Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Horn Gyula
  Mészöly Gyula
  Meznerics Iván
  Nagy Imre
  Rajk László

  Heller Farkas

  közgazdász


  Született: 1877. május 9. Budapest
  Meghalt: 1955. szeptember 29. Budapest

  Család

  Sz: Heller Ágost (1843–1902) fizikatörténész, az MTA tagja, Bolberitz Georgina. Testvére: Heller Erik (1880–1958) jogász, az MTA tagja.

  Iskola

  A bp.-i tudományegyetemen államtudományi doktori okl. (1900), a vámpolitika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1907). Az MTA tagja (l.: 1921. máj. 8.; r.: 1934. máj. 11.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

  Életút

  A budapesti kereskedelmi és iparkamara fogalmazója (1898–1901), a Földmívelésügyi Minisztérium (FM) segédfogalmazója (1901– 1907), fogalmazója (1907–1910), miniszteri titkára (1910–1914). A József Műegyetem, ill. a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Közgazdaság-tudományi Kara magántanára (1907–1914), a bp.-i tudományegyetemi közgazdaság-tudományi karon a gazdaság- és szociálpolitika ny. rk. (1914–1917), a nemzetgazdaságtan és pénzügytan ny. r tanára (1917–1948). A Közgazdasági Osztály (1921–1923 és 1925–1927), a JNMGE Gépészmérnöki Osztálya (1927–1929), Közgazdaság-tudományi Kara dékánja (1934–1935), a JNMGE rektora (1945–1946).

  A Keresztény Szociális Gazdasági Párt alelnöke (1919–1921). A Törvényes Munkavédelem magyarországi Egyesületének ügyvezető alelnöke (1924-től), a Kartellbizottság alelnöke (1933–1937), elnöke (1937–1944).

  A magyar közgazdaság-tudomány nemzetközileg is elismert, korszakos jelentőségű művelője. Alapvetően új megállapításokat tett a közgazdasági elméletek fejlődése, az elméleti és alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságpolitika és a pénzügytan szinte minden területén. Az ökonometriai és árelmélettel kapcsolatos kutatások iskolateremtő személyisége.

  Emlékezet

  Budapesten hunyt el, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben). Tiszteletére a Pénzügyminisztérium (PM) Heller Farkas-díjat alapított. Róla nevezték el a Budapesti Corvinus Egyetem Heller Farkas Szakkollégiumát (1996-ban) és a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Karát (2001-ben).

  Elismertség

  Az MTA Nemzetgazdasági Bizottsága (1934–1945), majd II. Osztálya elnöke (1948. jan. 12.–1949. okt. 31.). A Szent István Akadémia tagja (r.: 1920). A Magyar Társadalomtudományi Egyesület titkára (1911-től). A Magyar Társadalomtudományi Társaság elnöke (1933-tól), t. tagja (1939-től). A Magyar Közgazdasági Társaság (1926–1951), az Országos Ösztöndíjtanács és az Árvizsgáló Bizottság alelnöke (1936–1944).

  Elismerés

  Corvin-koszorú (1930).

  Szerkesztés

  A Magyar Társadalomtudományi Szemle társszerkesztője (1908–1914), szerkesztője (1914–1918), a Közgazdasági Szemle szerkesztője (1925–1949). Az Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből sorozatszerkesztője (1935–1944).

  Főbb művei

  F. m.: A határhaszon elmélete. (Bp., 1904)
  A társadalmi gazdaságtan tudományának feladatai a gyakorlati kérdésekkel szemben. (Bp., 1904; hasonmás kiad. Békéscsaba, 1988)
  A határhaszonelmélet bírálata. (Közgazdasági Szemle, 1906)
  A socialpolitika és a felsőosztályok. (Bp., 1911)
  Közgazdaságtan. I–II. köt. (Bp., 1919–1920; I. köt. 5. teljesen átd. kiad. 1943; hasonmás kiad. 1988; II. köt. 4. teljesen átd. kiad. 1947; hasonmás kiad. 1988)
  A társadalmi kérdés megoldásának útjai. (Bp., 1920)
  Valutapolitika. (Bp., 1920)
  Szociálpolitika. (Bp., 1920)
  Pénzügytan. 1. köt. (Bp., 1921; 2. átd. kiad. 1943)
  Die Entwicklung der Grundprobleme der volkswirtschaftlichen Theorie. (Leipzig, 1921; 4. átd. kiad. 1931)
  A nemzetközi munkásvédelem. (Bp., 1921)
  Pénzügyi politika. (Bp., 1921)
  Vámpolitika. (Bp., 1922)
  Magyarország szociálpolitikája. (Bp., 1923)
  A háború és a közgazdaságtan elmélete. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1922. máj. 2.; megjelent: Közgazdasági Szemle, 1923)
  Nationalökonomie. Theorie und Geschichte. (Halberstadt, 1925; 4. átd. kiad. 1933)
  Theoretische Volkswirtschaftslehre. I. köt. (Leipzig, 1927)
  Ethikai tudomány-e a közgazdaságtan? (Bp., 1927)
  Konjunktúraelmélet és konjunktúrakutatás. (Tanulmányok a konjunktúrakutatásról. Bp., 1928)
  A Magyar Tudományos Akadémia és a közgazdasági tudományok. (Bp., 1930)
  Korunk gazdasági bajai és a közgazdasági tudomány. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1936. ápr. 6.; megjelent: Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. I. köt. 3. Bp., 1937)
  Közgazdasági lexikon. (Bp., 1937; spanyolul: Barcelona, 1937; 3. kiad. 1965)
  Üzleti szellem és közérdek. (Bp., 1943; új kiad. Tallózás a mérnök továbbképzés klasszikus kiadványaiból címmel. Bp., 1982)
  A közgazdasági elmélet története. (Bp., 1943)
  Nemzetközi valutatervek. (Bp., 1946).

  Irodalom

  Irod.: Surányi-Unger Tivadar: H. F. gazdaságtudományi rendszere. (Miskolci Jogászélet, 1928)
  Surányi-Unger Tivadar: Balás Károly és H. F. (Társadalomtudomány, 1937)
  Ünnepi dolgozatok Balás Károly és H. F. születésének 60. évfordulója alkalmából. Szerk. Laky Dezső, Surányi-Unger Tivadar. (Bp., 1937)
  Oroszi Sándor: H. F. és iskolájának árelmélete mai érték- és árelméletünk tükrében. (Tájékoztató, 1984)
  Oroszi Sándor–Sipos Béla: H. F. közgazdasági iskolájáról a statisztikus szemléletében. (Statisztikai Szemle, 1985)
  Sipos Béla: H. F. Monográfia és bibl. is. (Bp., 1990)
  Magyar közgazdászok arcképvázlatai. Szerk. Mihalik István. (Bp., 1991)
  Mátyás Antal: H. F., az iskolát teremtő közgazdász. (Közgazdasági Szemle, 1993)
  Mátyás Antal: H. F. (Magyar közgazdászok a két világháború között. Bp., 1994)
  Mátyás Antal: Adalék H. F. elméleti munkásságához. (Közgazdasági Szemle, 1998)
  Hetényi István: Emlékek H. F. professzorról. (Közgazdasági Szemle, 2002).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (21), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu