Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Horn Gyula
  Mészöly Gyula
  Meznerics Iván
  Nagy Imre
  Rajk László

  Háy László

  politikus, közgazdász, orvos


  Született: 1891. augusztus 31. Jászberény, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
  Meghalt: 1975. január 27. Budapest

  Család

  Sz: Háy Gyula kereskedő, Ehrlich Johanna. F: Grün Adél.

  Iskola

  A jászberényi állami főgimnáziumban éretts. (1910), a bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori oklevelet szerzett (1914). A közgazdaság-tudományok kandidátusa (Moszkva, 1939), doktora (addigi munkásságáért, védés nélkül, Bp., 1958). Az MTA tagja (l.: 1965. ápr. 23.; r.: 1973. máj. 11.).

  Életút

  Az I. vh.-ban katonaorvosként szolgált (1914–1918), az összeomlás után a bp.-i tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikájának orvosa (1919. jan.–máj.). Belépett a Kommunisták Magyarországi Pártjába (KMP, 1919), a Tanácsköztársaság idején a Vörös Hadsereg IX. munkásezredének katonaorvosa (1919. máj.–júl.). A proletárdiktatúra bukása után Bécsbe emigrált (1920), ahonnan pártmunkára Csehszlovákiába küldték. A Kassai Munkás c. lap szerkesztője (1920–1922), Németországba ment (1922), s a Német Kommunista Párt aktivistája lett (1922), Berlinben egy szovjet érdekeltségű munkásmozgalmi és közgazdasági kutatócsoport (1922–1929), majd a Szovjetunió berlini szovjet kereskedelmi kirendeltségének munkatársa (1929–1934). A Szovjetunióban telepedett le (1935), Moszkvában különböző szovjet szervek alkalmazottja (1935–1945), egyúttal, másodállásban a Szovjet Tudományos Akadémia (SZUTA) Világgazdasági és Világpolitikai Intézetének tud. munkatársa (1935–1941), a moszkvai Kossuth-rádió szerkesztője (1944–1945).

  A II. vh. után visszatért Magyarországra (1945), a Magyar–Szovjet Külforgalmi Társaság (1945–1946), a Magyar Nemzeti Bank (MNB) igazgatója (1946–1948). A Kereskedelem- és Szövetkezetügyi Minisztérium (1948. aug. 14.–1949. jún. 11.), a Külkereskedelmi Minisztérium államtitkára (1949. jún. 11.–1951. jan. 27.), a külkereskedelmi miniszter első helyettese (1951. jan. 27.–1953. júl. 4.), a bel- és külkereskedelmi miniszter első helyettese (1953. júl. 4.–1954. júl. 6.). Külkereskedelmi miniszter (1954. júl. 6.–1956. ápr. 14.), a Magyar Nemzeti Bank elnöke (1956. ápr. 16.–1956. nov. 19.). Az MKKE-n a Politikai Gazdaságtan Tanszék egy. docense (1956–1957), egy. tanára (1957. szept. 18.–1963. aug. 1.) és a Tanszék vezetője (1956–1963), az MKKE rektora (1957–1963).

  Emlékezet

  Az MSZMP KB tagja (1959–1975). Az MSZMP Közgazdasági Munkaközössége tagja (1957–1963). A Magyar Közgazdasági Társaság választmányi tagja (1959–1963). Az MTA Közgazdaság-tudományi Bizottsága tagja (1958–1963), elnöke (1963-tól). A Világgazdasági Tudományos Tanács tagja (1969-től).

  Elismertség

  Magyar Népköztársasági Érdemrend (1950 és 1951), Magyar Munka Érdemrend (arany, 1951), Munka Érdemrend (1958; arany, 1965), a Munka Vörös Zászló Érdemrendje (1961 és 1968), Szocialista Hazáért Érdemrend (1967), Felszabadulási Jubileumi Érdemrend (1970). Állami Díj (1970).

  Szerkesztés

  A Magyar–Szovjet Közgazdasági Szemle szerkesztője (1949–1951), a Gazdasági Figyelő főszerkesztője (1957). A Társadalmi Szemle szerkesztőbizottságának tagja (1958-tól). A Közgazdasági Értekezések c. könyvsorozat szerkesztőbizottságának tagja (1959-től).

  Főbb művei

  F. m.: A Szovjetunió új ötéves terve. (Társadalmi Szemle, 1946)
  A népi demokrácia hitelszervezetének adatai. (Társadalmi Szemle, 1948)
  A nemzetközi monopoltőke. (Az MDP Politikai Akadémiája. Bp., 1949)
  A két rendszer békés versengése. – A gazdasági válság kifejlődése a tőkés országokban. (Társadalmi Szemle, 1950)
  A szocialista bel- és külkereskedelem. (Az MDP Pártfőiskolájának előadásai. Bp., 1950)
  A gazdasági válság fejlődése a tőkés országokban. (Az MDP Politikai Akadémiája. Bp., 1950)
  A tőkés országok a hadigazdálkodás útján. (Társadalmi Szemle, 1951)
  A Marshall-terv hatása Nyugat-Európában. H. L. előadása. (Az MDP Politikai Akadémiája. Bp., 1952)
  Árpolitikánk. Többekkel. (Az MDP Központi Előadói Irodájának kiadványai. Bp., 1952)
  A NEP és magyarországi alkalmazásának egyes kérdései. Többekkel. (Az MDP Központi Előadói Irodájának kiadványai. Bp., 1952)
  A szocialista iparosítás felemelt ötéves tervünkben. Többekkel. (Az MDP Központi Előadói Irodájának kiadványai. Bp., 1952)
  A moszkvai nemzetközi gazdasági értekezlet. 1952. ápr. 3–12. Többekkel. (Nemzetközi kérdések. Bp., 1952)
  A szocializmus gazdasági alaptörvénye. (Társadalmi Szemle, 1953)
  Negyven esztendő, amely megváltoztatta a világot. (Társadalmi Szemle, 1957)
  Az újratermelési ciklus alakulása a második világháború után. (Az MSZMP KB mellett működő Közgazdasági Elméleti Munkaközösség ülésének vitaanyaga. Bp., 1959)
  A túltermelési válság alakulása a tőkés országokban. (Társadalmi Szemle, 1959)
  A szocialista országok gazdasági együttműködésének elvi kérdései. – Imperialista ellentétek a Közös Piac táján. (Társadalmi Szemle, 1960)
  Korunk kapitalizmusa. Többekkel. (Bp., 1961)
  A szocialista országok gazdasági kiegyenlítődése és Magyarország fejlődése. (Társadalmi Szemle, 1961)
  Társadalmunk osztálystruktúrája. (Társadalmi Szemle, 1962)
  A nemzetközi kereskedelem a világgazdasági konferencia küszöbén. (Társadalmi Szemle, 1963)
  Közgazdaság-tudományunk helyzete és feladatai. – Megjegyzések a gazdasági kiegyenlítődés kérdéséhez. (Közgazdasági Szemle, 1964)
  A hidegháború gazdasági formái. Monográfia. (Bp., 1964)
  Megjegyzések az európai kapitalizmus helyzetének változásairól. (Társadalmi Szemle, 1965)
  Az állammonopolista kapitalizmus mérlege. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1965. okt. 14.; megjelent: MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Közleményei, 1966)
  Az állammonopolista kapitalizmus mérlege. (MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Közleményei, 1966 és Társadalmi Szemle, 1966)
  A szocialista világpiacról. (Társadalmi Szemle, 1966)
  A világkapitalizmus válsága. Monográfia. (Bp., 1966)
  A Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a két rendszer versenye. (Közgazdasági Szemle, 1967)
  A nemzetközi aranyválságról. (Társadalmi Szemle, 1968)
  A nemzetközi gazdasági kapcsolatok változásának gazdasági háttere. – A fejlődő országok jelene és jövője. (Társadalmi Szemle, 1969)
  Negatív jelenségek a tőkésországok gazdaságában. (Pártélet, 1970)
  Adalékok az 1946. évi stabilizáció történetéhez. (Szabadság, Te szülj nekem rendet! Szerk. Nagy Eta, Petrák Katalin. Bp., 1970)
  A megváltozott világgazdaság. Monográfia. (Bp., 1970)
  A népgazdaság infrastruktúrájának kérdéséhez. – A szolgáltatásokról. – A nyugat-európai integráció útja. (Társadalmi Szemle, 1971)
  Az imperialista országok gazdaságpolitikájának alakulása. (Társadalmi Szemle, 1972).

  Irodalom

  Irod.: Munkásmozgalomtörténeti lexikon. Szerk. Vass Henrik. (Bp., 1972)
  Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1975. jan. 29.)
  Szabó Kálmán: H. L. (Magyar Tudomány, 1975)
  H. L. (Gazdaság, 1975)
  H. L. (Társadalmi Szemle, 1975)
  Nyilas József: H. L. (Közgazdasági Szemle, 1975)
  Petrák Katalin: H. L. (Pártélet, 1981)
  Botos János: H. L.-ról, születésének 90. évfordulóján. (Népszabadság, 1981. aug. 30.)
  Bárányné Szabadkai Éva: H. L. és a Kassai Munkás. (Közgazdász, 1987. márc. 26.)
  Bárányné Szabadkai Éva: Emlékezés H. L.-ra. Harminc éve nevezték ki egyetemünk rektorává. (Közgazdász, 1987. szept. 10.)
  Magyar közgazdászok arcképvázlatai. Karvasy Ágoston, Kautz Gyula, Heller Farkas, H. L. Szerk. Mihalik István (Bp., 1991)
  Bölöny József–Hubai László: Magyarország kormányai. (5. bőv. és jav. kiad. Bp., 2004)

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (21), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu