Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Alexics György
  Báthy Anna
  Krassó György
  Major Tamás, tasnádi
  Sík Endre

  Horváth Zsigmond

  író, evangélikus lelkész


  Született: 1782. január 20. Kisköcsk, Vas vármegye
  Meghalt: 1845. október 17. Kővágóörs, Zala vármegye

  Iskola

  Középiskoláit Sopronban végezte, a jenai egyetemen hittudományt tanult (1802–1804), hosszabb utazást tett német városokban (1804–1806), hazatérése után lelkésszé avatták (1806. jan. 20.). Az MTA tagja (l.: 1838. nov. 15.).

  Életút

  Nizsnyánszky György gyermekeinek nevelője (1806–1808), egyúttal a csengei (Vas vm., 1806–1824), a kővágóörsi gyülekezet lelkipásztora (1824–1828). A Zalavidéki esperesség jegyzője (1828–1831), Zala vm. táblabírája (1831–1835), a Győri evangélikus kerület első egyházi jegyzője (1835–1837), zalavidéki esperes (1837–1845).

  Irodalmi tehetségét Kis János fedezte fel, aki később támogatta külföldi egyetemeit is. Németországi tanulmányainak idején, ill. utána meglátogatta Weimarban Herdert, Schillert és Goethét, ellátogatott Erfurtba és a wartburgi várba, felkereste továbbá Schnepfenthalban Salzmannt, akinek előadásait is hallgatta. Írásainak többsége fordítás, valamint kompiláción alapuló népszerű tudományos dolgozat. Különösen olvasottak voltak kortárs szerzők útleírásainak fordításai, amelyek a magyar nyelvű földrajzi ismeretterjesztő irodalom kezdeteinek is tekinthetőek. Elsők között írt (és fordított) Magyarországon Amerikáról, az újvilág városairól, tartományairól, állat- és növényvilágáról, kultúrájáról. Népszerű műveinek többségét Kis János adta ki a Nevezetes Utazások Tárháza c. könyvsorozatban. Több történeti, pedagógiai és teológiai írása kéziratban maradt.

  Emlékezet

  Kővágóörsön hunyt el, az MTA-n Toldy Ferenc tartott felette gyászbeszédet. Néhány levelét a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának (= OSZK) Kézirattára őrzi.

  Szerkesztés

  Írásai elsősorban az Erdélyi Múzeumban (1817) és a Tudományos Gyűjteményben jelentek meg (1818–1839).

  Főbb művei

  F. m.: Cooknak, ama híres anglius hajós-kapitánynak a föld körül utazása, melyet Banks és Solander tudósok társaságában tett 1768–1771. esztendőben. Németből ford. Pest, 1810)
  Amerikának haszonnal mulattató esmértetése: vagyis az újvilág minden tartományainak, nevezetesebb hegyeinek, folyóinak, városainak, terméseinek, s állatjainak és egyéb ritkaságainak… leírása. I. köt. (Győr, 1813)
  A triumphusról. (Erdélyi Múzeum, 1817)
  A magyar stylistikát tárgyazó észrevételek. (Tudományos Gyűjtemény, 1818)
  Gróf Macartneynek Chinába tett követségi utazása. Németből ford. és némely felvilágosító észrevételekkel megtoldotta. (Nevezetes Utazások Tárháza. Szerk. és kiadta Kis János V. Pest, 1818)
  Meermannak utazása Éjszaki Európában. Fordítá és holmi szükséges jegyzetekkel megbővíté. (Nevezetes Utazások Tárháza. Szerk. és kiadta Kis János V. Pest, 1819)
  A házi nevelésnek hibáiról és azoknak orvoslása módjáról. (Tudományos Gyűjtemény, 1825)
  A Vesta szűzekről. (Tudományos Gyűjtemény, 1832)
  A világ rendszere, vagyis: az égi testek az Isten dicsőségének harsány tolmácsai. – A 12 égi jegyek magyarázatai. (Tudományos Gyűjtemény, 1833)
  Életrendszer. Hosszú élet példái. (Tudományos Gyűjtemény, 1836)
  A csillagok esmértetése. (Tudományos Gyűjtemény, 1837)
  A Balatonmelléki tájszólás kivonata. (Tudományos Gyűjtemény, 1839)
  Elmederítő, szívképző s characterfestő történetek s adatok füzére. Gyönyörködtetve oktató olvasókönyv. I–II. köt. Összeáll. (Pest, 1840).

  Irodalom

  Irod.: H. Zs. (A Magyar Tudós Társaság évkönyvei. 1845–1847. Pest, 1860)
  Toldy Ferenc: Emlékbeszéd H. Zs. felett. (T. F. összegyűjtött munkái. V. köt. Pest, 1872)
  Németh Tibor: Kisköcsktől Csöngén át az Akadémiáig. H. Zs. emlékezete. (Vas Népe, 1993. dec. 30.)
  Gömböcz Elvira: „Tanulni, úgy vélem, ‘s a’ hibát elhagyni sohasem késő.” H. Zs. (Lelkipásztor, 2000).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (957), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu