Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abaffy László
  Alexits György
  Báthy Anna
  Krassó György

  Bartal Antal

  klasszika-filológus, nyelvész

  1871-ig Bartl


  Született: 1829. április 24. Besztercebánya, Zólyom vármegye
  Meghalt: 1909. szeptember 6. Dunaharaszti, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

  Iskola

  Papnövendékként a pesti tudományegyetemen (1846–1848), majd a besztercebányai papnevelő intézetben teológiát tanult (1848– 1849), kilépett az egyházból (1849). A bécsi tudományegyetemen görög–latin szakos tanári okl. (1855), római klasszika-filológiából magántanári képesítést szerzett (1868). Az MTA tagja (l.: 1873. máj. 21.; r.: 1898. máj. 6.).

  Életút

  A gr. Pongrácz család nevelője (1850–1852), Bécsben, a josephstadti főgimnázium gyakorlótanára (1855–1856), az ungvári főgimnázium (1856–1858), a pesti r. k. főgimnázium r. tanára (1858–1870). A pesti, ill. bp.-i középiskolai tanárképző intézeti gyakorlógimnázium rk. (1870–1874), r. tanára (1874–1890) és igazgatója (1871–1890), nyugdíjazták (1890).

  Klasszika-filológiával, latin mondattannal, latin és indoeurópai összehasonlító nyelvészettel fogl. Összeállította a magyarországi latinság szótárát (1901), amely a tudományterület egyik alapmunkájának számít. Számos népszerű középiskolai latintankönyvet és -nyelvtankönyvet írt és szerkesztett.

  Elismertség

  Az Országos Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság alelnöke. A Budapesti Philológiai Társaság (1891-től), a Magyar Paedagogiai Társaság t. tagja (1894-től).

  Elismerés

  A bp.-i tudományegyetem tb. doktora (1902).

  Szerkesztés

  A Philologiai Közlöny alapító szerkesztője (Hóman Ottóval, 1871–1872).

  Főbb művei

  F. m.: Hellas és Róma. I–II. füzet. Veress Ignáccal. (Pest, 1862–1863)
  Szótár Julius Caesar de bello Gallico és de bello civili czímű emlékirataihoz. (Pest, 1863; 2. kiad. 1867)
  Elemi latin nyelvtan. I–II. (Pest, 1865; 3. kiad. Pozsony, 1870)
  Latin mondattan. Malmosi Károllyal. (Pest, 1866; 4. jav. kiad. 1896)
  Teljes magyar–latin szótár. Veress Ignáccal. (Pest, 1864; 3. kiad. 1872)
  Latin gyakorló és olvasókönyv. (Pest, 1868; 2. kiad. Bp., 1874; 6. kiad. 1884)
  A kritika kritikájának kritikája. Észrevételek Szepei Imre munkájára. (Pest, 1869)
  A classica philologiának és az összehasonlító árja nyelvtudománynak mívelése hazánkban. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1874. jan. 5. és márc. 2.; megjelent: Értekezések az MTA Nyelv- és Széptudományok Osztálya köréből. 4. köt. 3. Bp., 1874; kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1874)
  Görög–latin hangtan. (Nyelvtudományi Közlemények, 1876)
  Bevezetés az összehasonlító nyelvtanba, különös tekintettel a classicus nyelvekre. (Bp., 1883)
  Jegyzetek Horatius költeményeihez. (Bp., 1886)
  A magyarországi latinság szótára című mű keletkezési körülményei. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1899. máj. 1.; megjelent a kötet előszavában, ill. kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1899)
  A magyarországi latinság szótára. – Glossarium mediae et infimae latinitatis. (Leipzig–Bp., 1901; hasonmás kiad. Hildesheim–New York, 1970; Bp., 1983).

  Irodalom

  Irod.: Badics Ferenc–Kármán Mór: B. A. emlékezete. (Magyar Közművelődés, 1910)
  Cserép József: Emlékbeszéd B. A. fölött. (Egyetemes Philologiai Közlöny, 1910)
  Gyomlay Gyula: Emlékbeszéd B. A. r. tag felett. (Bp., 1912).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu