Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barla Szabó Ödön
  Háy László
  Pap János
  Trencsényi-Waldapfel Imre
  Waldapfel Eszter

  Barcza József

  református lelkész, egyháztörténész


  Született: 1932. július 22. Kunszentmárton
  Meghalt: 2004. május 22. Debrecen

  Iskola

  Debrecenben teológiát hallgatott (1951–1956), lelkészképesítő vizsgát tett (I.: 1956; II.: 1957), teológiai doktori okl. szerzett (1981).

  Életút

  Dögén, Tiszalucon segédlelkész (1956–1957), a sárospataki Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtárának munkatársa (1957–1966), az edelényi gyülekezet lelkipásztora (1966–1975), a debreceni Közép–Kelet-európai Reformáció Története Kutatóintézetének tud. főmunkatársa (1975–1989), az intézet igazgatója (1989-től); egyúttal a Teológiai Doktorok Kollégiumának főtitkára, kutatóprofesszora (1981-től); a Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltárának igazgatója, és a Sárospataki Református Teológiai Akadémia Egyháztörténeti Tanszékének vezetője is (1994-től).

  A Magyarországi Református Egyház, elsősorban a Debreceni Református Kollégium történetével, ill. Bethlen Gábor munkásságával fogl.

  Főbb művei

  F. m.: Bethlen Gábor, a református fejedelem. Teológiai doktori értek. is. (Bp., 1980; 2. kiad. 1987)
  Tanulmányok a Magyarországi Református Egyház történetéből. 1867–1918. Főszerk. Bartha Tibor. Szerk., sajtó alá rend. (Bp., 1983)
  A Debreceni Református Kollégium története. Szerk. (Bp., 1988)
  Tovább… Emlékkönyv Makkai László 75. születésnapjára. (Debrecen, 1989)
  Emlékkönyv a Vizsolyi Biblia megjelenésének 400. évfordulójára. Szerk. (Bp., 1990)
  Révész Imre: Vallomások. Teológiai önéletrajz és vál. kiadatlan kéziratok. Sajtó alá rend. Fekete Csabával, G. Szabó Botonddal. (Bp., 1990)
  „Tebenned bíztunk eleitől fogva…” A magyar reformátusság körképe. Szerk. Bütösi Jánossal. Fényképezte: Hapák József. (Debrecen, 1991)
  „Kezünknek munkáját tedd állandóvá…“ A Magyar Reformátusok II. Világtalálkozójának emlékére. Szerk. Bütösi Jánossal. (Debrecen, 1992)
  Pokoly József-emlékkötet. Szerk. Csohány Jánossal. (Debrecen, 1994)
  „Krisztusért járva követségben…“ Tanulmányok Fekete Károly és Lenkeyné Semsey Klára professzorok tiszteletére. Szerk. (Debrecen, 1996).

  Irodalom

  Irod.: Doctrina et Pietas. Tanulmányok a 70 éves B. J. tiszteletére. Szerk. Dienes Dénes, Szabadi István. (Debrecen, 2002).

  Megjegyzések

  Művei a különböző könyvészetekben gyakran összekeverednek Barcza József (1871–1921) klasszika-filológus munkáival!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu