Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Horn Gyula
  Mészöly Gyula
  Meznerics Iván
  Nagy Imre
  Rajk László

  Hornig Károly, hornburgi br.

  bíboros


  Született: 1840. augusztus 10. Pest
  Meghalt: 1917. február 9. Veszprém megye
  Temetés: 1917. február 13. Veszprém

  Család

  Sziléziai eredetű családból származott. Sz: Hornig Antal (1811–1867) vízi és vasúti mérnök, Kopics Mária (1813–1887). Testvére: Hornig Vilmos (1842–1876) MÁV-igazgató.

  Iskola

  Középiskoláit Bécsben, Budán és Nagyszombatban végezte, a Központi Papnevelő Intézetben teológus okl. szerzett, pappá szentelték (1862. dec. 10.), a bécsi Augustineum hallgatója (1862–1866), teológiai doktori okl. szerzett (1869). Az MTA tagja (ig.: 1912. dec. 9.).

  Életút

  A Központi Papnevelő Intézet tanulmányi felügyelője és teológiai tanársegéde (1866–1870), a bp.-i tudományegyetem Hittudományi Karán a teológia ny. r. tanára (1870–1878); közben a Kar dékánja (1874–1875 és 1877–1878). Esztergomi kanonok és a prímási hivatal vezetője (1878–1888), veszprémi megyés püspök (1888–1917; kinevezték: 1888. ápr. 17.; XIII. Leó pápa megerősítette: 1888. jún. 1.; püspökké szentelték: 1888. szept. 8.) és bíboros (1912. dec. 2.–1917. febr. 9.). A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) osztálytanácsosa (1882–1884), miniszteri tanácsosa (1884–1917). Pápai titkos kamarás (1874-től), babócsai c. apát (1882-től), szkardonai c. püspök (1883-tól).

  A Veszprémvármegyei Múzeum alapító tagjaként a múzeumot évről évre nagyobb pénzadománnyal támogatta, továbbá könyvadománnyal és tárgyakkal gazdagította, ill. igen sok régészeti ásatást finanszírozott. Ajándékaként került az Iparművészeti Múzeumba a sümegi püspöki nyaraló 18. sz.-i könyvtárberendezése (1913-ban; a könyvtárszobát 1923-ban nyitották meg a nagyközönség előtt). Kiadta Padányi Bíró Márton 18. sz.-i püspök naplóját (1903) valamint négy kötetben a veszprémi egyházmegye középkori oklevéltárát (Monumenta Romana Episcopatus Wespremiensis, 1896–1907). Kötetben megjelentette Laczkó Dezső és Rhé Gyula balácai ásatásának addigi eredményeit (1912).

  Vallási és egyháztörténeti kérdésekkel foglalkozott. Számos templomot és iskolát építtetett (pl. Károly-templom), rendezte az egyházi fizetéseket, restauráltatta a székesegyházat, megújította a Központi Papnevelő Intézetet. Mint veszprémi püspök, ő koronázta meg az utolsó magyar királynét, Zitát (1916. dec. 30-án).

  Elismertség

  A Szent István Akadémia alapító tagja (1915-től).

  Szerkesztés

  A Magyar Állam (1872), a Religio (1873–1878), az Irodalmi Értesítő c. lapok felelős szerkesztője (Esztergom, 1874–1875). Írásai a fentieken kívül még elsősorban a Pesti Hírnökben, az Egyházi Lapokban (1867-től), a Havi Szemlében és a Katholikus Szemlében jelentek meg (1887-től).

  Főbb művei

  F. m.: A katholikus házasság hittani s társadalmi jelentőségében. (Egyházi Lapok, 1867)
  A vegyes házasságokról. (Magyar Állam, 1875)
  A Veszprémi Püspökség Római Oklevéltára. – Monumenta Romana Episcopatus Wespremiensis. I–IV. köt. Br. H. K. veszprémi püspök megbízásából közrebocsátja Lukcsics József. (Bp., 1896–1907)
  Bíró Márton veszprémi püspök naplója. 1–2. (Katholikus Szemle, 1902)
  Padányi Bíró Márton veszprémi püspök naplója. Függelékül Bírónak Rómába tett két jelentése. 1752- ből és 1757-ből. Közli. (Adalékok a Veszprémi Püspökség történetéhez. 2. Veszprém, 1903)
  Az ember eredetéről. (Alkotmány, 1912)
  Veszprém múltja és jelene. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXXVI. Nagygyűlésének Veszprém városa nevében felajánlja br. H. K. veszprémi püspök. (Veszprém, 1912)
  A Veszprémvármegyei Múzeum Egylet titkári jelentése. 1903–1912. (Veszprém, 1912).

  Irodalom

  Irod.: H. K. bíboros meghalt. (Budapesti Hírlap, 1917)
  Pfeiffer János: A Veszprémi Egyházmegye történeti névtára. 1630–1795. I–II. köt. (München–Veszprém, 1987–1989)
  Balogh Margit–Gergely Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon. 1790–1992. (Bp., 1996)
  Kópházi Ferencné–Horváth Hilda: H. K. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

  Megjegyzések

  MÉL téves születési hely: Buda és téves halálozási hely: Esztergom!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (21), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu