Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Kádár János
  Lukács György
  Lukács József
  Péter László
  Péter Rózsa

  Horváth Ignác

  mérnök


  Született: 1843. július 25. Pest
  Meghalt: 1881. április 18. Budapest
  Temetés: 1881. április 20. Budapest
  Temetési hely: Kerepesi út

  Család

  Apját korán elveszítette, anyja és Szabóky Adolf (1821–1880) pedagógus, piarista szerzetes nevelte fel.

  Iskola

  A pesti József Műegyetemen (1861–1865), a Zürichi Műszaki Egyetemen (1866–1867), a párizsi École Politechnique Pratique-on tanult (1867–1868), hazatérése után gépészmérnöki okl. szerzett (1868). Az MTA tagja (l.: 1874. máj. 28.).

  Életút

  A József Műegyetem Gépészmérnöki Osztály Erőműgéptan Tanszék tanársegéde (1865–1866), ill. segédtanára (1869–1870); közben a Helytartótanács ösztöndíjával Zürichben és Párizsban, az erőmű-gépészettanban képezte tovább magát (1866–1868). A József Műegyetemen az erőműgéptan ny. r. tanára (1870–1881). Súlyosan megbetegedett, Nizzában és Mentonban gyógyíttatta magát (1870–1872).

  A magyarországi anyagvizsgálati, műszaki mechanikai és alkalmazott hidraulikai kutatások úttörőjeként elsőként tisztázta a hidraulika, statika, mechanika tudományok fogalmi kereteit. Elsőként vizsgálta a Duna folyamsebességét, vízsebesség-változásokat, s ehhez nemzetközileg is jelentős vízsebességmérő műszert szerkesztett. Nevéhez fűződik a József Műegyetem mechanikai laboratóriumának megtervezése és felszerelése. Kőzettani vizsgálatokkal is foglalkozott, továbbá tanulmányozta a magyarországi és nemzetközi mérnök- és iparosképzés helyzetét.

  Emlékezet

  Legjelentősebb munkája, a Duna folyam vízsebességének méréséről, ill. több német nyelvű mérnöki dolgozata kéziratban maradt. Több írását a Magyar Nemzeti Múzeum Kézirattára (= Országos Széchényi Könyvtár) őrzi. Életében sokat betegeskedett, betegsége súlyosbodása után Budapesten öngyilkos lett. A Kerepesi úti (= Fiumei úti) Temetőben nyugszik, sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben).

  Főbb művei

  F. m.: Poncelet tételének egyszerű levezetése és általánosítása. (Akadémiai Értesítő, 1867)
  A budapesti m. kir. műegyetem erőműszaki munkatermének műszerei és készülékei. Kilencz ábrával. – Bajorország ipartanodáiról. (Magyar Mérnök- és Építészegylet Közlönye, 1873)
  Az iparosoktatás Bajorhonban, tekintettel honi viszonyainkra. Toldalékul a Poroszhonban 1870-ig fennállott ipartanodák átalakítására és újabb szervezetűek felállítására vonatkozó rendeletek. (Bp., 1873; németül: Nürnberg, 1875)
  Dynamometer für Arbeitsmaschinen. (Bp., 1873)
  Mechanika. I. rész. Kinematika. I. köt. A pont kinematikája. A szöveg közé nyomott 102 fametszetű ábrával. (Bp., 1874)
  Műszaki mechanika. A súrlódás elmélete. Alkalmazott hydraulika. H. I. ny. r. tanár műegyetemi előadásai nyomán összeáll. László Béla. (Bp., 1875)
  Az 1876-iki vízáradás alkalmából Budapesten tett vízmérésekről. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1878. dec. 16.; megjelent, kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1878)
  Közlemények a m. kir. József Műegyetem műszaki mechanikai laboratóriuma részéről. 1. füz. (Bp., 1878)
  A belföldi bányákban termelt burkolatkövek kőzettani s erőműtani vizsgálata. Szabó Józseffel. (Bp., 1878)
  Műszaki mechanika. H. I. ny. r. tanár műegyetemi előadásai nyomán összeáll. Prenoszil Géza. (Bp., 1879)
  A víz sebességének méréséről. (Akadémiai Értesítő, 1880)
  A hydraulika fogalma. H. I. ny. r. tanár műegyetemi előadásai nyomán. (Bp., 1880)
  Statika. H. I. ny. r. tanár műegyetemi előadásai nyomán. (Bp., 1881).

  Irodalom

  Irod.: Halálhír. (Vasárnapi Ujság, 1881. ápr. 24.)
  A kir. József Műegyetem tanárai és hallgatói. 1851–1882. (Bp., 1883)
  Drahos István: Száz éve jelent meg az első magyar kinematika tárgyú könyv. Emlékezés H. I. professzora. (Miskolc, 1974)
  Fejér László: Egy félbetört életpálya. H. I. műegyetemi professzor emléke. (Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás köréből, 1996).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (21), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (104), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (157), grafikus (69), gyermekgyógyász (36), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (954), irodalomtörténész (274), jezsuita szerzetes (11), jogász (314), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (67), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (691), meteorológus (14), mezőgazda (125), mezőgazdasági mérnök (103), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (22), műfordító (212), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (46),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu