Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Csikós Nagy Béla

  közgazdász, gazdaságpolitikus


  Született: 1915. szeptember 9. Szeged
  Meghalt: 2005. május 28. Budapest

  Család

  Sz: Csikós Nagy József (1887–1960) ügyvéd, Jedlicska Jolán (1892–1987). F: Kneppó Lívia.

  Iskola

  A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1937), a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen magántanári képesítést szerzett (1942), a közgazdaság-tudományok doktora (rendkívüli úton, védés nélkül, 1967). Az MTA tagja (l.: 1982. máj. 7.; r.: 1987. máj. 8.).

  Életút

  A Külkereskedelmi Hivatal (1937–1939), a Miniszterelnökség Gazdaságtanulmányi Osztálya (1940–1941), a Pénzügyminisztérium (PM) munkatársa (1941–1945). A II. világháború után a Gazdasági Főtanács osztályvezetője, majd főtitkárhelyettese (1945–1948), az Országos Tervhivatal (OT) Közgazdasági Főosztályának vezetője (1948–1951), a Helyiipari Minisztériumban a miniszter első helyettese (1951–1953), a Könnyűipari Minisztérium miniszterhelyettese (1953–1955), a Budapesti Vegyesipari Tröszt igazgatója (1955–1956). Az Országos Árhivatal (1956–1967), ill. az Országos Anyag- és Árhivatal elnöke (államtitkári rangban, 1967–1984), az Iparpolitikai Tanács ügyvezető elnöke (1985–1987).

  Az MKKE c. egy. tanára (1964-től), a Bécsi Egyetem vendégprofesszora (1984-től).  A népgazdasági tervezés általános kérdéseivel, majd a helyi ipar sajátosságaival foglalkozott. Jelentősek az árelmélettel, az árpolitikával és a gazdaságpolitikai stratégiával foglalkozó megállapításai. Átfogóan elemezte az 1867–2000 közötti magyar gazdaságpolitikát és az ezredfordulón kibontakozó pénzforradalmat. Különösen kiemelkedő a tevékenysége az új népgazdasági mechanizmus kialakításában.

  Elismertség

  Az MTA Pénzügyi Bizottsága elnöke (1989-től). A Magyar Közgazdasági Társaság elnöke (1970–1989), tb. elnöke (1990-től).

  A Nemzetközi Közgazdasági Társaság Végrehajtó Bizottsága (VB) tagja (1971–1977 és 1984–1986), alelnöke (1986–1989), tb. elnöke (1990-től). Az Osztrák Tudományos Akadémia tagja (rk.: 1979).

  Elismerés

  A Bécsi Tudományegyetem díszdoktora.

   

  Állami Díj (1970), Heller Farkas-díj (1995), a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Fődíja (2003), Közgazdász Életműdíj (2005), Demény Pál-emlékérem (posztumusz, 2005).

  Szerkesztés

  Az Acta Oeconomica, valamint a Gazdaság c. folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja.

  Főbb művei

  F. m.: A korrelációszámítás jelentősége a modern gazdaságkutatásban. (Szeged, 1935)
  A termelékenység elméletének története. (Szeged, 1937)
  Az ár szerepe a szocialista gazdaságban. (Közgazdasági Szemle, 1957)
  Árpolitika az átmeneti gazdaságban. (Bp., 1958; oroszul Moszkva, 1960; lengyelül: Warszawa, 1961)
  Iparirányítás és árszabályozás. (Iparvállalatok vezetése és szervezése. Bp., 1961)
  A szocialista világpiac saját árbázisának megteremtése. (Közgazdasági Szemle, 1962)
  Árpolitika a mai kapitalizmusban. (Bp., 1964)
  Eszközgazdálkodás és árrendszer. (Bp., 1964)
  Általános és szocialista árelmélet. (Bp., 1968)
  Bevezetés a gazdaságpolitikába. (Bp., 1969)
  Szocialista árelmélet és árpolitika. (Bp., 1974)
  Új árforradalom árnyékában. (Bp., 1978)
  A magyar árpolitika. (Bp., 1980; japánul: Tokyo, 1985; kínaiul: Beijing, 1985)
  Gazdaságpolitika. (Bp., 1982)
  Alkalmazkodás az új árviszonyokhoz. Tanulmányok. Összeáll. Szakolczai Györggyel. (Bp., 1983)
  Az értéktörvény szerepe a szocialista gazdaságban. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1982. nov. 8.; megjelent: Értekezések, emlékezések. Bp., 1984)
  Az árprobléma időszerű kérdései. 1985–1988. (Bp., 1985)
  Kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok a változó világban. (Bp., 1986)
  A társadalom gazdasága és természeti környezete. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1987. okt. 7.; megjelent: Magyar Tudomány, 1988)
  Price and Power. A Twentieth-Century Reinterpretation of Interconnected Phenomena. Elek Peterrel. (Bp., 1995)
  A XX. század magyar gazdaságpolitikája. Tanulságok az ezredforduló küszöbén. (Bp., 1996).

  Irodalom

  Irod.: Reform, rendszerválás, modernizáció. Tanulmányok Cs. N. B. akadémikus 80. születésnapjára. (Bp., 1995).

  Megjegyzések

  Lexikonok téves halálozási adata: máj. 29. Halotti anyakönyve szerint máj. 28-án hunyt el!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu