Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Horn Gyula
  Mészöly Gyula
  Meznerics Iván
  Nagy Imre
  Rajk László

  Herzog József

  levéltáros, történész


  Született: 1880. október 26. Budapest
  Meghalt: 1941. december 29. Budapest

  Család

  Német családból származott. Sz: Herzog Ferenc (Franz) törzsorvos, Schaider Mária. Testvére: Herzog Ferenc (1879–1952) orvos, belgyógyász.

  Iskola

  A bp.-i tudományegyetemen állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1905), az MTA tagja (l.: 1936. máj. 14.).

  Életút

  A Magyar Országos Levéltár (MOL) segédtisztje, levéltári őre (1906–1922), főlevéltárnoka (1922–1934), főigazgatója (1934–1941), egyúttal a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Tanácsának ügyvezető alelnöke (1935–1941). A hiteleshelyi levéltárak országos főfelügyelője (1940–1941). A Bécsi Magyar Történeti Intézet tagjaként levéltári kutatásokat folytatott Bécsben (több alkalommal, 1924–1927).

  A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének alelnöke (1935–1941).

  Újkori és kora újkori magyar gazdaságtörténettel és levéltártörténettel, ill. -elmélettel foglalkozott. Feldolgozta a magyar kamarai levéltár történetét, összeállította a nádori levéltár iratainak jegyzékét. Levéltári működésének idején készült el a MOL új épülete, vezető szerepet játszott az intézet iratanyagának az átköltöztetésében (1923-ban). Az Országos Magyar Gyűjteményegyetem megszűnése (1934) után kezdeményezte a hasonló feladatokat vállaló MNM Tanácsának megalakulását (1935-től). Levéltári főigazgatósága alatt került át az MNM anyaga a MOL gyűjteményébe, az ezzel kapcsolatos szervező- és feldolgozómunkák irányítója. ő létesítette a nagy értékű iratfénykép-gyűjteményt, kezdte meg az erdélyi kormányhatósági levéltárak felállítását, dolgozta ki a levéltári országos főfelügyelet rendszerét.

  Emlékezet

  Budapesten hunyt el, a Farkasréti Temetőbe temették, síremlékét felszámolták!

  Főbb művei

  F. m.: A tarcali királyi uradalmi és kincstári szőlő keletkezése. (Levéltári Közlemények, 1923)
  A magyar kincstár háborús hitelműveletei Grassalkovich kamaraelnöksége idején. (Századok, 1924)
  A m. kir. hitelfőpénztár megszervezése és működése Mária Terézia korában. (Századok, 1925)
  Az Országos Levéltárban őrzött nádori levéltár 1554–1781. évi iratainak jegyzéke. (Bp., 1928)
  A magyar kamarai levéltár története. 1–3. (Levéltári Közlemények, 1928–1931)
  Magyar levéltári terminológia. (Levéltári Közlemények, 1932)
  A magyar provinciális tábla. II. József telekkönyvi kísérlete. (Károlyi Árpád Emlékkönyv. Bp., 1933)
  Skóciai Szent Margit származásának kérdése. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1939. ápr. 24.)
  A Kápolnai-család hamis okleveleiről. (Turul, 1940).

  Irodalom

  Irod.: Wellmann Imre: H. J. (Századok, 1941)
  Szekfű Gyula: Egy magyar levéltárnok. (Sz. Gy.: Állam és nemzet. Bp., 1942)
  Sinkovics István: H. J. (Levéltári Közlemények, 1942–1945).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (21), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu