Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Arenstein József

  matematikus, mérnök


  Született: 1816. június 12. Pest
  Meghalt: 1892. február 23. Stuppach, Alsó-Ausztria

  Iskola

  Belépett a piarista rendbe (1832), a rend váci iskolájában bölcseletet (1836–1837), a pesti tudományegyetemen teológiát tanult (1838–1841), pappá szentelték (Esztergomban, 1841-ben), a bécsi egyetemen és uo. a politechnikumban matematikát és csillagászatot tanult (1844–1846) és felsőbb mennyiségtanból „vizsgálatot” tett (tkp. tudori okl. szerzett, 1843-ban). Az MTA tagja (l.: 1847. dec. 20.).

  Életút

  Az 1846. nov. 1-jén létrejött József Ipartanodában az elméleti betűszámtan (= algebra) és gyakorlati mértan első r. tanára (1846– 1849), a forradalomban és szabadságharcban való részvétele miatt állásvesztésre ítélték (1849). Temesvárott tanított (1851–1852), a bécsi főreáliskolában az algebra és a földmértan r. tanára (1852–1856 és 1858–1865); közben a bécsi tudományegyetemen a matematika ny. r. tanára és a Bölcsészettudományi Kar dékánja (1857–1858). 1865-ben nyugdíjaztatta magát, kilépett a piarista rendből, állásáról lemondott, ref. hitre tért és megnősült.

  A bp.-i műegyetem első nyolc tanárának egyike, a matematika (mennyiségtan) első professzora. Jelentős szerepet játszott a magyaroszági műszaki oktatás elindításában; 1848-ban meglátogatta Németország, Elzász és Svájc nevezetesebb gyárait, technikai és reáltanintézeteit. Mik a képzetes mennyiségek és mi azoknak mértani értelme? c. munkáját 1846-ban az MTA első jutalmára méltatta. Számos népszerű matematikai tankönyv és német nyelvű gazdasági munka szerzője.

  Szerkesztés

  Az 1840-es években rendszeresen tárcákat írt a Nemzeti Ujságba, az Életképekbe és a Társalkodóba. Az Allgemeinische land- und forstwissenschaftliche Zeitung szerkesztője (1851–1865).

  Főbb művei

  F. m.: Betűszámtani előadások vázlata. (Pest, 1847)
  A képzetes mennyiségek tulajdonságai, mind analytikai, mind mértani értelmök. (Pest, 1847)
  D’’Alembert elve, az úgynevezett virtuális utak elve. Akadémiai székfoglaló is. (Társalkodó, 1848. 22.)
  Beobachtungen über die Eisverhältnisse der Donau. 1847–1848 bis 1849–1850. (Wien, 1850)
  Maschinenlehre für Ober- Realschule. (Wien, 1854)
  Számtan az I. és II. gymnázium osztálya számára. (Pest, 1854)
  Mértan. (Pest, 1854; 4. kiad. 1864)
  Der landwirtschaftliche Theil der Münchener Ausstellung. (Wien, 1854; 2. kiad 1855)
  Betűszámtan. – Algebra. (Pest, 1855; 6. kiad. 1874)
  Számtan a III. és IV. gymnázium osztálya számára. (Bécs, 1855)
  Mechanik. (Wien, 1855)
  Die landwirtschaftlichen Abtheilung der Pariser Ausstellung. (Wien, 1855; 2. kiad. 1858)
  Skizzen über die Zucht der Rinder, Schafe und Schweine im Kaiserliche Oesterreich. (Wien, 1856; franciául: Paris, 1856)
  Die Lehrmittel an der Pariser Ausstellung. (Wien, 1858)
  Album der österreichischen Rindviehracen. (Wien, 1859)
  Österreich auf der internationalen Ausstellung 1862. (Wien, 1862; franciául és angolul is)
  Katalog der Londoner Industrie-Ausstellung. (Wien, 1862)
  Österreichischen Bericht über die Internationale Ausstellung in London. (Wien, 1862; 2. kiad. 1863)
  Zur landwirtschaftlichen Organisation in Frankreich. (Wien, 1865)
  Festrede aus Anlass der vierzigjährigen Bestandes des Nieder-Österreichischen Gewerbevereines in der Festversammlung am 4. Mai. (Wien, 1880).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu