Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Aczél Ilona, Cs.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnai Gyula
  Zolnay László, zolnai

  Árvay József

  pedagógus, pedagógiai író


  Született: 1823. december 23. Kisráska, Felső-Zemplén vármegye
  Meghalt: 1879. március 21. Sárospatak

  Család

  Sz: Árvay András ref. lelkész.

  Iskola

  A sárospataki ref. teológiai akadémián bölcsészeti, jogi és teológiai tanulmányokat folytatott (1839–1846), ref. lelkészi okl. szerzett (1846).

  Életút

  Tanulmányai befejezése után házitanító (1846–1848), Megyaszón segédlelkész (1848), majd Tégláson, gr. Degenfeld Imre családjánál házinevelő (1848–1849), a golopi gyülekezet segédlelkésze, lelkipásztora (1849–1851), az ondi gyülekezet lelkipásztora (1851). A sárospataki ref. gimnáziumban a mennyiségtan r. tanára (1851–1857), a sárospataki tanítóképző intézet ig.-ja (1857– 1879), akadémiai tanári rangban (1863-tól), egyúttal Zemplén vm. tanfelügyelője (1869-től). Bécsben járt hosszabb tanulmányúton (1853), majd Németországban, Belgiumban és Svájcban az iskolákat és a tanügyi reformot tanulmányozta (1859).

  A magyar neveléstörténet kimagasló személyisége, az 1857-ben megindult tanítóképzés megalapítója, az első korszerű népiskolai tankönyvek (“vezérkönyvek”) szerzője és szerkesztője. Sírja a sárospataki temetőben látható.

  Emlékezet

  Róla nevezték el a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Iskoláját, ill. a tehetséges, kimagasló teljesítményt nyújtó, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók jutalmazására létrejött sárospataki Árvay Alapítványt.

  Szerkesztés

  A Sárospataki Füzetek társszerkesztője (1859–1860), a Protestáns Népiskolai Közlöny szerkesztője (1867).

  Főbb művei

  F. m.: Számtan, fejlesztő rendszeren, népszerű modorban. (Sárospatak, 1852)
  Vezérkönyv az elemi számtantanításban. Néptanítók számára. I–II. (Sárospatak, 1856)
  Számtan egész és tört számokkal. (Sárospatak, 1859)
  Vezérkönyv az ó- és új-testamentumi szent történetek előadásában. (Sárospatak, 1859; 2. kiad. I–II. 1868)
  Ó- és újtestamentumi szent történetek. Olvasókönyv. (Pest, 1859; 4. kiad. 1872)
  Beszéd- és értelemgyakorlatok a szemléltetés alapján. (Sárospatak, 1862)
  Földrajz. I. (Pest, 1863)
  ABC az írvaolvastató tanmód szerint összeállítva. (Pest, 1864; 3. kiad. Sárospatak, 1878)
  ABC és vezérkönyv az írvaolvasás tanításában és ütemírásban. (Pest, 1865; Pápa, 1866)
  Magyar nyelvtan népiskolák számára. (Pápa, 1865; 2. kiad. 1871; új kiad. átd. Kapitány János. Sárospatak, 1885)
  Mértani földrajz. Kézikönyv népiskolák számára. (Sátoraljaújhely, 1871).

  Irodalom

  Irod.: Dezső Lajos: Á. J. (Paedagogiai Plutarch. II. Pozsony, 1888)
  Radácsi György: Á. J. emlékezete. (Sárospatak, 1904)
  Ködöböcz József: Á. J., a pedagógus. (Széphalom, 1994)
  Ködöböcz József: Á. J., a tanfelügyelő. (Széphalom, 1995)
  Ködöböcz József: Á. J., a magyar népoktatásügy apostola. (Sárospatak, 1997).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu