajos: K. Gy. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1968)
  Dank Viktor: K. Gy. emlékezete. (Földtani Közlöny, 1969)
  Dank Viktor: K. Gy., olajgeológus, akadémikus. (Miskolc, 1987)
  Tóth János: K. Gy. (Évfordulók a műszaki és természettudományokban, 1987)
  Dank Viktor: K. Gy. (Földtani Kutatás, 1988)
  Bátyai Jenő: Az Alföld szénhidrogén-geológusa. (Szeged [folyóirat], 1993)
  Zalai életrajzi kislexikon. (3. jav. és bőv. kiad. Zalaegerszeg, 2005). 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2015

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (35), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (11), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (158), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (314), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (694), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu