Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Blaha Lujza és a mozgófilmek
  Házy Erzsébet
  Házy Erzsébet
  Igazházi, az első magyar színi játék
  Simai Kristóf

  Jakabházy Zsigmond, szentábrahámi

  orvos, farmakológus


  Született: 1867. május 26. Kiskede, Udvarhelyszék
  Meghalt: 1945. július 4. Budapest

  Család

  Unitárius nemesi családból származott. Sz: Jakabházy Zsigmond (1826–1884) földbirtokos, szentléleki Pakot Polixénia (1839–1904). Hét testvére volt: Jakabházy István (1854–1900) pénzügyi segédtitkár, Jakabházy Gáspár (1864–1929) vármegyei tisztviselő, Jakabházy Samu, ill. Apáthy Gyuláné Jakabházy Piroska, Gálffy Kálmánné Jakabházy Polixénia, Putnoky Miklósné Jakabházy Borbála (1859–1932) és Pünkösty Ferencné Jakabházy Erzsébet. F: Cs. Szabó Margit (1871–1957). Fia: Jakabházy Zsigmond (1900–1965) gyógyszerész, Jakabházy István (1906–1963) fogorvos, egyetemi magántanár. Leánya: Csipke Zoltánné Jakabházy Ilona, Csipke Zoltán (1899–1966) gyógyszerész, egyetemi docens felesége; Issekutz Béláné Jakabházy Mária, Issekutz Béla (1886–1979) gyógyszerész, egyetemi tanár felesége és Lukács Tihamérné Jakabházy Margit.

  Iskola

  A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen orvosdoktori okl. szerzett (1891), ösztöndíjasként a strassburgi (1897–1898), a lipcsei (1898), a grazi tudományegyetemen tanult (1901). A kísérletes gyógyszerhatástan és gyógyszerismereti módszertan tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1899), az MTA tagja (l.: 1923. máj. 11.).

  Életút

  A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Gyógyszertani Intézetének egy. adjunktusa (1899–1913) és magántanára (1899–1913), a gyógyszertan ny. r. tanára (1913–1919). Az összeomlás után siménfalvai birtokán élt, ahol orvosi gyakorlatot folytatott. (1919–1920). Áttelepült Budapestre, a Pázmány Péter Tudományegyetemen a gyógyszerismeret ny. r. tanára (1920–1937); közben az Orvostudományi Kar dékánja (1924–1926).

  Farmakológiával, toxikológiával, elsősorban a gyógyszerek és mérgek hatásaival, valamint gyógyszerismereti (= farmakognózia) kérdésekkel foglalkozott.

  Emlékezet

  Budapesten hunyt el, a Kerepesi úti (= Fiumei út) Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben). Tiszteletére – még életében! – a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Jakabházy Zsigmond-emlékérmet alapított (1937-ben).

  Elismertség

  Az Erdélyi Múzeum Egylet Orvos-természettudományi Szakosztályának titkára (1906–1915). A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke (1935–1943).

  Szerkesztés

  Az Értesítő az Erdélyi Múzeum Egylet Orvos-természettudományi Szakosztályából c. folyóirat szerkesztője (1906–1915).

  Főbb művei

  F. m.: Gyógyszerisme. Magyarázó szöveggel a Magyar Gyógyszerkönyv 2. kiadásához. Orvos- és gyógyszerésznövendékek használatára, a tiszti orvosi vizsgálatra készülők igényeire és a gyógyszertárak vizsgálatára való tekintettel. Összeáll. Issekutz Hugóval, Nyíredy Gézával. Az előszót Lőte József írta. (Kolozsvár, 1895)
  A rerum nostrásnak, mint hashajtó szernek értékéről. (A magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlésének munkálatai, 1903)
  Ireg-idomhatástani vizsgálatok aspirinnel. (Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvosi Szakosztályából, 1904)
  Az urethranok hatásáról. (Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvosi Szakosztályából, 1910)
  A különféle élvezeti szerekről. (Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvosi Szakosztályából, 1911)
  A gyógyszerismeret tankönyve. Issekutz Bélával. I—II. köt. Egy kötetben. (Kolozsvár, 1913)
  A háború és a gyógyszerek. J. Zs. előadása az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvosi Szakosztályának 1915. febr. 27-én tartott szakülésén. (Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvosi Szakosztályából, 1915 és külön: Kolozsvár, 1915)
  Szabó Dénes-emlékkönyv. Írták és kiadták tanítványai és tanártársai. Szerk. Imre Józseffel. (Kolozsvár, 1915–1919).

  Irodalom

  Irod.: Három évtized története életrajzokban. Szerk. Gellért Imre, Madarász Elemér. (Bp., 1932)
  Lipták Pál: J. Zs. professzor születésének 70. évfordulójára. 1 táblával. (A Magyar Gyógyszertudományi Társaság Értesítője, 1937)
  Ki kicsoda? Kortársak lexikona. (Bp., 1937)
  J. Zs. (Orvosi Hetilap, 1975)
  Százhuszonöt éve nyílt meg a Kolozsvári Tudományegyetem. Emlékkönyv. I–II. köt. Összeáll. Gazda István. (Piliscsaba, 1997)
  Unitárius kislexikon. (Bp., 1999).

  Megjegyzések

  Akadémiai székfoglalót nem tartott!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (14), állatorvos (72), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (28), edző (70), egyházi író (21), egyháztörténész (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (46), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (56), filozófus (75), fizikus (111), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (101), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (27), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (62), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (933), irodalomtörténész (272), jezsuita szerzetes (11), jogász (308), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (173), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (180), könyvtáros (65), közgazdász (179), kritikus (52), kultúrpolitikus (20), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (684), meteorológus (14), mezőgazda (122), mezőgazdasági mérnök (100), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (208), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (84), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (44), neveléstörténész (12),


  © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu