Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Háy László
  Hevesi Gyula
  Kádár János
  Nagy Magda, K.
  Waldapfel József

  Kerpely Kálmán, krassai lovag

  mezőgazda, növénytermesztő


  Született: 1864. október 13. Oravicabánya, Krassó vármegye
  Meghalt: 1940. június 24. Budapest
  Temetés: 1940. június 26. Budapest
  Temetési hely: Farkasrét

  Család

  Sz: krassai lovag Kerpely Antal, id. (1837–1907) kohómérnök, az MTA tagja. Testvérei közül: Kerpely Antal, ifj. (1866–1917) kohómérnök. F: 1893-tól kisterpesi és spizzai Markovits Emma (1869–1945). Fia: Kerpely Kálmán, ifj. (1894–1959) kohómérnök, Kerpely Vince és Kerpely Antal legifj. (†1982). 

  Iskola

  A Keszthelyi Gazdasági Tanintézetben gazda okl. szerzett (1884), a Földművelésügyi Minisztérium (FM) támogatásával a halle-wittenbergi tudományegyetemen tanult (1889–1890), az MTA tagja (l.: 1922. máj. 11.).

  Életút

  A Keszthelyi Gazdasági Tanintézetben a gazdasági növénytan, a növényélettan és a növénykórtan előadó tanára (1889–1892), a Debreceni Gazdasági Tanintézetben a növénytermesztés r. tanára (1892–1897), a Tanintézet mb. (1897–1899), majd kinevezett igazgatója (1899–1904), egyúttal a debreceni dohánykísérleti állomás vezetője (1898–1907), a Magyaróvári Gazdasági Akadémia igazgatója (1907–1908). A Debreceni Gazdasági Akadémián a növénytermesztés ny. r. tanára (1908–1920) és az Akadémia igazgatója (1908–1913), egyúttal a dohánykísérleti intézet igazgatója is (1913–1920). A budapesti tudományegyetemi közgazdaság-tudományi karon (1920–1935), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) a növénytermesztéstan ny. r. tanára (1934–1935).   Talajerő-utánpótlással és a műtrágyázás kérdéseivel, elsősorban a különböző talajművelési módoknak a talajra és a növények fejlődésre gyakorolt hatásával foglalkozott. Nevéhez fűződik a magyarországi búzaélettani kutatások megindítása, a növény sokoldalú gazdasági hasznosításának komplex vizsgálatával az összehasonlító növénytermesztési kutatások kezdeményezője is. Jelentős eredményeket ért el a dohányfajták nemesítésében, a debreceni dohánykísérleti állomás alapítójaként alapvető munkásságot fejtett ki a hazai korszerű dohánytermesztés és -feldolgozás megteremtésében. 

  Emlékezet

  Budapesten élt és tevékenykedett, munkássága Mosonmagyaróvárhoz és Debrecenhez kötődik. Budapesten hunyt el, a Farkasréti Temetőben nyugszik, sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben). 

  Elismertség

  Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) örökös t. tagja (1916-tól), a Mezőgazdasági Kísérletügyi Tanács tagja (1920–1940). A Mezőgazdasági Múzeumi Tanács tagja (1911–1940). 

  Elismerés

  Cserháti-emlékérem (1924).

   

  A budapesti tudományegyetemi közgazdaság-tudományi kar t. doktora (1925). 

  Szerkesztés

  A Haladó Gazda szerkesztője. A Köztelek növénytermelési rovatának vezetője (1894–1938). 

  Főbb művei

  F. m: A czukorrépa mint iparnövény. Vezérfonal a czukorrépa okszerű termeléséhez. Színes rajztáblával és 69 ábrával. (Bp., 1890)
  Tanulmány az őszi búza csírázásáról és első időszaki fejlődéséről. (Keszthely, 1890)
  A búzaszem anatómiája és physiologiája. (A keszthelyi m. kir. tanintézet évkönyve, 1891 és külön: Nagykanizsa, 1892)
  A búza bokrosodása. (Keszthely, 1892)
  Jelentés az 1893. évben végrehajtott növénytermelési kísérletekről. (Debrecen, 1894)
  A gabona megdűlése. (Keszthely, 1895)
  Míveleti növényeink gyökélete. (Mezőgazdasági Szemle, 1897 és külön: Magyaróvár, 1897)
  A dohánytermelési kísérleti állomáson az 1898. év folyamán végzett kísérletek. (Kísérletügyi Közlemények. II. köt. 1. Bp., 1899)
  A párisi világkiállítás dohányai és dohánygyártmányai. (Köztelek, 1901 és külön: Bp., 1901)
  Jelentés a dohánytermelési kísérleti állomáson végzett kísérletekről az 1899–1902. évek folyamán. (Kísérletügyi Közlemények. VI. köt. 4. Bp., 1904)
  Utasítás a debreceni m. kir. gazdasági tanintézet hallgatóinak gyakorlati kiképzésére. 1903. Összeáll. (Debrecen, 1904)
  Dohánymag termesztés. (Bp., 1907)
  Az okszerű talajmívelés a szárazság elleni küzdelemben. (Köztelek Olcsó Könyvtára. Bp., 1910)
  A műtrágyák helyes alkalmazása. (Köztelek Olcsó Könyvtára. II. évf. 3. füz. Bp., 1910)
  A jó dohánykertész. (Köztelek Olcsó Könyvtára. VI. évf. 5–7. füz. Bp., 1914)
  Adatok a foszfortrágyázás kérdéséhez. (Bp., 1930)
  Adatok a magyar búza minőségi termeléséhez 1. A műtrágyázás. (Bp., 1931), Adatok az őszi repce műtrágyázásához. (Haladó Gazda, 1931 és külön: Bp., 1931)
  A magyar búza víz- és táplálóanyag-igénye. – A műtrágyák hatása a búzasikér minőségére. (Bp., 1931)
  Földműveléstan. Jegyz. (A Dux Közgazdasági Szeminárium kiadványa. Bp., 1932)
  Rétkezelési tanulmányok. 2 táblával. (Köztelek, 1933 és külön: Bp., 1933)
  Tanulmány a talaj vízkészletének és a termés nagyságának szoros kapcsolatáról. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1933. jún. 12.; megjelent: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1941)
  A trágyázási rendszer okszerű belterjességének mai mértéke. (A belterjes gazdálkodás. Bp., 1936)
  Néhány újabb megállapítás a növénytermesztés terén. (Köztelek, 1936)
  Műtrágyázási útmutató. Bittera Miklóssal és Fabriczius Endrével. (Az OMGE kiadványa. Bp., 1937)
  Tanulmány a talaj vízkészletének és a termés nagyságának szoros kapcsolatáról. (Bp., 1941)

  Irodalom

  Irod.: Budai Barna: K. K. huszonöt éves pályafutás. (Köztelek, 1910)
  Takács Zsigmond: A m. kir. dohánytermelési kísérleti állomás. (Debrecen-Pallagpuszta, 1922)
  A magyar legújabb kor lexikona. Szerk. Kerkápoly M. Emil. (Bp., 1930)
  Szabó Zoltán: K. K. – a kutató és tanítómester. (Köztelek, 1936)
  Ki kicsoda? Kortársak lexikona. (Bp., 1937)
  Fabricius Endre: K. K. (Köztelek, 1940)
  Surányi János: K. K. emlékezete. (Köztelek, 1940), Obermayer Ernő: K. K. (Kísérletügyi Közlemények, 1941)
  Penyigey Dénes: Megemlékezés dr. K. K. egyetemi tanárról… (Georgikoni napok tanácskozásai. Szerk. Hajós Vilmos. Keszthely, 1964)
  Bajai Jenő: Emlékezés K. K.-ra születésének 100. évfordulóján. (MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1965)
  Magyar agrártörténeti életrajzok. II. köt. I–P. (Bp., 1988)
  Varga János: 125 éve született K. K. (Növénytermelés, 1989)
  Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. I–V. köt. (Bp., 1990–1999)
  Kurucz Miklós: Agrármúltunk nagyjai: K. K. (Agrofórum, 2010). 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2015

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (35), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (11), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (158), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (314), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (694), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu