Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Kádár János
  Lukács György
  Lukács József
  Péter László
  Péter Rózsa

  Hoványi Ferenc

  római katolikus pap, egyházi író


  Született: 1816. április 2. Köröstarján, Bihar vármegye
  Meghalt: 1871. december 11. Nagyvárad

  Család

  Sz: Hoványi János malommester, tamásfalvi Turi Jozefa.

  Iskola

  Középiskoláit Nagyváradon és Temesvárott végezte, a bécsi Pázmáneumban tanult (1833–1838), pappá szentelték (1838. okt. 4.). Az MTA tagja (t.: 1858. dec. 15.).

  Életút

  A nagyváradi szeminárium prefektusa és hittanára (1836–1840), uo. püspöki titkára (1840–1843). Váradvelence (1843–1844), Szilágysomlyó plébánosa (1844–1847), a pesti tudományegyetemen a dogmatika r. tanára, valamint Ferenc József és az uralkodócsalád több tagjának magyar nyelvtanára (1847–1849). Váradi kanonok (1849–1853), váradhidi prépost (1853–1854), pápai prelátus (1854–1871).

  Számos népszerű teológiai művet, tankönyvet és katekizmus írt és szerkesztett, több egyházi beszéde (pl. szentbeszéd, alkalmi beszéd, gyászbeszéd stb.) is fennmaradt. Bejárta Erdélyt (1846), a német városállamokat (1847), Itáliát (1850) és a Szentföldet (1856), utazásairól, úti élményeiről néhány könyvben is beszámolt. Nagyváradon – közelebbről nem ismert – irodalmi társaságot is alapított.

  Az Egyetemes Magyar Enciklopédia munkatársa (1859–1876). Írásai elsősorban a Sokfélében (1832–1836), a Religióban (1844–1845) és az Akadémiai Értesítőben jelentek meg (1859).

  Főbb művei

  F. m.: A lelkipásztorság terhei és vigasztalásai. (Religio, 1844–1845)
  Szent István szelleme. Nemzeti ünnepén, Bécsben, a t. kapuczinus atyák templomában elmondott beszéde. (Bécs, 1847)
  Könyvnélküli katechismus. Katholikus lelkészek használatára. (Buda, 1847; 2., a mai helyesírás szerint leírt és 327 példával megbővített kiad. Székesfehérvár, 1891)
  Vallás és szabadság. Szent István nemzeti ünnepén Bécsben, a kapuczinus atyák templomában elmondott beszéde. (Bécs, 1848)
  Olasz út 1850-ben. I–II. köt. A két kötet egybekötve is. 1 kihajtható rézmetszetű térképpel. Aranyozott gerincű félvászonkötésben. (Bécs, 1851)
  Fensőbb katholicizmus elemei. (Bécs, 1853; Házi könyvtár. 38–39. I–II. köt. 2. kiad. Bp., 1881–1882)
  Örömdal ausztriai császár és magyar király, I. Ferencz József őfelségének Erzsébet Amália bajor királyi herczegnő őfenségével, boldog egybekelése ünnepére. (Bécs, 1854)
  Újabb levelek a felsőbb katholicismusról. I–IV. köt. (Bécs, 1855; Házi könyvtár. 44 és 51. I–II. köt. 2. kiad. Bp., 1883–1885)
  Néhány hét a Szent földön, 1856-ban. 1 kihajtható melléklettel. Aranyozott gerincű félvászonkötésben. (Bécs, 1858)
  Bölcsészeti zátonyok és örvények. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1859. jún. 6.; megjelent: Akadémiai Értesítő, 1859).

  Irodalom

  Irod.: Ferenczy Jakab–Danielik József: Magyar írók. Életrajz-gyűjtemény. (Pest, 1856)
  Halálhír és életrajza. Arczképével. (Vasárnapi Ujság, 1871. dec. 17. és dec. 31.)
  Magyar irodalmi lexikon. Szerk. Ványi Ferenc. (Bp., 1926)
  Bihar-Bihar megye, Oradea-Nagyvárad kultúrtörténete és öregdiákjainak emlékkönyve. Szerk. Fehér Dezső. (Oradea, 1933–1937)
  Magyar utazók lexikona. Szerk. Balázs Dénes. (Bp., 1993)

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (21), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (104), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (157), grafikus (69), gyermekgyógyász (36), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (954), irodalomtörténész (274), jezsuita szerzetes (11), jogász (314), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (67), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (691), meteorológus (14), mezőgazda (125), mezőgazdasági mérnök (103), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (22), műfordító (212), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (46),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu