Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Beck Zoltán

  muzeológus, folklorista


  Született: 1934. december 3. Simontornya
  Meghalt: 1997. július 27. Orosháza

  Iskola

  A Szegedi Tudományegyetemen magyar-történelem szakos tanári okl. szerzett (1957).

  Életút

  Az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium tanára (1957–1963 és 1967–1973). A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum néprajzos muzeológusa (1963–1967), a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága Közművelődési Osztályának vezetője (1973–1978), az orosházi Szántó Kovács János Múzeum igazgatója (1978–1997).

  Békés megye irodalmi hagyományaival és folklórjával fogl. Fiatal értelmiségiek és középiskolások bevonásával, a Dél-Biharhoz tartozó, addig kevéssé ismert településeken, elsősorban Zsadányban, Körösnagyharsányban, Biharugrán és Geszten szervezett expedíciókkal forrásértékű etnográfiai és folklorisztikai adatokkal, valamint hiánypótló tárgyi anyagokkal gyarapította a helyi múzeumi gyűjteményeket. Muzeológusként fontos kiállításokat rendezett a népi lakáskultúra, a népi kerámia és a népi vallásosság témakörében. Saját gyűjtésen alapuló népszokás és népköltészeti témájú köteteket szerkesztett, számos dolgozatában foglalkozott országosan ismert helyi szerzőkkel, elsősorban Darvas Józseffel, Gyóni Gézával, Justh Zsigmonddal. ő állította össze a Darvas József Irodalmi Emlékház helyi anyagát és az állandó kiállítás forgatókönyvét, ill. kiadta Darvas József ifjúkori leveleit és addig nem ismert költeményeit. Utolsó nagy vállalkozása Néprajz gyermekeknek c., saját gyűjtésű hiedelem-, népszokás- és népköltészeti hagyományokra épülő könyvsorozata (a tervezett tíz kötetből négy jelenhetett meg, 1986–1989).

  Elismertség

  A Szegedi Akadémiai Bizottság Néprajzi és Irodalomtörténeti Munkabizottságának tagja. A Magyar Néprajzi Társaság, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, a Magyar Történeti Társulat tagja.

  Elismerés

  Orosháza Kultúrájáért (posztumusz, 2000).

  Szerkesztés

  A békéscsabai Múzeumi Híradó (Sz. Kozák Máriával, Réthy Zsigmonddal, 1973–1978) és a Békés Megyei Múzeumi Füzetek szerkesztője (1975-től).

  Főbb művei

  F. m.: Néphagyományok Orosházáról és környékéről. (Gyula, 1965)
  Népszokások Békés megyében. Néprajzi cikkek, tanulmányok. Ill. Lipták Pál. (Békéscsaba, 1974)
  A családi élet szokásai a Vásárhelyi-pusztán. (Új Auróra, 1974)
  Helytörténet és történelemtanítás. Hogyan segíthetik a múzeumok a középiskolai történelemtanítást? Körmendi Jánossal. (Békéscsaba, 1975)
  Nyolc nemzedék élete Orosházán. Vezető az orosházi Szántó Kovács János Múzeum állandó kiállításához. Nagy Gyulával. (Orosháza, 1975)
  Az élet nagy eseményei. (Békés megyei múzeumok közleményei, 1975)
  A mezőkovácsházi „Új Alkotmány” termelőszövetkezet története. (Mezőkovácsháza, 1975)
  Építőáldozat. Tanulmányok. (Új Auróra Füzetek. Békéscsaba, 1981)
  Adatok Biharugra, Körösnagyharsány és Zsadány népi hitvilágához. (Békési Műhely. Békéscsaba, 1985)
  „Elindult szeptemberben”. Írások Darvas József pályakezdéséről. (Orosháza, 1986)
  szerk.: Vallomások a legnagyobb magyar faluról. Orosháza múltja és jelenének rövid vázlata a százados ünnepi alkalomra. Sajtó alá rend. (Bibliotheca Bekesiensis. 3. Bp., 1969)
  Justh Zsigmond parasztszínháza. Vál., sajtó alá rend. Ill. Würtz Ádám. (Bibliotheca Bekesiensis. 9. Békéscsaba, 1973)
  Darvas József ifjúkori levelei. (Bibliotheca Bekesiensis. Békéscsaba, 1978)
  Sós József. Bibliográfia. Összeáll. Koszorús Oszkárral. (Orosháza, 1981)
  Darvas József ifjúkori költeményei. Összegyűjt., a bevezető tanulmányt írta. (Bp., 1982)
  Szabó Pál 45 levele Bíró Jánoshoz. Vál., sajtó alá rend. (Sárréti füzetek. Szeghalom, 1983)
  A szárnyas királyfi. Népmesék, mondák, anekdoták Békés megyéből. Gyűjtötte. (Néprajz gyermekeknek. Békéscsaba, 1986)
  Tüzet viszek, ne lássátok! Gyermekversek, népi mondókák, verses találós kérdések. Gyűjtötte. (Néprajz gyermekeknek. Békéscsaba, 1987)
  Vitális Imrének véres a fokosa. Népballadák Békés megyéből. Gyűjtötte. Ill. Papp György. (Fekete Könyvek. Békéscsaba, 1988)
  Fehér László lovat lopott. Népballadák. Gyűjtötte. (Néprajz gyermekeknek. Békéscsaba, 1988)
  Adjon Isten minden jót ez új esztendőben! Ünneplő népszokások Békés megyében. Gyűjtötte. Ill. Papp György. (Szürke Könyvek. Békéscsaba, 1989)
  Egyszer Mátyás király. Történeti mondák, anekdoták, históriák. Gyűjtötte. Ill. Papp György. (Néprajz gyermekeknek. Békéscsaba, 1996).

  Irodalom

  Irod.: Grin Igor: A hatvanéves B. Z. köszöntése. (Békés Megyei Hírlap, 1994. dec. 1. és dec. 5.)
  Grin Igor: B. Z. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu