Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Aczél Ilona, Cs.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnai Gyula
  Zolnay László, zolnai

  Baránszky-Jób László

  irodalomtörténész, esztéta

  1946-ig Jób László


  Született: 1897. december 2. Újpest
  Meghalt: 1987. október 9. Budapest

  Család

  Sz: Baránszky Gyula, Jakobovics Klára. Testvére: Baránszky-Jób Imre (1899–1993) gépészmérnök. Fia: Baránszky László (1930– 1999) költő.

  Iskola

  Elemi iskoláit Szegeden, a gimnáziumot Vácott végezte. A bp.-i tudományegyetemen magyar–történelem szakos tanári okl. (1920), bölcsészdoktori okl. (1926), az esztétika tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1939).

  Életút

  Az I. vh. végén bevonult katonának és tiszti vizsgát tett (1918), az összeomlás után, a Tanácsköztársaság idején Szegeden az ún. nemzeti hadseregben (1919. ápr.–aug.), a proletárdiktatúra bukása után a bp.-i egyetemi zászlóaljban szolgált (1919–1920). A bp.- i Középiskolai Tanárképző Intézet gyakorló főgimnáziumának ösztöndíjas tanárjelöltje (1919–1920), Tiszaugon, a Radványi-család nevelője (1920–1921), Budapesten polgári iskolai tanár (1921–1923), a bp.-i II. ker.-i Hunyadi János u.-i (= Ponty u.-i) Fiú Felsőkereskedelmi Iskola (1939-től középiskola) r. tanára (1923–1945). A szegedi (1939–1940), ill. a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem (1940–1944) a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1945–1949), a bp.-i Szilágyi Erzsébet Gimnázium tanára (1951–1957).

  Esztétikai, irodalom- és stílustörténeti kutatásai mellett verseket és novellákat is írt. Magyarországon ő írt először az emigrációban élő Márai Sándorról (1986).

  Elismertség

  A Szent István Akadémia tagja (r.: 1942). A Magyar Esztétikai Társaság ügyvezető alelnöke (1935–1945), elnöke (1945–1949).

  Elismerés

  A Művészeti Alap Irodalmi Díja (1983), Toldy Ferenc-emlékérem (1983).

  Szerkesztés

  Az Esztétikai Szemle szerkesztője (1939–1948), az Embernevelés főmunkatársa (1946–1949).

  Főbb művei

  F. m.: Az esztétikai látszatvalóság problémája. (Bp., 1932)
  A stílus-elmélet új útjai. (Bp., 1934)
  Teremtő egyéniség, belső forma. (Athenaeum, 1934)
  Irodalomtörténet és esztétika. (Bp., 1935)
  Bevezetés az esztétikába. (Bp., 1935)
  A magyar széppróza története szemelvényekben. (Bp., 1937)
  Az impresszionizmus irodalmunkban. (Bp., 1938)
  Az esztétika autonómia-kérdése. (Debrecen, 1939)
  A jelenkori esztétika. (Bp., 1942)
  Líránk formanyelve a nyugatos nemzedék után. (Bp., 1944)
  A modern ízlés. (Bp., 1946)
  Természeti szép és művészeti érték. (Pécs, 1948)
  Arany lírai formanyelvének fejlődéstörténeti helye. (Bp., 1957)
  Líránk formanyelve. Kísérlet a magyar vers nyelvzenéjének megállapítására. (Bp., 1967)
  Kosztolányi és a német irodalom. (Bp., 1968)
  Élmény és gondolat. Tanulmányok. (Bp., 1978)
  Teremtő értékelés. Tanulmányok. (Bp., 1984)
  A művészi érték világa. Elméleti írások, tanulmányok, esszék. (Bp., 1987)
  szerk.: Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem. Sajtó alá rend., a bevezető tanulmányt írta. (Bp., 1937)
  Tanulmányok Mitrovics Gyula tiszteletére. (Bp., 1939)
  A magyar irodalom kincsesháza. Alszeghy Zsolttal. (Bp., 1941)
  A magyar öntudat kistükre. (4. kiad. Bp., 1941)
  A magyar líra Adyig. Összeáll., jegyz. (Bp., 1948)
  ford.: Müller–Freienfels: A költészet. (Bp., 1941)
  Edmund Husserl válogatott tanulmányai. (Bp., 1972).

  Irodalom

  Irod.: Széles Klára: B-J. L. teremtő értékelése. (Új Írás, 1985)
  Rónay László: Egyszemélyes tanszék. B-J. L. köszöntése. (Élet és Irodalom, 1987. 5.)
  Széles Klára: B-J. L. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1987)
  Kabdebó Lóránt: In memoriam B-J. L. (Vigilia, 1987).

  Megjegyzések

  MÉL, UMÉL: téves születési hely: Bp.!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu