Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Horn Gyula
  Mészöly Gyula
  Meznerics Iván
  Nagy Imre
  Rajk László

  Hoch Róbert

  közgazdász


  Született: 1926. július 19. Budapest
  Meghalt: 1993. november 3. Budapest

  Család

  Sz: Hoch Tibor, Kaufmann Vilma. Apja szállítmányozó volt, munkaszolgálatosként Ukrajnában eltűnt. F: Hoszpodár Viola biológus, a Budapesti Konzervgyár mikrobiológusa.

  Iskola

  Budapesten kereskedelmi érettségi vizsgát tett (1944), a Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetem Általános Szakán közgazdász okl. szerzett (1950), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (1961), doktora (1972). Az MTA tagja (l.: 1985. máj. 9.; r.: 1990. máj. 21.).

  Életút

  A II. vh.-ban munkaszolgálatos (1944–1945). Önálló fuvaros (1945–1946), a Kollektíva Szövetkezet, a Kelet-európai Kereskedelmi Rt. munkatársa (1946–1948), a Kelimpex Külkereskedelmi Vállalat könyvelője (1948–1950). A Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetem, ill. az MKKE Politikai Gazdaságtan Tanszék tanársegéde (1950–1952), egy. adjunktusa (1952–1955). Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete tud. munkatársa (1955–1961), tud. főmunkatársa (1961–1972), tud. tanácsadója (1972–1993), egyúttal az Életszínvonal Osztály vezetője és az Intézet igazgatóhelyettese. Az MKKE c. egy. docense és a Politikai Főiskola Politikai Gazdaságtan Tanszék egy. tanára (1990-ig).

  Elméleti közgazdaság-tudományi kérdésekkel, elsősorban általános keresletelméleti, keresletelemzési módszertani kutatásokkal, fogyasztói árelmélettel, életszínvonal-, fogyasztás- és jövedelemtervezési kérdésekkel foglalkozott. Az 1950-es évek elején feltűnt ifjú közgazdász generáció egyik meghatározó egyéniségeként elsők között vizsgálta az állam gazdasági szerepét, a gazdaságpolitika általános összefüggéseit és a gazdasági nyitottság kérdéseit. Később jelentős szerepet játszott a magyarországi gazdaságirányítási reform előkészítésében (1967–1968). Megteremtette egy önálló fogyasztás-gazdaságtan alapjait, új, önálló, a belső piac és az infrastruktúra fejlesztésére épülő gazdaságpolitikai irányvonalat dolgozott ki.

  Elismertség

  Az MTA Közgazdaság-tudományi Bizottsága tagja, alelnöke; Társadalomtudományi Komplex Bizottsága tagja. A Lukács György- alapítvány kuratóriumának alelnöke (1989–1993).

  Elismerés

  Munka Érdemrend (ezüst). Akadémiai Díj (1976).

  Szerkesztés

  Az Acta Oeconomica és a Társadalmi Szemle szerkesztőbizottságának tagja.

  Főbb művei

  F. m.: A kereslet szerkezete és a jövedelemalakulás. Kand. értek. (Bp., 1960)
  A kereslet-rugalmasság számításának problémáiról. (Textilipari Tervgazdaság, 1961)
  Az indifferencia felületekről szóló tanítás elméleti alapjainak bírálata. (MTA Közgazdaság- tudományi Intézete Évkönyve. Bp., 1962)
  Az áruforgalom köre a szocializmus és a kommunizmus építésének időszakában. (Kereskedelmi Szemle, 1962)
  Fogyasztói árak a szocializmusban. Szabadi Gyulánéval. (Bp., 1963)
  Ár és minőség. (Kereskedelmi Szemle, 1964)
  A lakosság áruellátása a szocializmusban. (Bp., 1964)
  A viszonylagos homogén jószághalmazok volumenének mérése. (Közgazdasági Szemle, 1964)
  Piaci egyensúly és az árszínvonal alakulása a szocializmusban. (Közgazdasági Szemle, 1965)
  Az élelmiszerek fogyasztói árképzésének kritikai elemzése. Többekkel. (Bp., 1966)
  A ráfordításarányos fogyasztói árrendszerről. (Közgazdasági Szemle, 1967)
  Piac és vállalati árpolitika. Szerk. (Bp., 1968)
  Effect of Changes in the Consumption Pattern on the Growth of Total Consumption. (Acta Oeconomica, 1969)
  A jövedelemszínvonal és -eloszlás politikájának aktuális elvi kérdései. (Társadalmi Szemle, 1970)
  A jövedelem források szerinti tervezésének problémái. (Gazdaság- és Jogtudomány, 1971)
  A reálfolyamatok és a piaci folyamatok. (Gazdaság, 1971)
  Fogyasztás és ár. Monográfia és doktori értek. is. (Bp., 1972; angol nyelvű átd., bőv. kiad. Alphen aan der Rijn–Bp., 1979)
  A politikai gazdaságtan kisszótára. Többekkel. (Bp., 1981)
  Fogyasztás és jövedelem. Tervezés, elemzés, módszerek. Kovács Ilonával, Ördög Miklóssal. (Bp., 1982)
  Lét és tudat az életszínvonal-politikában. (Életszínvonal és közhangulat. Bp., 1984)
  A gazdaság nyitottságáról. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1986. ápr. 30.; megjelent: Értekezések, emlékezések. Bp., 1987)
  Belső piac, minőségi nyitás. Egy élénkítő gazdaságpolitika körvonalai. Radnóti Évával. (Bp., 1989)
  A reform kudarca. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1991. máj. 29.; megjelent: Közgazdasági Szemle, 1991)
  Changing Formation and Privatisation. (Acta Oeconomica, 1993).

  Irodalom

  Irod.: Sipos Aladár: H. R. (Közgazdasági Szemle, 1993)
  Sipos Aladár: Róbert Hoch. (Acta Oeconomica, 1993)
  Falusné Szikra Katalin: H. R. (Magyar Tudomány, 1994)
  Csató Katalin: H. R. (Közgazdasági Szemle, 1996).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (21), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu