Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Alexics György
  Báthy Anna
  Krassó György
  Major Tamás, tasnádi
  Sík Endre

  Hajós György

  matematikus


  Született: 1912. február 21. Budapest
  Meghalt: 1972. március 17. Budapest
  Temetés: 1972. március 24. Budapest
  Temetési hely: Farkasrét

  Család

  Sz: Hajós Géza, Clark Nelly. Testvére: Hajós Mária és Hajós Géza. F: Vajda Márta. Gyermekei: Hajós György, Hajós Tamás, Hajós Pál, ill. Hajós Katalin és Hajós Márta. Fiai közül: Hajós György (1946–) kémikus, az MTA doktora, intézetigazgató kutatóprofesszor.

  Iskola

  A Pázmány Péter Tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. (1936), bölcsészdoktori okl. szerzett (1938), a közelítő és alkalmazott matematika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1946), a matematikai tudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952). Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; r.: 1953. máj. 30.).

  Életút

  A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Matematika Tanszék tanársegéde, egy. adjunktusa (1935–1949) és magántanára (1946–1949). Az ELTE TTK Geometriai Tanszék ny. r. tanára (1949–1952), egy. tanára (1952–1972) és a Tanszék vezetője (1949–1972); közben a TTK dékánja (1951). Az MTA Matematikai Kutató Intézete Numerikus és Grafikus Módszerek Osztályának vezetője (1951–1972).

  Diszkrét geometriával, gráfelmélettel, numerikus analízissel foglalkozott. Nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el a klasszikus Bolyai–Lobacsevszkij-féle geometria, a rácspont-geometria és a geometriai szerkesztések területén, jelentősek numerikus matematikai, nomográfiai és statisztikai vizsgálatai. Legfontosabb eredménye, hogy csoportelméleti módszerekkel bebizonyította Hermann Minkowski (Minkowski–Hajós-tétel) egyik híres sejtését (1941), amellyel új elméletté alakította tovább a véges Abel-csoportok egyik klasszikus elméletét is. Számos jegyzetet, egyetemi tankönyvet és egyéb segédkönyvet írt és szerkesztett. Bevezetés a geometriába (1951: egyetemi jegyzet; 1960: egyetemi tankönyv) c. műve az egyik leggyakrabban kiadott magyar matematikai munka; évtizedeken át használták a felsőoktatásban.

  Emlékezet

  Budapesten hunyt el, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2002-ben). Róla nevezték el a Hajós György Országos Matematikai Versenyt (egyetemi és főiskolai hallgatók számára, 1979-től). Születésének 100. évfordulóján az MTA Matematikai Tudományok Osztálya, az ELTE TTK Geometria Tanszék és a Bolyai János Matematikai Társulat megemlékezést tartott (2012. febr. 21-én).

  Elismertség

  Az MTA III. Osztályának titkára (1953. máj. 30.–1963. ápr. 26.), az MTA Elnökség tagja (1964. ápr. 24.–1970. febr. 5.). A Román Tudományos Akadémia (t.: 1965), a hallei Német Leopoldina Természettudományi Akadémia tagja (1967).

  Elismerés

  A Magyar Népköztársasági Érdemrendje (1951), Munka Érdemrend (1954 és 1960; arany, 1972). Kőnig Gyula-jutalom (1942), Kossuth-díj (a csoportelméletről írt publikációiért 1951 és az egyetemi oktatás terén elért eredményeiért, 1962).

  Szerkesztés

  Az Acta Mathematica főszerkesztője (1950–1971).

  Főbb művei

  F. m.: Egy determináns-tétel. (Matematikai és Természettudományi Értesítő, 1934)
  Többméretű terek befedése kockaráccsal. Egy. doktori értek. is. (Matematikai és Természettudományi Értesítő, 1938)
  Megoldott feladatok. (Matematikai és Fizikai Lapok, 1941)
  A rácsparallelogrammákról. (Matematikai és Fizikai Lapok, 1941)
  Über einfache und mehrfache Bedeckung des n- dimensionalen Raumes mit einem Würfelgitter. (Mathematische Zeitschrift, 1941)
  A hibabecslés alapjai. (Matematikai és Fizikai Lapok, 1942)
  A ciklikus csoportok faktorizációjának problémájához. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1950. febr. 16.; megjelent: MTA Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya Közleményei, 1953)
  Differenciálgeometria. (Bp., 1950)
  A nomográfia alkalmazhatóságának határairól. (MTA Matematikai és Fizikai Osztályának Közleményei, 1951)
  Bevezetés a geometriába. Egy. jegyz. (Bp., 1951; 2. kiad. 1955; 3. kiad. 1958; 4. kiad. 1959)
  Numerikus és grafikus módszerek. Egy. jegyz. (Bp., 1955; 3. kiad. 1959)
  Újabb eredmények a geometria területén. (MTA Matematikai és Fizikai Osztályának Közleményei, 1952)
  Gráfok színezéséről. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1955. márc. 25.)
  Matematikai versenytételek. I–II. köt. Összeáll. Neukomm Gyulával, Surányi Jánossal. (Bp., 1955–1957; I. köt. 4. jav. és bőv kiad. 1987; II. köt. 3. bőv. kiad. 1988; I. köt. angolul: New York, 1963; japánul: Tokió, 1966)
  A matematika gyakorlati alkalmazásairól. (Magyar Tudomány, 1960)
  Bevezetés a geometriába. Egy. tankönyv. (Bp., 1960; 2. kiad. 1962; 3. kiad. 1964; 4. kiad. 1966; 6. jav. kiad. 1970; 7. kiad. 1984; 8. kiad. 1987; 12. kiad. 1999; németül: 1969)
  A matematika szerepe a többi tudományban. (Magyar Tudomány, 1965).

  Irodalom

  Irod.: H. Gy. első díjat nyert dolgozata mennyiségtanból. (Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok, 1929/30)
  Rédei László: H. Gy. 50. születésnapjára. (Matematikai Lapok, 1962)
  Rédei László: H. Gy. (Magyar Tudomány, 1972)
  Surányi János: H. Gy. (Középiskolai Matematikai Lapok, 1972).

  Megjegyzések

  Gulyás: művei összekeverve Hajós György (1907–2001) Állami Díjas gépészmérnök, közgazdász műveivel!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (957), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu