Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Alexics György
  Báthy Anna
  Krassó György
  Major Tamás, tasnádi
  Sík Endre

  Bársony Jenő

  pedagógus, közgazdász


  Született: 1923. november 19. Szeged
  Meghalt: 1990. április 12. Budapest

  Család

  Sz: Bársony Károly, Gyéres Ilona. Apja műszaki tisztviselő, anyja kozmetikus volt. Elvált. 2. F: 1973-tól Trgo Ottilia külkereskedelmi üzletkötő. Leánya: Marton Dénesné Bársony Julianna orvos (1947–); fia: Bársony János (1951–) jogász.

  Iskola

  Az ELTE BTK-n pszichológia–filozófia–politikai gazdaságtan szakos tanári okl. szerzett (1950), az MKKE-n a külkereskedelem gazdaságtanából doktorált (1976), a neveléstudományok kandidátusa (1977).

  Életút

  Az Országos Társadalombiztosítási Intézet (OTI) Lélektani Állomásának gyakornoka (1949), a Dolgozók Óvónőképző Iskolájának r. tanára (1949–1950), a bp.-i IV. ker.-i (újpesti) Közgazdasági Technikum és Leánygimnázium igazgatója (1950–1951), a bp.-i Fővárosi Tanács Oktatási Osztályán a tanító- és óvónőképzés előadója (1951–1952). A bp.-i XI. ker.-i Mező utcai Közgazdasági Technikum politikai gazdaságtan oktatója (1952–1957), a bp.-i VII. ker.-i Hernád utcaii általános fiúiskola igazgatója (1957–1959), a bp.-i II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Technikum igazgatója (1959–1971), egyúttal a Felsőfokú Külkereskedelmi Szakiskola (1962–1971) és a Külkereskedelmi Főiskola alapító főigazgatója (1971–1974) és főisk. tanára (1971–1976). A Konjunktúra és Piackutató Intézet (KOPINT, 1976–1984), majd az Ipargazdasági Intézet tud. főmunkatársa (1984–1990). Az MTA–TMB aspiránsa (1959–1962).

  A külkereskedelmi szakoktatás és a politikai gazdaságtan oktatásmódszertanával fogl., jelentős szerepet játszott a magyarországi közgazdasági tanárképzés kialakításában. Részt vett a Felsőfokú Külkereskedelmi Szakiskola megszervezésében, majd irányításával a felsőfokú szakiskolát Külkereskedelmi Főiskolává szervezték át. Az új főiskola alapdokumentumainak (pl.: tanterv, szervezeti és működési szabályzat, vizsgarendszer stb.) kidolgozója. Pedagógusként elsősorban az iskolai közösségi nevelést és a felsőfokú oktatás területén megvalósuló nevelőmunkát; közgazdászként elsősorban a KGST árrendszerét és az új gazdaságirányítási rendszerek bevezetésével kapcsolatos külkereskedelmi kérdéseket vizsgálta.

  Elismertség

  A Magyar Pedagógiai Társaság Neveléselméleti Szakosztályának tagja. Az Országos Felsőoktatási Nevelési Munkaközösség (OFN) tagja, az OFN Főiskolai Nevelési Bizottságának vezetője.

  Elismerés

  Munka Érdemrend (ezüst, 1971), Lenin-emlékplakett (1974).

  Főbb művei

  F. m.: A kapitalizmus politikai gazdaságtana. Száz Jánossal. (Bp., 1956; 7. kiad. 1963)
  A közösségi nevelés a pedagógia rendszerében. Benyújtott kand. értek. (Bp., 1962)
  A külkereskedelmi szakképzés szerkezeti és tartalmi kérdései a Külkereskedelmi Főiskolán. (Külgazdaság, 1974)
  Komplex nevelés és a tanulócsoportok patronálása főiskoláinkon. Kand. értek. (Bp., 1976)
  A KGST árrendszerének néhány problémája. (Bp., 1976)
  A magyar külkereskedelmi realizálás évközi ingadozásairól. (Bp., 1977)
  Az NDK gazdaságirányítási rendszerének néhány, a külkereskedelemhez kapcsolódó vonásáról. (Bp., 1977)
  Liska Tibor koncepciója, a szocialista vállalkozás. (Valóság, 1981; angolul: Acta Oeconomica, 1982)
  A gazdaságirányítási rendszer problémái a szocialista országokban. (Bp., 1985)
  A Liska-féle szocialista vállalkozási koncepció. (Koncepció és kritika. Bp., 1985)
  A gazdaságirányítás továbbfejlesztése a szocialista országokban. (Bp., 1987)
  A vagyonérdekeltség értelmezése és megvalósítási lehetőségei. (Ipari Szemle, 1987)
  Szocializmusfelfogás és reform. Benyújtott doktori értek. (Bp., 1988)
  A szocializmus reformja. (A szocialista gazdaság alternatív modelljei. Győr, 1988)
  A korszerű szocializmus. (Gyorsuló idő. Bp., 1988)
  Ki legyen a tulajdonos? Amit a tulajdonreformról tudni kell. Krokos Jánossal. (Bp., 1989).

  Megjegyzések

  Valamennyi lexikonban téves halálozási adat: ápr. 24.!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (957), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu