Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Andorka Rezső , vitéz
  Andorka Rudolf, ifj.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnay László, zolnai

  Bartalus István

  zenetörténész, zenei író


  Született: 1821. november 13. Bálványosváralja, Doboka vármegye
  Meghalt: 1899. február 9. Budapest

  Család

  Sz: apja ref. lelkész volt.

  Iskola

  A kolozsvári ref. főiskolán jogot, bölcsészetet és teológiát tanult, egyúttal a kolozsvári konzervatórium hallgatója is (1841–1845). Az MTA tagja (l.: 1875. máj. 26.).

  Életút

  Br. Wesselényi Miklós családjánál nevelő (Zsibón, 1845–1846), Kolozsvárott zonogoratanár (1846–1851), Pestre költözése után mint zongoraművész koncerteken lépett fel (1851–1852), majd Gönczy Pál pesti fiúnevelő intézetének tanára (1852–1860). Az 1860-as évektől elsősorban zenetörténeti kutatásokat végzett (a felső-ausztriai könyvtárakban). A bp.-i (budai) állami tanítóképzőintézet zenetanára (1869–1883).

  Pályafutását költőként kezdte, A honvéd című költeménye az Öröm-dalok című füzetben jelent meg (Kolozsvárott, 1842). Zenetudósként zeneelmélettel, -történettel, esztétikával fogl., zenekritikákat írt. Elsők között tett kísérletet a magyar zene történetének megírására: a magyar palotás történetét feldolgozó munkája, ill. a 15–16. sz.-i magyarországi lantművészek munkásságát feltáró írásai kéziratban maradtak. Számos zeneiskolai tankönyvet, zonogoratanítással foglalkozó elméleti munkát írt és szerkesztett. A magyarországi népdalgyűjtés egyik elindítója: 1871-től 1883-ig több népdalgyűjtő utat tett az országban.

  Elismerés

  A Kisfaludy Társaság tagja (r.: 1867).

  Szerkesztés

  A Zenészeti Lapok főmunkatársa (Amarus álnéven, 1860–1863).

  Főbb művei

  F. m.: Pályanyertes zeneművek. (Pest, 1858)
  101 magyar népdal énekre és zongorára. (Pest, 1860)
  Módszer a zongora helyes játszására. (Pest, 1860)
  Zongoratan. (Pest, 1862)
  Zenekáté. (Pest, 1863)
  A magyar zene története. (Budapesti Szemle, 1864)
  Két dudás egy csárdában. Regény a magyar zenész életből. (Pest, 1865)
  Elemi összhangzat- és számjelzéstan. (Pest, 1867; 2. jav. és bőv. kiad. Bp., 1880)
  A magyar egyházak szertartásos énekei a XVI–XVII. században. (Pest, 1869)
  Magyar Orpheus. Vegyes tartalmú zenegyűjtemény. XVIII–XIX. század. (Pest, 1869)
  B. I. jelentése a felsőausztriai kolostoroknak Magyarországot illető kéziratairól és nyomtatványairól a Magyar Akadémiához. (Pest, 1870)
  Bevezetés a zongora s orgona játszásába a tanítóképezdei ifjúság tömegesen tanulása szempontjából. (Pest, 1871)
  Jelentés a magyar népdallamok gyűjtéséről. (A Kisfaludy Társaság Évlapjai, 1872)
  Magyar népdallamok egyetemes gyűjteménye. I–III. (Bp., 1873–1883)
  IV.–VII. (Bp., 1894–1896)
  Művészet és nemzetiség. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1875. okt. 18. és nov. 15.; Értekezések az MTA Nyelv- és Széptudományok Osztálya köréből. 5. köt. 6. Bp., 1876)
  Emlékbeszéd Mátray Gábor l. tag felett. (Bp., 1877)
  Vázlatok a zene történelméből. (Bp., 1882)
  A féltudósok. Humoros reg. (Bp., 1882)
  Újabb adalékok a magyar zene történelméhez. (Bp., 1882)
  A zeneköltészet elemei és műformái. (Bp., 1883)
  Arany János dalai Petőfi, Amade és saját költeményeire. Énekre és önálló zongorára feoldogozta B. I. A képeket rajzolta Gyulay László. (Bp., 1884)
  Egy bukott zenész élete. Reg. (Mulattató zsebkönyvtár. Esztergom, 1884)
  Énektanító vezérkönyv. I–VI. (Bp., 1898–1902)
  Magyar énekiskola hat évfolyamban. I–V. (Bp., 1890; 4. teljesen átd. kiad. Átd. Sztankó Béla. Bp., 1904)
  A művészet pongyolában. A zenész életből. 14 elb. (Bp., 1893)
  A kivándorlók. Víg reg. (Bp., 1894).

  Irodalom

  Irod.: B. I. (Vasárnapi Ujság, 1860. 47. arcképével)
  B. I. (Vasárnapi Ujság, 1899. 7. arcképével)
  Sz. Farkas Márta: B. I. (A múlt magyar tudósai. Bp., 1976)
  Szerző Katalin: Egy „zenebölcs” Arany lapjainál: B. I. (Irodalomismeret, 1992).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (186), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (20), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), immunológus (10), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (175), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (186), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu