Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Andorka Rezső , vitéz
  Andorka Rudolf, ifj.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnay László, zolnai

  Kerekes Ferenc

  matematikus, kémikus


  Született: 1784. június 22. Erdőhegy, Arad vármegye
  Meghalt: 1850. július 29. Balatonfüred, Zala vármegye

  Iskola

  A debreceni főiskolán és a bécsi tudományegyetemen tanult, majd debreceni tanári kinevezése előtt Freibergben és Berlinben képezte magát (1820-as évek). Az MTA tagja (l.: 1837. szept. 7.). 

  Életút

  A kisújszállási fiúiskola igazgatója (1811–1813). A debreceni református kollégium ásvány-, növény- és vegytani (1823–1839), mértani és természettani tanszékének tanára (1839–1850).   A 19. század egyik sokoldalú tudósa. Pályafutásának kezdetén, Bécsben (1813–1816), tanulmányai alatt lefordította Rohlwes Baromorvoskönyvét és elkezdte Vergilius Georgicon c. művének lefordítását (egy részlete megjelent a Magyar Kurirban), s Bécsben adta ki – Fazekas Mihály tudta nélkül fő művét, a Ludas Matyit (1815). Első tudományos dolgozatai a kémiai elemek mennyiségi viszonyaival foglalkoztak, majd nyelvészeti és etimológiai írásokat közölt. Matematikusként matematikai és mértani rendszereket vizsgált, nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a komplex számelmélet és a felsőbb („fellengős”) mértan alapelveinek kidolgozása terén. 

  Emlékezet

  Tevékenysége Debrecenhez kötődik, Balatonfüreden hunyt el. Az Akadémián Lugossy József mondott fölötte emlékbeszédet (1850. szept. 28-án), főművét tanítványa, Csányi Dániel adta ki (posztumusz, 1862-ben). 

  Főbb művei

  F. m.: Betrachtungen über die chemischen Elemente. (Pest, 1819)
  Értekezés és kitérések. (Debreczen, 1836)
  De quantitatibus imaginariis commentatio. (Leipzig, 1837)
  A mathesis tanítási módjairól s a mathesisbeni ellentmondások okairól. (Tudományos Gyűjtemény, 1840)
  Szorszámtan s’ egyszersmind előkészület a fellengős mértanra. (Debreczen, 1845)
  Négyes kistükör. (Debreczen, 1848)
  Képzetes mennyiségek. (Debreczen, 1848)
  A felsőbb mértan valódi alapelvei és egy toldalék töredékekkel ’s az ellentmondásos mennyiségek kifejtésével. Sajtó alá rend. Csányi Dániel. (Debreczen, 1862)
  Fellengős mathesis igaz elvének kifejtése. (Debreczen, 1864). 

  Irodalom

  Irod.: Szűcs István: K. F. életrajza. (Csokonai Lapok, 1850)
  Dávid Lajos: Debreceni régi matematikusok. (Debrecen, 1927)
  Szénásy Barna: K. F. matematikai munkássága. (Acta Universitatis Debreceniensis, 1956)
  Bajkó Mátyás: K. F. felsőoktatási systemája, 1817. (Pedagógiai Szemle, 1957)
  M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században. (Bp., 1964)
  Kériné Sós Júlia: Egy régi magyar professzor. (Magyar Pedagógia, 1964)
  Tamás Éva: K. F. matematikai és pedagógiai munkássága. (Tanulmányok – Kölcsey Ferenc Református Tanárképző Főiskola, 1996). 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2015

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (186), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (20), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), immunológus (10), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (175), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (186), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu