Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Horn Gyula
  Mészöly Gyula
  Meznerics Iván
  Nagy Imre
  Rajk László

  Hegedüs Sámuel, bonyhai

  református lelkész, egyházi író


  Született: 1781. augusztus 26. Újtorda, Torda vármegye
  Meghalt: 1844. április 29. Szászváros, Szászvárosszék

  Család

  Sz: Hegedüs György (†1801) ügyvéd, Fodor Zsuzsánna.

  Iskola

  A nagyenyedi református kollégiumban (1791–1801), a göttingeni egyetemen tanult (1807–1808). Az MTA tagja (l.: 1832. márc. 9.).

  Életút

  Apja halála után nevelőséget vállalt Ugron István, későbbi tordai főbíró családjánál (1801–1805), majd a nagyenyedi református kollégium költészeti osztályának tanítója (1805–1806) és Nagyenyeden segédlelkész (1806–1807). Göttingeni tanulmányainak befejezése után Kolozsvárott segédlelkész (1809–1810), a helyi gyülekezet lelkipásztora (1810–1813), a református főiskolán a teológia r. tanára (1813–1814). A nagyenyedi református kollégiumban a római irodalom és esztétika r. tanára (1814–1827) és a kollégium igazgatója (1827–1829). Visszatért Kolozsvárra, a református főiskolán ismét a teológia r. tanára (1829–1830), a tordasi (1830–1836), majd a szászvárosi gyülekezet lelkipásztora (1836–1844). A szebeni országgyűlés hitszónoka (1837).

  Nevéhez fűződik az első nagyenyedi nyomda felállítása, amelynek első nyomtatványai (tankönyvek, hitéleti munkák stb.) az ő felügyelete alatt és szerkesztésével jelentek meg. Számos halotti beszédet, kisebb dicsőítő költeményt írt; amikor I. Ferenc király feleségével, Karolina Augusztával Erdélyt meglátogatta, Hegedüs Sámuel, a tanuló ifjúság nevében a királyt latin ódával, a királynét magyar és német rímes versekkel köszöntötte (1817). Néhány matematikai műve és Erdély történetéről írt nagy munkája kéziratban maradt.

  Főbb művei

  F. m.: Minden tudomány az ifjú embernek erkölcsi culturájához tartozik. Herepei János emlékezete. (Kolozsvár, 1813)
  Mi a templom…? H. S. beszéde. (Kolozsvár, 1814)
  Óda a felsőausztriai császárnénak, magyar királynénak és az erdélyi nagyfejedelemség fejedelemasszonyának, Karolina Augusztának szentséges megérkezésére. (?, 1817; németül is)
  I. Ferencz utolsó, szomorú megtiszteltetésén. (Egyházi beszédek gyűjteménye. Kolozsvár, 1837)
  H. S. poétai próbái. I–II. köt. (Kolozsvár, 1837)
  Körösi Csoma Sándor sírja felett. (Pesti Hírlap, 1842. 190.).

  Irodalom

  Irod.: Toldy Ferenc: Gyászbeszéd H. S. felett. (T. F. összegyűjtött munkái. V. köt. Pest, 1872)
  H. S. (Vasárnapi Ujság, 1889. 22.)
  H. S., mint aestheticus. (Protestáns Közlöny, 1893)
  Sámuel Aladár: H. S. (Protestáns Közlöny, 1894)
  Török István: H. S. (Erdélyi Múzeum, 1903)
  Le Calloch, Bernard: H. S. tiszteletes, Körösi Csoma Sándor meghitt barátja. (Confessio, 1997).

  Megjegyzések

  Akadémiai székfoglalót nem tartott!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (21), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu