Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Bassa Gábor

  gépészmérnök


  Született: 1924. április 20. Budapest
  Meghalt: 2003. október 29. Budapest

  Család

  Sz: Bassa Sándor mérnök, a KGM Iparpolitikai Főosztályának főmérnöke, Berger Sarolta szövetkezeti bedolgozó. Testvére: Bassa Róbert vegyész. F: 1950-től Prager Ilona Judit fényképész. Leánya: Bassa Lívia (1954. febr. 19.).

  Iskola

  A bp.-i Berzsenyi Dániel Gimnáziumban éretts. (1942), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen gépészmérnöki okl. szerzett (1949), a BME-n doktorált (1962); a műsz. tudományok kandidátusa (1961), doktora (1970).

  Életút

  Vámos Ferenc üzemének elektrotechnikai munkása (1942–1944), a II. vh. végén munkatáborban volt (1944. ápr.–dec.). A Hőtechnikai Kutató Intézet (HőKI), ill. 1964-től a Villamosenergia-ipari Kutató Intézet (VEIKI) kutatómérnöke (1949–1952) és az Intézet műszaki titkára (1951), tud. munkatársa és a Kazántüzelési Osztály osztályvezető-helyettese (1952–1957), a Tüzeléstechnikai és Kazánosztály vezetője (1957–1964), a Tüzeléstechnikai Főosztály vezetője (1964–1967). A BME Gépészmérnöki Kar meghívott, majd óraadó tanára (1950–1967), a Kalorikus Gépek Tanszék egy. docense (1967–1972), tanszékvezető egy. tanára (1972. júl. 1.–1989. júl. 1.) és a Tudományos Kapcsolatok Osztályának vezetője (1967-től). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1957– 1960).

  Termodinamikai alapkutatásokkal, tüzeléstechnikai kérdésekkel, elsősorban a szénporégés elméleti kérdéseivel, égésből származó levegőszennyezéssel, tüzelőanyagok komplex felhasználásával és technológiájával fogl. Közreműködött az összes magyarországi erőműben végzett szénportüzelési kísérleteknél, vizsgálta a szénportüzelésű kazánok tűzterének salakosodását, új számítási és mérési módszert dolgozott ki kazánok tűztéri sugárzó hőátadással való kapcsolatának felderítésére. Kezdeményezésére Dunaújvárosban Malomkísérleti Állomás épült, az itt közös munkával kifejlesztett 32 t/h teljesítményű szénőrlőmalom a Bánhidai Erőműben került alkalmazásra. A Tüzeléstechnika című tantárgy bevezetője a magyarországi gépészmérnökképzésbe (1975-től).

  Elismertség

  Az MTA Kalorikus Bizottsága alapító tagja, az MTA–TMB Energetikai Szakbizottsága tagja (1963-tól).

  Elismerés

  Kiadói Nívódíj (1966).

  Főbb művei

  F. m.: Laboratóriumi szénszárítási módszerek. (Magyar Energiagazdaság, 1952)
  Mérési eljárás a harmatpont meghatározására. (Magyar Energiagazdaság, 1953)
  Gőzkazánok és tüzelőberendezések méretezése. Egy. jegyz. (Bp., 1958)
  Szénőrlőmalmok. (Bp., 1959)
  Szénportüzelések égéselmélete. Kand. értek. (Bp., 1960)
  Tüzelőanyagjellemzők értékelése. (Energia és Atomtechnika, 1961)
  A porszénégés elméletének gyakorlati alkalmazása. (Bp., 1961)
  Szénportüzelések égéselméletének gyakorlati alkalmazása. (Bp., 1962)
  Gőzfejlesztők és tüzelőberendezések. (Gépészeti kézikönyv. IV. Bp., 1963)
  A kiőrlési finomság hatása szénportüzelésű kazánok tűzterének salakosodására. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1964)
  Olajtüzelésű ipari kazánok. Szerk. (Bp., 1965)
  Tüzeléstechnika. Egy. jegyz. (Bp., 1965; 4. kiad. 1992)
  Az égési folyamat vizsgálata szénportüzelésű kazánok tűzterében. Monográfia és doktori értek. is. (Bp., 1967)
  Égés áramlásban. Egy. tankönyv. (Bp., 1986)
  Korszerű tüzeléstechnika. 2. Világító lángok sugárzása. (Bp., 1988)
  Korrózió és környezeti ártalom a tüzelési módtól függően. (Műszaki Információ. Környezetvédelem, 1994)
  ford.: Nuber, Friedrich: Gőzkazánok és tüzelőberendezések hőtechnikai számítása. Ford. és átd. Zágon Pállal. (Bp., 1963).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu