Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Andorka Rezső , vitéz
  Andorka Rudolf, ifj.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnay László, zolnai

  Divald Kornél

  művészettörténész, szerkesztő, muzeológus


  Született: 1872. május 21. Eperjes, Sáros vármegye
  Meghalt: 1931. március 23. Budapest

  Család

  Sz: Divald Károly gyógyszerész, fényképészmester, aki előbb Eperjesen, majd Budapesten alapított saját „fénynyomó intézetet”. Fia: Divald Károly, ifj.; Divald Lajos és Divald Adolf fényképészek, a magyarországi képeslapgyártás úttörői.

  Iskola

  A bp.-i tudományegyetemen orvosnak készült, majd bölcsészként művészettörténetet, irodalmat, esztétikát és régészetet hallgatott (1891–1892); tanulmányait nem fejezte be. Tanulmányúton járt Párizsban (1897) és Olaszországban (1899), majd ösztöndíjasként Ausztriában, Hollandiában, Belgiumban és Németországban tanult (1903). Az MTA tagja (l.: 1911. ápr. 27.).

  Életút

  A Magyar Szemle (1895–1905), a Magyar Iparművészet művészeti kritikusa (1897–1907), a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének régészeti szakmegbízottja (1907–1922), a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti előadója, majd igazgató őre (1922–1931).

  Régi magyarországi művészettel, elsősorban a reneszánsz kor művészeti emlékeivel foglalkozott. Pályáját – a családi hagyományok miatt – fotografálással kezdte. A magyarországi műemlékfotózás úttörőjeként végigjárta Felső-Magyarország valamennyi települését, megörökítette szinte valamennyi műemlék épületét, templomát, kastélyát, sőt berendezési tárgyait is. Alapvetően új eredményeket ért el a Felvidék és Felső-Magyarország építészettörténetének és középkori művészetének vizsgálata terén. A saját képeivel illusztrált és dokumentált műemléki topográfiák megjelentetése úttörő vállalkozás volt, monográfiái a magyarországi művészettörténet-írás klasszikusai, kiemelkedő teljesítményei. Később érdeklődése kiterjedt Magyarország török kori művészetére, ill. a középkori Buda és Pest művészettörténetére, de a magyar iparművészet történetével is foglalkozott. Különösen értékes muzeológus és múzeumszervezői tevékenysége. Elsősorban az ő szervezőmunkájának köszönhető a bártfai (1906), a besztercebányai (1909) és a selmecbányai múzeum megnyitása (1912). Tarczai György álnéven számos szépirodalmi művet is írt.

  Emlékezet

  Budapesten hunyt el, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben). Budapesti lakóházát (Budafoki út 5–7.) emléktábla jelöli (1999-től).

  Elismertség

  A Műemlékek Országos Bizottságának tagja. A Szent István Társulat irodalmi osztályának tagja (1915-től).

  Szerkesztés

  Az Alkotmány (1896–1899), a Budapesti Hírlap (1896–1899), a Magyar Géniusz (1897–1898), a Katholikus Szemle (1899–1902), a Művészet (1902–1914) és a Budapesti Szemle munkatársa, műkritikusa és szerkesztője (1910–1917).

  Főbb művei

  F. m.: A felső-magyarországi renaissance építészet emlékei. (Bp., 1900)
  Régi magyar művészek és mesteremberek. (Bp., 1900)
  A régi Buda és Pest művészete a középkorban. (Bp., 1901)
  Művészettörténeti korrajzok. I–II. köt. (Bp., 1901–1902)
  Budapest művészete a török hódoltság előtt. (Bp., 1904)
  Szepes vármegye művészeti emlékei. I–III. köt. (Bp., 1905–1907)
  Magyarország csúcsíveskori szárnyasoltárai. I–II. köt. (Bp., 1909–1911)
  Zsámbéki műemlékek. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1912. márc. 26.; megjelent, kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1912)
  A Magyar Tudományos Akadémia palotája és gyűjteményei. (Bp., 1917)
  Holicsi képeskönyv. (Bp., 1924)
  Felvidéki séták. (Bp., 1926)
  Magyarország művészeti emlékei. (Bp., 1927; angolul is)
  Magyar művészettörténet. (Bp., 1927)
  A magyar iparművészet története. (Bp., 1929)
  A híres festők galériája. Éber Lászlóval, Farkas Zoltánnal. (Bp., 1929)
  Az Árpád-ház szentjei. (Bp., 1930; új kiad. 1994; hasonmás kiad. 1994)
  szépirodalmi művei Tarczai György néven: Dönk vitéz Rómában. Történeti elb. (Katholikus Szemle, 1900)
  Masolino. I–II. köt. Reg. Zsigmond király korából. (Bp., 1902; 2. kiad. 1903)
  Öt novella. (Bp., 1913)
  Felvidéki históriák. (Magyar Könyvtár. Bp., 1914)
  Magyar legendák. (Bp., 1914; hasonmás kiad. 1998; új. kiad. 1999)
  Vitus mester álma. Reg. (Bp., 1918)
  Mikó solymár. Reg. (Bp., 1929).

  Irodalom

  Irod.: Várdai Béla: Tarczai György regényköltészete. (Élet, 1934)
  Werger Márton: Tarczai György. (Székesfehérvár, 1937)
  Várdai Béla: Tarczai György pályakezdése. (Bp., 1941)
  Dénes Gizella: D. K.–Tarczai György emlékezete. (Vigilia, 1962)
  Elek Artur: D. K. (E. A.: Művészek és műbarátok. Bp., 1996).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (186), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (20), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), immunológus (10), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (175), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (186), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu