Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Aczél Ilona, Cs.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnai Gyula
  Zolnay László, zolnai

  Báti László

  irodalomtörténész, pedagógus

  Böhm


  Született: 1909. február 11. Budapest
  Meghalt: 1978. szeptember 11. Budapest

  Család

  Sz: apja kisiparos volt (†1929), anyja: Adler Teréz (†1940) tanítónő. F: László Klára nyelvtanár. Fia: Báti Ferenc (1942. ápr. 26.) informatikus; leánya: Báti Júlia (1947. okt. 31.).

  Iskola

  A Pázmány Péter Tudományegyetemen angol–francia szakos tanári okl. (1936), gazdasági szaktanári okl. (1937), bölcsészdoktori okl. szerzett (1947), a neveléstudományok kandidátusa (1963). Tanulmányai idején megnyerte az egyetemi francia irodalmi pályadíjat (1933).

  Életút

  Franciaországban fizikai munkásként dolgozott (1930–1931), a bp.-i Aranyosi-féle magániskola tanára (1936–1940), a zsidótörvények miatt nem taníthatott (1940); munkaszolgálatos, majd németországi koncentrációs táborba hurcolták (1943–1945). A II. vh. után a bp.-i V. kerületi Csanádi utcai Kereskedelmi Iskola (1945), a bp.-i VIII. kerületi Vas utcai Kereskedelmi Iskola nyelvtanára (1945–1948). A Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetem, ill. az MKKE Nyelvi Intézet intézetvezető r. tanára (1948– 1953), az Idegen Nyelvek Főiskolája Angol Tanszék tanszékvezető főisk. tanára (1951–1955), az ELTE Nyelv- és Irodalomtudományi Kar, ill. BTK Angol Tanszék egy. docense (1955–1958). A Külügyminisztérium munkatársa, Londonban és Párizsban követségi tanácsos, majd a párizsi Magyar Intézet vezetője (1958–1966), az MKKE Nemzetközi Tanszék egy. docense (1966–1972), az ELTE BTK Angol Tanszék egy. docense (1972–1978) és a Tanszék vezetője (1973–1978).

  Középkori és reneszánsz angol irodalommal, a chartista költészettel, Shakespeare-kutatásokkal fogl. Pedagógusként elsősorban az angol és egyéb idegen nyelvek tanításának kérdéseit vizsgálta, több népszerű angol nyelvkönyv, nyelvtankönyv és egyéb pedagógiai segédkönyv szerzője, ill. szerkesztője. Jelentős szerepet játszott a bp.-i közgazdasági egyetem átszervezésekor az idegennyelv- oktatás elindításában, az első tantervek és tanmenetek kidolgozásában. Műfordítóként kortárs angol irodalmat (pl. a Nobel-díjas William Golding) tolmácsolt, ill. ő fordította le Pablo Casals visszaemlékezéseit.

  Főbb művei

  F. m.: A magyar élet a XIX. századi francia írók megvilágításában. Egy. doktori értek. (Bp., 1947)
  Az idegen nyelvek oktatásának kérdései a felszabadulás előtt és után. (Az idegen nyelvek oktatásának időszerű kérdései. Bp., 1957)
  A chartista költészet szerepe és értékelése. (Filológiai Közlöny, 1958)
  A modern nyelvoktatás kérdései a középiskolában a múlt század második felétől a felszabadulásig. Kand. értek. (Bp., 1962)
  Shakespeare a francia színpadon. (Shakespeare-tanulmányok. Bp., 1965)
  Szerelmesek éjszakája. Mai francia elbeszélők. Vál. (Bp., 1967; 2. kiad. 1970)
  Régi és középkori angol irodalom. (Bp., 1969)
  Katherine Mansfield. (Az angol irodalom a huszadik században. 1–2. Tanulmányok. Szerk. Kristó Nagy Istvánnal. Bp., 1970)
  Bevezetés a XX. század angol irodalmába. Egy. jegyz. (Bp., 1970)
  Arcképvázlatok Amerikáról. (Bp., 1972)
  A középkori angol irodalom. Egy. jegyz. (Bp., 1975)
  tankönyvei: Angol kereskedelmi levelezés. Kováts Alberttel. (Bp., 1950)
  Angol nyelvkönyv. Lutter Tiborral, Róna Évával. (Bp., 1950)
  Magyar könyv az általános iskolák 5. osztálya számára. Kanizsai Nagy Antallal. (Bp., 1950; 7. kiad. 1957)
  Orosz tankönyv közgazdasági szövegekkel. (Bp., 1951)
  Orosz tankönyv kezdők számára. (Bp., 1951)
  Angol nyelvkönyv irodalmi olvasókönyvvel az általános gimnáziumok 4. osztálya számára. Véges Istvánnal. (Bp., 1953; 7. kiad. 1961)
  Angol nyelvkönyv tanfolyamok és magántanulók számára. 1–2. Véges Istvánnal. (Bp., 1958; 9. kiad. 1975; új kiad. Székesfehérvár, 1996)
  ford.: Audry, Colette: A fürdőkád mögött. Reg. (Bp., 1968)
  Murdoch, Iris: A háló alatt. Reg. Ford. és a bevezető tanulmányt írta. (Világkönyvtár. Bp., 1971)
  Öröm és bánat. Pablo Casals emlékei. Feljegyezte: Kahn, E. Albert. (Bp., 1973; 2. kiad. 1981)
  Golding, William: A vétkes visszanéz. Reg. (Világkönyvtár. Bp., 1984).

  Irodalom

  Irod.: Egri Péter: B. L. emlékezete. (Nagyvilág, 1978)
  Szentmihályi Szabó Péter: Búcsú B. L.-tól. (Élet és Irodalom, 1978. 37.)
  Pajorné Papp Andrea–Péterdiné Szabó Emma: B. L. arcképvázlatához. (Bp., 1984).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu