Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Bajor Gizi
  Gozsdu Elek
  Latinovits Zoltán, borsodi és katymári
  Latinovits Zoltán emlékezete
  Supka Géza

  Batthyány Ervin, németújvári gr.

  politikus


  Született: 1877. október 15. Bögöte
  Meghalt: 1945. június 9. Stroud, Gloucestershire grófság, Nagy-Britannia

  Család

  Sz: Batthyány Ferenc gr. (1845–1877) politikus, nagybirtokos, Trefort Edit (1849–1939), Trefort Ágoston és barkóczi Rosty Ilona leánya. F: 1913-tól Nuellens, Alice Sybille (1857–1933).

  Iskola

  Londonban és Cambridge-ben folytatott egyetemi tanulmányokat.

  Életút

  Rendhagyó nézetei és magatartása miatt arisztokrata családja – attól tartva, hogy felosztja birtokait a béresek között – gondnokság alá helyeztette. Egy bécsi idegszanatóriumban (Holländer Intézet) helyezték el (1901-ben; csak 1903-ban hagyhatta el a klinikát, s csak ezt követően kapcsolódott be a magyar szellemi életbe). 1904-ben részt vett a Társadalomtudományi Társaság A társadalmi fejlődés iránya című vitasorozatán (1904-ben). A felolvasó- és vitaüléseket négy téma köré szervezték: a liberalizmusról Gratz Gusztáv; az anarchizmusról Batthyány Ervin; a szocializmusról Szabó Ervin; a keresztényszocializmusról Geöcze Sarolta tartott előadást. Bögötén élt, hogy elképzeléseit a gyakorlatban is megvalósíthassa (1905–1910), majd Londonba költözött (1910). Lemondott magyar állampolgárságáról (1913), majd bögötei birtokát is eladta. Az I. vh. idején pacifista propagandát fejtett ki, de kapcsolatban állt londoni anarchista körökkel is (1914–1918). Az összeomlás után visszavonult a politikától (bár 1931-ben még egyszer hazalátogatott). Utolsó éveit Lyme Regisben és Stroud melletti birtokán töltötte.

  Az orosz Pjotr Alekszejevics Kropotkin herceg kommunista anarchizmusának követője (londoni tanulmányai során személyesen is megismerkedtek), majd az érdeklődése az anarchoszindikalizmus felé fordult, s annak (Szabó Ervin mellett) legjelentősebb magyar elméleti képviselője. Célja a felvilágosult társadalmi eszmék iránti fogékonyság felkeltése, a nép intellektuális felemelése. 1907-től ismét a „tiszta” anarchizmus felé közeledett, s fokozatosan kivonult a magyar mozgalomból. Vas vármegyei birtokán, Bögötén angol és orosz példák nyomán ún. szociális reformiskolát hozott létre (parasztgyermekek számára, a megnyitó 1905. okt. 29-én volt; a nyitóünnepségen Szabó Ervin mondott beszédet). Az iskola különlegessége az ingyenes tanítás (beleértve a tankönyveket, a ruházatot és az étkeztetést), a tanulmányi kirándulások és a koedukáció volt. Az iskola vezetésével Tarczai Lajost bízták meg, a titkári teendőket Nadler Herbert látta el. Az iskolát a katolikus egyház, a helyi földbirtokosok és a vármegyei hatóság is hevesen támadta. Az iskola körüli vitában Ady Endre is többször megszólalt a Budapesti Napló hasábjain. Bögötei birtokán továbbá szocialista nyomda- és lapkiadó felállítását, politikai napi- és hetilap, tudományos folyóirat és egy néplexikon kiadását is tervezte. Saját pénzén és szellemi irányításával jelent meg a Testvériség című szombathelyi szociáldemokrata pártszervezet lapja, amelynek első vezércikkeit is ő írta (1906).

  Emlékezet

  Szülőfalujában, Bögötén emlékművét (mészkő, 1994) és emléktábláját is felállították (bronz és gránit, 2006. aug. 5-én; mindkettő Gaál Tamás szobrászművész alkotása). Az ő nevét vette fel a bögötei Batthyány Ervin Művelődési Ház.

  Szerkesztés

  A szombathelyi Testvériség (1906) és a Társadalmi Forradalom című lapok alapító szerkesztője (1907). Novellái az Ország–Világban (1896), írásai Magyarországon elsősorban a XX. Században (1903–1905), A jövő című lapban (1906), a Világszabadságban (1906) és a Budapesti Naplóban jelentek meg (1906).

  Főbb művei

  F. m.: Edward Carpenter. (XX. Század, 1903)
  Anarkizmus. Migray Józseffel, Schmitt Jenő Henrikkel. (Bp., 1904)
  A nép joga. (Bp., 1905)
  Szocializmus és anarkizmus. (A jövő, 1906)
  Magyar anarchizmus. A magyarországi anarchizmus történeti dokumentumaiból. Szerk. Bozóki András, Sükösd Miklós. (Bp., 1998)
  ford.: Halbe, Max: Földanyánk. Dráma 3 felvonásban. Voinovich Gézával. (Bp., 1899).

  Irodalom

  Irod.: Jemnitz János: Az anarchoszindikalizmus Magyarországon 1914 előtt. (Párttörténeti Közlemények, 1961)
  Bozóki András: Anarchista elméletek Magyarországon. B. E. és Schmitt Jenő Henrik. (Világosság, 1985)
  Bozóki András–Sükösd Miklós: Az anarchizmus elmélete és magyarországi története. (Bp., 1994)
  Kuntár Lajos: Bögöte iskolaügyének kezdetei és híressé vált iskolája. (Pedagógiai írások. Szombathely, 1996)
  Németh András: A századelő magyar életreform törekvései. – Mikonya György: A magyar anarchisták iskolaügyi és életreform törekvései. (Iskolakultúra, 2005).

  Megjegyzések

  Gudenus: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. I. eltérő halálozási adat: 1934!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (14), állatorvos (72), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (32), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (28), edző (70), egészségpolitikus (10), egyházi író (20), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (46), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (14), filológus (56), filozófus (75), fizikus (111), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (101), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (27), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (53), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (68), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (62), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (931), irodalomtörténész (271), jezsuita szerzetes (11), jogász (308), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (173), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (180), könyvtáros (65), közgazdász (178), kritikus (52), kultúrpolitikus (20), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (684), meteorológus (14), mezőgazda (122), mezőgazdasági mérnök (100), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (207), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (83), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (44), neveléstörténész (12),


  © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu