Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Háy László
  Hevesi Gyula
  Kádár János
  Nagy Magda, K.
  Waldapfel József

  Bartoniek Emma

  történész, bibliográfus


  Született: 1894. november 28. Budapest
  Meghalt: 1957. május 31. Budapest

  Család

  Sz: Bartoniek Géza (1854–1930) pedagógus, fizikus, Szumrák Ilona. Testvére: Bartoniek Emil (1889–1915) fizikus, tanársegéd elesett az I. vh.-ban.

  Iskola

  A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1917).

  Életút

  A Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Széchényi Könyvtára, ill. az OSZK gyakornoka, könyvtárnoka (1916–1934); közben a bécsi Magyar Történeti Intézet vendégkutatója (1925–1926), az OSZK Kézirattára vezetője (1934–1945), a II. vh. után állásából elbocsátották (1945).

  Középkori, elsősorban Árpád-kori magyar történelemmel fogl., Feldolgozta az Árpád-kori királykoronázások történetét, vizsgálta a 10–13. sz. magyarországi trónöröklés problémáit. Jelentős középkori történeti forrásközlő és -kiadó tevékenysége, különösen értékesek az Árpád-kori első magyar törvényekkel és legendákkal kapcsolatos megállapításai. Kiadta az OSZK Kézirattára kódexeinek katalógusát.

  Elismertség

  A Magyar Történeti Társulat (1933-tól), a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság választmányi tagja (1935-től).

  Főbb művei

  F. m.: A koronázási eskü fejlődése 1526-ig. Egy. doktori értek. is. (Századok, 1917)
  A magyar királyválasztáshoz. (Századok, 1923)
  Az Árpádok neve. (Minerva, 1924)
  Az Árpádok ércpecsétei. (Turul, 1924)
  Az Árpádok trónöröklési joga. (Századok, 1926)
  Mohács Magyarországa. Báró Burgio pápai követ jelentései. Ford., a bevezető tanulmányt írta. (A Napkelet könyvtára. 12. Bp., 1926)
  Magyar történeti forráskiadványok. Összeáll. (Bp., 1929; hasonmás kiad.: A magyar történettudomány kézikönyve. Bp., 1987)
  A középkor. (Kincsestár. 14. Bp., 1933)
  Az Árpádok trónöröklési joga. (Századok, 1934)
  Szent István törvényeinek XII. századi kézirata. Az Admonti Kódex. Ford., a bevezető tanulmányt írta. (Bp., 1935; hasonmás kiad.: 1988)
  Szociális problémák az Árpád-korban. (Domanovszky Sándor Emlékkönyv. Bp., 1937)
  A Knauz-féle krónika és a vele kapcsolatos krónikák. – Szent István legendái. – Szent Imre legendája. – Szent László két legendája. Kiadta, a bevezető tanulmányt írta. (Scriptores rerum Hungaricarum. II. Bp., 1938; hasonmás kiad.: 1939)
  A magyar királykoronázások története. (Bp., 1939; hasonmás kiad., szerk. és az előszót írta: Kardos József, 1987)
  Codices latini medii aevi Bibliothecae Musaei Nationalis Hungarici. I. Codices latini medii aevi. Kiadta, a bevezető tanulmányt írta. (Bp., 1940)
  Fejezetek a XVI–XVII. századi magyarországi történetírás történetéből. Szerk. Ritoók Zsigmond. A bevezető tanulmányt Klaniczay Tibor írta. (Bp., 1975).

  Irodalom

  Irod.: Csapodi Csaba: B. E. (Magyar Könyvszemle, 1957)
  Mezey László: B. E. (Századok, 1958).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (35), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (11), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (158), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (314), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (694), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu