Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Horn Gyula
  Mészöly Gyula
  Meznerics Iván
  Nagy Imre
  Rajk László

  Házi Jenő, 1922-től vitéz

  történész, levéltáros


  Született: 1892. április 16. Vásárút, Pozsony vármegye
  Meghalt: 1986. február 10. Sopron, Győr-Sopron megye

  Iskola

  A pozsonyi kir. katolikus gimnáziumban éretts. (1910), a bp.-i tudományegyetemen történelem–földrajz szakos tanári okl. (1914), bölcsészdoktori okl. szerzett (1917). Az MTA tagja (l.: 1938. máj. 6.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

  Életút

  Az I. vh.-ban az orosz és a román fronton harcolt (1914–1917). Sopron város főlevéltárnoka (1918–1950).  Kugler Alajos halálát követően (1916) pályázta meg Sopron város levéltárnoki állását, amelyet katonai szolgálata miatt csak leszerelése után foglalhatott el. Az I. vh. végén súlyosan megsebesült, felgyógyulása után foglalta el állását, ő volt Sopron utolsó főlevéltárosa. A város középkori és újkori történetének kiemelkedő kutatójaként felfedezte a Soproni virágéneket és a Soproni magyar–latin szójegyzéket (1924). Tizenhárom kötetes (!) várostörténete (1921–1943) a magyar történettudomány egyik alapműve. Közzétette továbbá Sopron szabad királyi város okleveleit, feldolgozta a város egyház- és művelődéstörténetét. Aktívan részt vett a soproni népszavazás (1921) Magyarország melletti agitációjában.  Sopronban telepedett le, megnősült, házat vett. Később, mint vagyonos polgár, a helyi katolikus konvent tagjaként jelentős szerepet játszott a várospolitika alakításában is. Az ország megszállása után a Gestapo letartóztatta (1944. dec. 16.). A II. vh. után, a városi törvényhatósági bizottság küldötteként eredményesen tiltakozott a német anyanyelvű soproni lakosok kitelepítése ellen. Kényszernyugdíjazásáig (1950) állhatott a soproni levéltár élén. Lemondatása után a városi levéltárat összevonták a Győr-Sopron Megyei Levéltárral.

  Emlékezet

  Sopronban hunyt el, az Új Szent Mihály-temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben). Tiszteletére, születésének 100. évfordulójára Sopron városa emlékkönyvet adott ki (1993-ban). A róla elnevezett, soproni Házi Jenő utcán emléktábláját is elhelyezték (bronz dombormű, Sz. Egyed Emma szobrászművész alkotása, 1993).

  Elismerés

  Ferenc József arany vitézségi érme (1915), Signum Laudis érem a kardokkal (1917), Német Vaskereszt II. osztálya (Vilmos német császártól névre szóló, 1917).

  Szerkesztés

  A Soproni Szemle alapító szerkesztőségi tagja (1938-tól).

  Főbb művei

  F. m.: Detrekő vára a középkorban. Egy. doktori értek. (Bp., 1917)
  Sopron szabad királyi város története. I–XIII. köt. (Sopron, 1921–1943)
  Név- és tárgymutató a Sopronvármegyei Oklevéltár I. és II. kötetéhez. Összeáll. (Bp., 1922)
  A soproni magyar–latin szójegyzék. Szerk. (Bp., 1924; hasonmás kiad. 1970)
  XVI. századi magyar nyelvű levelek Sopron sz. kir. város levéltárából. Szerk. (Bp., 1928)
  A soproni virágénekek. (Magyar Nyelv, 1929)
  A mohácsi vész okai és következményei. (Bp., 1929)
  Határszéli viszályaink az osztrákokkal a Jagellók alatt (Bécsi Magyar Történeti Intézet Évkönyve, 1934)
  Sopron a régi magyar irodalomban. Augusztinovich Elemérrel. (Sopron, 1937)
  A városi kancellária kialakulása Sopronban. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1939. okt. 16.)
  A soproni plébániai iskola. (Sopron, 1939)
  Sopron középkori egyháztörténete. (Sopron, 1939)
  A soproni polgárjog megszerzésének története. (Sopron, 1941)
  Magyar–zsidó oklevéltár. VI. köt. Sopron. 1600–1740. Összeáll. (Bp., 1961)
  Soproni polgárcsaládok. 1535–1848. I–II. köt. (Bp., 1982).

  Irodalom

  Irod.: Horváth Zoltán: H. J. 80 éves. (Soproni Szemle, 1972)
  Horváth Zoltán: H. J. (Soproni Szemle, 1987)
  H. J. Emlékkönyv. Szerk. Dominkovits Péter, Turbuly Éva. Életrajz és művei teljes bibliográfiájával. (Sopron, 1993)
  Egy tudósbarátság dokumentumai. Válogatás Géfin Gyula és H. J. levelezéséből. Szerk. Varga Imréné (Vasi Szemle, 1994)
  Egy vidéki tudós kapcsolatrendszerének dokumentumaiból. Vál. H. J., Sopron város főlevéltárosa levelezéséből. Szerk. Dominkovits Péter (Levéltári Közlemények, 1996).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (21), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu