Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Csizmadia Ernő

  agrárközgazdász


  Született: 1924. február 10. Beje, Gömör és Kishont vármegye
  Meghalt: 1984. november 14. Budapest

  Család

  Sz: Csizmadia Julianna. F: Csizmadiáné Székely Magda (1927–1985) közgazdász, egyetemi tanár.

  Iskola

  A Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetemen közgazdász okl. szerzett (1950), az MKKE-n doktorált (1958), a közgazdaság- tudományok kandidátusa (1960), doktora (1970).

  Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1979. máj. 11.).

  Életút

  Az MKKE tanársegéde (1950–1951), egy. adjunktusa (1951–1956), az Agrártudományi Egyetem (ATE) egy. docense (1956–1957); közben az MTA TMB-n Nagy Imre, ill. Fogarasi Béla aspiránsa (1953–1956). Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztályának munkatársa (1957–1963), a Minisztertanács Titkárságának főosztályvezetője (1964–1968), az MSZMP KB Gazdaságpolitikai Osztályának helyettes vezetője (1971–1975). Az MKKE Kereskedelmi Kar Mezőgazdaság Gazdaságtana Tanszék egy. tanára (1967. júl. 1.–1984. nov. 14.); közben az egyetem tud. rektorhelyettese (1968–1971), majd rektora (1977–1979).  Agrárgazdasággal, elsősorban a szocialista nagyüzemek kérdéseivel foglalkozott. Az MSZMP KB agrárpolitikai elveinek kidolgozója (1957-től), a mezőgazdaság átszervezésének egyik vezetője, majd vezető szerepet játszott a magyar mezőgazdaság távlati terveinek előkészítésében és megvalósításának végrehajtatásában.

  Emlékezet

  Budapesten hunyt el, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben).

  Elismertség

  Az MTA Agrártudományok Osztálya elnökhelyettese (1976-tól).

  Szerkesztés

  A Társadalmi Szemle munkatársa, szerkesztője (1957-től).

  Főbb művei

  F. m.: A Viharsarok egy falva a földreform után. (Valóság, 1947)
  A mezőgazdasági nagyüzem fölénye. (Közgazdasági Szemle, 1954)
  A termelőszövetkezetek belterjes és sokoldalú fejlesztéséről. (Társadalmi Szemle, 1955)
  A mezőgazdaság nagyüzemi átalakításának szocialista útja. (Társadalmi Szemle, 1958)
  Átmeneti formák és megoldások mezőgazdaságunk szocialista nagyüzemi rendszerének építésében. (Közgazdasági Szemle, 1960)
  A mezőgazdaság nagyüzemi átalakulásának tőkés és szocialista módja. Kand. értek. (Bp., 1960)
  Két út – két világ. (Bp., 1962)
  A termelőszövetkezetek közös vállalkozásai. (Társadalmi Szemle, 1962)
  Az egységes szocialista szövetkezeti parasztosztály kialakulása. Nagy Sándorral, Zsarnóczai Sándorral. (Bp., 1966)
  A gazdasági mechanizmus reformja és a mezőgazdaság. (Bp., 1967)
  A magyar mezőgazdaság. Dankovits Lászlóval, Udvari Lászlóval. (Bp., 1968)
  Agrárgazdaságtan. Többekkel. (Bp., 1968)
  Az intenzív gazdasági fejlődés és a mezőgazdaság. Doktori értek. (Bp., 1969)
  Gazdasági koncepciónk és az élelmiszergazdaság. (Bp., 1970)
  Élelmiszergazdaságunk a hatékonyabb gazdálkodás útján. (Bp., 1972)
  Bevezetés az élelmiszergazdaságtanba. (Bp., 1973)
  Új vonások a hetvenes évtized magyar mezőgazdaságában. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1974. ápr. 16.)
  Socialist Agriculture in Hungary. (Bp., 1977)
  A mezőgazdaság az ágazati kapcsolatok rendszerében. Vági Ferenccel. (Bp., 1977)
  Vállalati gazdálkodás és gazdaságirányítás a mezőgazdaságban. Székely Magdával. (Bp., 1978)
  Élelmiszer-gazdaságunk a nyolcvanas évtized közepén. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1980. ápr. 18.; megjelent: Közgazdasági Szemle, 1980)
  Az MSZMP agrárpolitikája és a magyar mezőgazdaság. (Bp., 1984)
  Cs. E. válogatott művei. Sajtó alá rend. Fekete Ferenc. (Bp., 1988).

  Irodalom

  Irod.: Sipos Aladár: Cs. E. (Közgazdasági Szemle, 1985)
  Dimény Imre: Cs. E. (Magyar Tudomány, 1985).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu