Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Háy László
  Hevesi Gyula
  Kádár János
  Nagy Magda, K.
  Waldapfel József

  Fabó András

  evangélikus lelkész, egyházi író


  Született: 1810. február 12. Losonc, Nógrád vármegye
  Meghalt: 1874. március 18. Agárd, Fejér vármegye

  Iskola

  A pozsonyi evangélikus teológiai akadémián tanult. Az MTA tagja (l.: 1864. jan. 20.).

  Életút

  Szontagh Pál családjának nevelője (1833-ig), Losoncon (1833–1835), Agárdon lelkész (1835–1874), egyúttal esperességi és kerületi jegyző.

  A magyarországi evangélikusság emlékeinek összegyűjtésével foglalkozott. Barátjának, Székács Józsefnek, a pesti magyar evangélikus egyház első püspökének leghívebb támaszaként az elsők között kezdeményezte egyháza történeti iratainak, okmányainak kiadását, jelentősebb vezetői életrajzának számba vételét. Számos népszerű hitéleti könyv és értekezés szerzője és szerkesztője. Különböző álneveken (pl.: Ligetfy Andor, Daru, Hegytáji, Garády stb.) több, kisebb szépirodalmi elbeszélést, történeti dolgozatot írt és műfordításait is megjelentette.

  Szerkesztés

  Népszerű történeti írásai elsősorban a Tudományos Gyűjteményben (1830-tól), a Sasban (1833), a Társalkodóban (1836–1847), az Athenaeumban (1841), a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban (1842–1848), az Uj Magyar Muzeumban (1853–1854), a Hazánkban (1858), a Lelki Kincstárban (1860), a Budapesti Szemlében (1864–1871), a Századokban (1867–1875) és az Archaeologiai Értesítőben jelentek meg (1870).

  Főbb művei

  F. m.: Történeti töredékek a hazánkban uralkodott pestisről. (Társalkodó, 1836)
  Magyar várak rajzai. (Társalkodó, 1841)
  Az ág. vall. papok tudományos élete. (Athenaeum, 1841)
  Agárdi nép. (Magyarország és Erdély képekben. II. köt. Pest, 1851)
  Rosner Mátyás és Emich Tivadar. (Uj Magyar Muzeum, 1853–1854)
  Kőszeg krónikája. (Uj Magyar Muzeum, 1856–1857)
  Czigány adomák. Közli Vigh Dezső. (Pest, 1858)
  A magyar szent korona története. – V. Ferdinánd megkoronáztatása 1830-ban. (Hazánk, 1858)
  Kurtz, Johann Heinrich: Szent történelem tankönyve. Ford. (Protestáns Theologiai Könyvtár. Pest, 1859)
  Vallásos elmélkedések protestánsok számára. (Pest, 1861)
  Monumenta Evangelicorum aug. conf. in Hungarica Historica. – A magyarországi ágost. vall. evangelicusok történelmi emlékei. I–III. köt. Összeáll. (Pest, 1861–1873)
  Turóczmegyei tudósok. (Magyar Tudományos Értekező, 1862)
  Beythe István életrajza. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1864. máj. 9.; megjelent: Akadémiai Értesítő, 1863/64)
  Rajzok a magyar protestantizmus köréből. Szerk. (Pest, 1868; németül: Pest, 1869)
  Codex Evangelicorum utriusque confessionis in Hungaria et Transsylvania. – A Magyar- és Erdélyországi mind a két vallású evangelikusok okmánytára. I. köt. Összeáll. (Pest, 1869)
  Agárd. (Archaeologiai Értesítő, 1870)
  Régi ágyúnevek és föliratok. (Századok, 1870)
  Vitnyédy István levelei. 1652–1654. Adalékul a XVII. század politikai s erkölcstörténetéhez. I–II. köt. (Magyar Történelmi Tár. Pest, 1871)
  Az 1662-iki országgyűlés. (Bp., 1873).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (35), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (11), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (158), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (314), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (694), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu