Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Andorka Rezső , vitéz
  Andorka Rudolf, ifj.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnay László, zolnai

  Hegedüs László

  pedagógus, református lelkész


  Született: 1814. november 13. Sárospatak, Zemplén vármegye
  Meghalt: 1884. február 28. Budapest

  Iskola

  Tanulmányait Sárospatakon kezdte, középiskoláit Sárospatakon (1829–1836), Eperjesen (1836–1837) és Poprádon végezte (1837– 1838), a berlini egyetemen bölcseletet és hittant tanult (1839–1840). Sárospatakon lelkésszé választották (1839. júl. 28.). Az MTA tagja (l.: 1860. okt. 9.).

  Életút

  Sárospatakon köztanító (1838–1839), berlini tanulmányai befejezése után a sárospataki gyülekezet lelkipásztora (1840–1855); közben a forradalom és szabadságharc idején lelkesítő beszédeket tartott (1848–1849), jóllehet a forradalmi eseményektől távol tartotta magát és gyülekezetét, a szabadságharc bukása után üldözéseknek volt kitéve.

  Az Alsózempléni egyházmegye esperese (1855–1867; betegsége miatt lemondott: 1867). Függetlenségi Párti programmal Zemplén vármegye Óliszkai kerületének országgyűlési képviselője (1875–1884).

  A magyarországi népiskolai oktatás újjászervezője (Erdélyi Jánossal, az 1850-es években): tanítóképzőt szervezett, megindította a Népiskolai Könyvtár c. sorozatot (a sorozat első kötetét maga adta ki, saját pénzén, 1853-ban). A Bach-rendszerben a református nemzeti ellenállás egyik vezetője, jelentős szerepet játszott a protestáns egyházakat szabályozni kívánó császári pátens elleni tiltakozó mozgalmakban (1858–1859). A népoktatási törvény (1868. évi XXXVIII. tc.) egyik szakértője. Számos népszerű tankönyvet, ábécés- és olvasókönyvet (8 kiadásban, egyes kiadásai 10 000 példányban!) írt és szerkesztett. Filozófiai munkáinak nagy része kéziratban maradt.

  Szerkesztés

  A Népiskolai Könyvtár (1853-tól) és az első sárospataki folyóirat, a Sárospataki Füzetek (Erdélyi Jánossal, Szeremley Gáborral) alapító szerkesztője (1857–1860).

  Főbb művei

  F. m.: Abc és elemi olvasókönyv. Népiskolák számára. (1–2. kiad. Sáros-Patak, 1853; 3. kiad. 1855; 7–8. kiad. 1863)
  Elemi oktatás beszéd-, írás- és olvasásban. (Sáros-Patak, 1853)
  Erkölcsi és vallásos olvasókönyv. Népiskolák számára. (Sáros-Patak, 1854)
  Vezérkönyv a magyar nyelv tanításában. Tanítók számára. (Sáros-Patak, 1855; 3. kiad. 1865)
  Magyar nyelvtan algymnasiumok számára. (Sáros-Patak, 1855)
  Magyar nyelvtan népiskolák számára. (Sáros-Patak, 1855; 5. kiad. 1862)
  Az egyházi alkotmány. – Adatok és tanok a XVII. századi magyar református egyház életéből. (Sárospataki Füzetek, 1857)
  Adalék a szabad skót presbiteri egyházi alkotmány ismertetéséhez. – A protestáns egyház viszonya az államhoz. (Sárospataki Füzetek, 1858–1859)
  Az érzékiség és értelem. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1861. dec. 16.; megjelent: Akadémiai Értesítő, 1861/62).

  Irodalom

  Irod.: Emődy Dániel: Emlékbeszéd H. L. l. tag fölött. (MTA-emlékbeszédek. Bp., 1884)
  H. L. (MTA Almanach. Bp., 1884)
  Kiss Áron: H. L. (Néptanítók Lapja, 1884)
  Herman Ottó: H. L. (Sárospataki Lapok, 1884)
  Bökényi Dániel: A magyar abc-és könyvek történeti fejlődése. (Máramarossziget, 1891)
  Takács Béla: A sárospataki nyomda története. (Bp., 1978)
  A magyar olvasástanítás története. Szerk. Adamikné Jászó Anna. (Bp., 1990; Osiris Tankönyvek. 2. jav. kiad. 2001).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (186), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (20), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), immunológus (10), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (175), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (186), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu