Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Falusné Szikra Katalin

  közgazdász


  Született: 1924. június 9. Moszkva, Szovjetunió
  Meghalt: 2006. január 6. Budapest

  Család

  Sz: Szikra Gyula (†1941) statisztikus, Nagy Júlia. F: Falus György újságíró, rádiós szerkesztő.

  Iskola

  Budapesten éretts. (1942), szabószakmunkás-bizonyítványt (1943), a Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetemen közgazdász okl. szerzett (1951), az MKKE-n doktorált (1958), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (1961), doktora (1970). Az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.; r.: 1985. máj. 9.).

  Életút

  Budapesten Weil Hedvignél szabósegéd (1942–1944), a Pénzintézeti Központ tisztviselője (1945–1948), az Állami Ellenőrzési Központ Gazdaságpolitikai Osztályának munkatársa (1948–1951). Az MKKE Politikai Gazdaságtan Tanszék, ill. a BKE Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék tanársegéde (1951–1959), egy. adjunktusa (1959–1961), egy. docense (1961–1971), egy. tanára (1971. júl. 1.–1996. febr. 28.).

  Tudományos pályafutásának kezdetén a technikai fejlettségnek a dolgozók képzettségére és a munkamegosztásra, ill. a munkaszervezésre gyakorolt hatását vizsgálta. Későbbi kutatásainak középpontjába a termelékenységnek és hatékonyságnak a gazdasági növekedésben betöltött szerepe került. Elsők között tárta fel a volt szocialista országok gazdasági növekedése lelassulásának okait, a kelet-európai gazdasági fejlődés szakaszosságát. Összehasonlító elemzéseknek vette alá a kelet- és nyugat-európai gazdaságok ún. nem mérhető tényezőit (pl. ösztönzés, szervezés stb.). Vizsgálta továbbá az ún. első és második gazdaság közötti jövedelemkülönbségeket, a munkaerőigény és a munkanélküliség újabb, a rendszerváltozáskor jelentkező összefüggéseit.

  Elismertség

  Az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának elnökhelyettese (1979–1982), az Akadémiai Kutatóhelyek Bizottsága tagja (1990–1992). Az MTA Közgazdaság-tudományi Bizottsága, Ipargazdasági Bizottsága, Munkatudományi Bizottságának tagja.

  Elismerés

  Munka Érdemérem (1961), Felszabadulási Jubileumi Emlékérem (1970), Munka Érdemrend (arany, 1980), a szocialista országok tudományos akadémiái társadalomtudományi alelnökeinek nemzetközi díja (1980).

  Szerkesztés

  A Közgazdasági Szemle szerkesztőbizottságának tagja.

  Főbb művei

  F. m.: A szellemi és a fizikai munka viszonyáról hazánkban. (Közgazdasági Szemle, 1955)
  A technikai haladás és az ipari munka. Kand. értek. is. (Bp., 1961)
  Automatizálás és szakmai képzettség. (Valóság, 1961)
  A tőkés termelési mód kialakulása és fejlődése. (Bp., 1964)
  A bérezés néhány aktuális problémája és a munka szerinti elosztás. (Társadalmi Szemle, 1966)
  Létszám, termelékenység – gazdasági növekedés. Hét európai ország fejlődése. 1950–1965. (Bp., 1968)
  A foglalkoztatás, a termelékenység és a hatékonyság szerepe az európai szocialista országok fejlődésében. Doktori értek. (Bp., 1970)
  A termelékenység és hajtóerői. (Bp., 1975)
  A gazdasági verseny és a szocialista vállalat. (A társadalmi tulajdon és a szocialista vállalat. Bp., 1975)
  A munka szerinti elosztás és tervezésük néhány kérdése. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1976. nov. 11.; megjelent: Közgazdasági Szemle, 1977)
  Munkabér, ösztönzés, elosztás. (Bp., 1979)
  A kis tulajdon helyzete és jövője. (Időszerű közgazdasági kérdések. Bp., 1986)
  Az első és a második gazdaság közötti bér-, illetve jövedelem-diszparitás Magyarországon. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1985. nov. 27.; megjelent: Értekezések, emlékezések. Bp., 1986)
  A képzettség szerepe jövedelmi és vagyoni differenciálódásban. (Bp., 1989)
  Small-Scale Property in a Socialist Economy. (Bp., 1988)
  A tudás leértékelődése. (Bp., 1990)
  The Position and Conditions of Intellectuals in Hungary. (Bp., 1995)
  Műszaki fejlődés és munkaerőigény. A fejlett országok tapasztalatai nyomán. (Magyar Tudomány, 2000)
  Munkanélküliség és diplomás túltermelés. (Közgazdasági Szemle, 2001)
  A humántőke állapota és beilleszkedésünk Európába. Kozma Ferenccel. (Társadalom és Gazdaság, 2002)
  A tanulás átalakuló szerepe. (Munkaügyi Szemle, 2003)
  Az EU szociálpolitikája és Magyarország. (Fejlesztés és Finanszírozás, 2004).

  Irodalom

  Irod.: Marton Tamás: Beszélgetés F. Sz. K.-nal akadémikussal az új év küszöbén a foglalkoztatás, a bérek, az érdekegyeztetés kilátásairól. (Munkaügyi Szemle, 1999)
  Szabó Katalin: F. Sz. K. születésnapjára. (Közgazdasági Szemle, 1999)
  F. Sz. K. (Nők a magyar tudományban. Szerk. Balogh Margit, Palasik Mária. Bp., 2010).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu