Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Laborfalvi Róza emlékezete 2.
  Lilla emlékezete 2.
  Lilla emlékezete 3.
  Mérei Gyula
  Regöly-Mérei Gyula

  Balogh Ernő

  geológus, mineralógus, karsztkutató, barlangkutató


  Született: 1882. július 24. Erdőhegy, Arad vármegye
  Meghalt: 1969. július 11. Kolozsvár

  Iskola

  Középiskoláit Nagyszalontán és Debrecenben végezte, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen földrajz–természetrajz szakos tanári okl. (1905), bölcsészdoktori okl. szerzett (1906).

  Életút

  A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Ásvány- és Földtani Tanszékén Szádeczky-Kardoss Gyula tanársegédje (1905–1914), az I. vh.-ban frontszolgálatot teljesített, orosz hadifogságba esett (1915. okt.–1918. febr.), Tomszkból megszökött, Albániában és Szerbiában hadi geológus (1918). A gyergyószentmiklósi állami gimnázium (1919), a kolozsvári leánygimnázium r. tanára (1920– 1940), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Földtani Tanszék (1940–1945), ill. a Bolyai Tudományegyetem Ásvány- és Kőzettani Tanszék ny. r. tanára (1945–1959) és a tanszék vezetője (1945–1959).

  Kiváló természetfotós is volt, fényképeiből kiállításokat is rendeztek.

  Erdély karsztjait és barlangjait vizsgálta, számos erdélyi barlang (pl. a meziádi Czárán-barlang, a komárniki barlang, a bánáti Szarvas-barlang stb.) feltárását és tudományos feldolgozását végezte el. Elsőként mutatta ki, hogy a barlangok cseppkőképződményei eredetükben lublinit (= a barlangok kevésbé ismert ásványa) származékok. Jelentősek őslénytani és régészeti megállapításai is. Számos népszerű geológiai könyvet és tankönyvet írt.

  Emlékezet

  Szülőhelyén, Erdőhegyen (= Kisjenő), a helyi ref. templom falán születésének 125. évfordulóján emléktáblát avattak (Hunyadi László marosvásárhelyi szobrász és Kátai Lajos nagyzerindi kőfaragó alkotása; 2007. júl. 29-én). Ugyanekkor nyitották meg a természetfotóiból összeállított kiállítást is.

  Elismertség

  Az Erdélyi Múzeum Egyesület Ásvány- és Kőzettani Szakosztályának elnöke (1936–1940). Az Erdélyi Kárpát Egyesület elnöke (1936–1940). A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat t. tagja.

  Elismerés

  A Magyarhoni Földtani Társulat díszoklevele (1965).

  Szerkesztés

  Az Erdélyi Múzeum Egyesület Természettudományi Szakosztály Közleményei szerkesztője (1930–1937), a kolozsvári Erdély c. honismereti lap főszerkesztője (1941–1944). Tud. dolgozatai a fentieken kívül elsősorban a Debrecenben (1899–1910), az Erdészeti Lapokban (1900–1901), a Múzeumi Füzetekben (1911–1914), a Magyar Mérnök és Építészegylet Közleményeiben (1913-tól), az Erdélyi Magyar Lányok c. lapban (1921– 1924), a Magyar Népben (1922-től), a Pásztortűzben (1924-től), és az Erdélyi Múzeumban jelentek meg (1932-től).

  Főbb művei

  F. m.: A Drágán-völgy Kecskés és Bulzur-patak közötti részének geológiai viszonyai. Egy. dokori értek. (Kolozsvár, 1906)
  A Kolozsvár, Kajántó és Torda környéki bitumenes mészkövek és azok ásványai. (Múzeumi Füzetek, 1911)
  Allgemeines Vorkommen von nich-parallelachsigen Zwillingen unter den Porphyrquarzen. (Múzeumi Füzetek, 1914)
  A Föld köpönyege. A levegő sajátságai és tüneményei. (Cluj-Kolozsvár, 1926)
  Kvarc az Erdélyi Medence felső mediterran gipszeiben. (Cluj-Kolozsvár, 1926)
  Az aranycipő. Színjáték. (Cluj, 1926)
  Ez az én vérem. Versek. (Cluj-Kolozsvár, 1927)
  A meziádi Czárán cseppkőbarlang. (Erdélyi Múzeum, 1932)
  A komarniki barlang. (Cluj-Kolozsvár, 1934)
  Protokalcit. Egy új ásvány. (Erdélyi Múzeum, 1937)
  A Gyilkostó és sorsa. (Erdélyi Múzeum, 1940)
  A lublinit – protokalcit – és átformálódási termékei. Hegyiliszt. (Cluj, 1956)
  Cseppkővilág. (Bukarest, 1969)
  tankönyvei: Kémia és ásványtan a magyar tannyelvű középiskolák 4. osztálya számára. (Cluj-Kolozsvár, 1924; új kiad. Cluj, 1935)
  Geológia a magyar tannyelvű középiskolák 8. osztálya számára. (Cluj-Kolozsvár, 1924; új kiad. Cluj, 1935)
  Vegytan és ásványtan a magyar tannyelvű középiskolák 4. osztálya számára. (Cluj-Kolozsvár, 1937)
  szerk.: Emlékkönyv Szádeczky-Kardoss Gyula emlékezetére. (Cluj-Kolozsvár, 1938).

  Irodalom

  Irod.: Csiky Gábor: B. E. 85 éves. (Karszt és Barlang, 1967)
  Lám Irén: B. E. emlékezete. (Előre, 1969. máj. 21.)
  Dénes György: B. E. (Karszt és Barlang, 1969)
  Csiky Gábor: B. E. élete és munkássága. (Földtani Közlöny, 1972)
  Csiky Gábor: B. E. professzor emlékezete. (Karszt és Barlang, 1972)
  Csiky Gábor: Emlékezés B. E.-re születésének 100. évfordulóján. (Földtani tudománytörténeti évkönyv, 1980/81).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (19), állatorvos (72), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (28), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (46), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (56), filozófus (75), fizikus (111), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (102), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (32), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (66), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (940), irodalomtörténész (272), jezsuita szerzetes (11), jogász (310), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (180), könyvtáros (65), közgazdász (180), kritikus (52), kultúrpolitikus (20), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (685), meteorológus (14), mezőgazda (123), mezőgazdasági mérnök (101), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (18), műfordító (208), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (85), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45), neveléstörténész (12),


  © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu