Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Andorka Rezső , vitéz
  Andorka Rudolf, ifj.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnay László, zolnai

  Gallai Tibor

  matematikus, pedagógus

  Grünwald


  Született: 1912. július 15. Budapest
  Meghalt: 1992. január 2. Budapest

  Család

  Sz: Grünwald Dávid magántisztviselő, Benedig Katalin. Testvére: Gallai Gyula, a Magyar Optikai Művek (MOM) mérnöke. F: 1938-tól Duschák Ibolya (†1983), a BME adjunktusa.

  Iskola

  A Pázmány Péter Tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. (1936), bölcsészdoktori okl. szerzett (1940), a matematikai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (téziseire, 1988). Az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.).

  Életút

  A bp.-i Triesti Általános Biztosító Társulat biztosítási matematikusa (1936–1937), a Magyar Pamutipar textilkalkulátora (1937– 1939), a zsidótörvények miatt elbocsátották (1939). Alkalmi szellemi munkákból, matematikai tanfolyamok vezetéséből élt (1939– 1942), munkaszolgálatos (1942–1945). A II. vh. után a Pesti Izraelita Hitközség Leánygimnáziumának r. tanára (1945–1949); egyúttal az Állami Műszaki Főiskola Matematika Tanszék főisk. tanára (1947–1950). A BME I. sz. Matematikai Tanszék, ill. Intézet ny. r. tanára (1949–1950), tanszékvezető egy. tanára (1951–1958). Az MTA Matematikai Kutatóintézete tud. főmunkatársa (1958– 1968), nyugdíjas tud. tanácsadója (1968–1972).

  A kombinatorika és a gráfelmélet iskolateremtő egyénisége, a gráfelmélet szinte minden klasszikus fejezetében maradandót alkotott. Nevéhez fűződik az ún. min-max tételek szerepének felismerése, a Gallai-tétel, ill. a James Joseph Sylvesterrel kidolgozott Sylvester–Gallai-tétel döntő lökést adott a kritikus gráfok és a perfekt gráfok elméletének, elsőként alkalmazta a lineáris programozás dualitás tételét kombinatorikus min-max tételekre.

  Emlékezet

  Tanítványai közé tartozott – többek között – T. Sós Vera és Lovász László akadémikusok, ill. Rényi Kató és Pósa Lajos. Hetvenedik születésnapján a Combinatorica c. folyóirat külön számot szentelt tiszteletére. A kötetben Lovász László és Erdős Pál külön cikkben méltatták tudományos eredményeit, s megtalálható itt addig megjelent műveinek bibliográfiája is (1982). Budapesten (II. kerület Bimbó utca 63.) élt, Budapesten hunyt el; a Farkasréti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben).

  Elismerés

  Közoktatási Érdemrend (1950), Felszabadulási Jubileumi Emlékérem (1970), Munka Érdemrend (arany, 1982). Kossuth-díj (a BME-n végzett kiváló pedagógiai munkájáért, a szakérettségizett hallgatók oktatásában és nevelésében elért eredményeiért, 1956), Szele Tibor-emlékérem (1972).

  Főbb művei

  F. m.: Über Euler-Linien unendlicher Graphen. Erdős Pállal, Vázsonyi E.-vel. (Journal of Mathematics and Physics, 1938)
  On Polynomials with Only Real Roots. Erdős Pállal. (Annals of Mathematics, 1939)
  Matematika a középiskolák I. osztálya számára. Péter Rózsával. (Bp., 1949; 5. kiad. 1954)
  Algebra a közgazdasági technikumok I. osztálya számára. Péter Rózsával. (Bp., 1950)
  Matematika az Állami Műszaki Főiskola Vas- és Fémtechnológiai Tagozata számára. (Bp., 1950)
  Matematika a gimnáziumok II. osztálya számára. Péter Rózsával, Tolnai Jenővel. (Bp., 1950; 5. kiad. 1954; 7. kiad. 1956; 9. kiad. 1958; 11. kiad. 1960; 13. kiad. 1962)
  On Factorization of Graphs. (Acta Mathematica, 1950)
  Matematika a tanítóképző intézetek II–III. osztálya és az ipari technikumok I. osztálya számára. Péter Rózsával, Tolnai Jenővel. (Bp., 1951)
  Vektorok. Egy. jegyz. (Bp., 1954)
  Maximum– minimum Sätze über Graphen. (Acta Mathematica, 1958)
  On Maximal Paths and Circuits of Graphs. – Über reguläre Kettengruppen. (Acta Mathematica, 1959)
  Über extreme Punkt- und Kantenmengen. (Annales Universitatis Scientiarium Budapestinensis. Sectio Mathematica, 1959)
  Matematika. I–II. köt. Egy. tankönyv. G. T. előadásai alapján írta Makai Endre. (Bp., 1959)
  Erők összetételének paralelogrammaszabályáról. (Fizikai Szemle, 1960)
  Verallgemeinung eines graphentheoretischen Satzes von Rédei. Milgram, A. N.-nel. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Scientiarum Mathematicarum, 1960)
  Gráfok előírt fokú pontokkal. Erdős Pállal. (Matematikai Lapok, 1960)
  Maximum–minimum Sätze und verallgemeinerte Faktoren von Graphen. (Acta Mathematica, 1961)
  Graphen mit triangulierbaren ungeraden Vielecken. (MTA Matematikai Kutató Intézete Közleményei, 1962)
  Kritische Graphen. – Neuer Beweis eines Tutte’schen Satzes. (MTA Matematikai Kutató Intézete Közleményei, 1963)
  Kőnig Dénes. (Matematikai Lapok, 1964)
  Négyzetfelosztások, hálózatok, gráfok. (Élő matematika. Bp., 1968)
  Signierte Zellenzerlegungen. 1–2. (Acta Mathematica, 1971–1987)
  A magyar gráfelméleti iskola néhány eredményéről. (Magyar Tudomány, 1972)
  The Life and Scientific Work of Dénes König. (Linear Algebra and Its Applications, 1978)
  Minimum és maximumfeladatok gráfokra. Tudományos tevékenység tézisszerű összefoglalása. Doktori értek. (Bp., 1987).

  Irodalom

  Irod.: Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1992. jan. 9.)
  ; T. Sós Vera–Babai László: G. T. (Magyar Tudomány, 1993)
  ; Varga Antal: G. T. (Polygon, 2009).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (186), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (20), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), immunológus (10), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (175), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (186), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu