Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Aczél Ilona, Cs.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnai Gyula
  Zolnay László, zolnai

  Bajza József

  irodalomtörténész, történész


  Született: 1885. január 31. Fugyivásárhely, Bihar vármegye
  Meghalt: 1938. január 8. Budapest

  Család

  Nagyapja Bajza János, Bajza József (1804–1856) költő, kritikus, az MTA tagjának öccse. Sz: Bajza Kálmán, Galgóczi Mária. F: Gózony Ilona.

  Életút

  Középiskoláit a nagyváradi premontrei, a kalocsai jezsuita és a bp.-i VII. ker.-i álami főgimnáziumban végezte, a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1906) és magyar–latin szakos tanári okl. szerzett. Az MTA tagja (l.: 1926. máj. 6.).

  A Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Nyomtatványtárának, majd Kézirattárának munkatársa, ill. a Hírlaptár vezetője (1906–1923); közben a Külügyminisztérium Sajtóosztályának délszláv referense (1919–1920). A Pázmány Péter Tudományegyetemen a horvát nyelv és irodalom ny. r. tanára (1923–1938).

  Tud. pályafutásának kezdetén elsősorban 18–19. sz.-i magyar irodalomtörténettel fogl. Monográfiát írt Bajza Józsefről, és megkezdte a költő munkáinak kritikai kiadását. Könyvtári szolgálata során megismerkedett és barátságot kötött Sufflay Milán horvát történésszel, zágrábi egyetemi tanárral, akinek hatására, az 1910-es évektől érdeklődése a délszláv–magyar irodalmi, művelődési és politikai kapcsolatok története felé fordult. Alapvetően új eredményeket ért el a horvát állam és a horvát kérdés korabeli történetének feldolgozása terén. Álnevei: Battorych Kornél, Szücsi József.

  Emlékezet

  A kerepesi úti temetőben díszsírhelyen temették el.

  Elismertség

  A Szent István Akadémia tagja (r.: 1922).

  Elismerés

  Ipolyi-pályadíj (1911).

  Szerkesztés

  A Magyar Hírlap, az Új Nemzedék (1917–1919) és a Magyar Külpolitika c. lapok külső munkatársa. A Magyarság c. napilap állandó vezércikkírója (Battorych Kornél álnéven).

  Főbb művei

  F. m.: A kuruc elbeszélő költészet ismertetése. Egy. doktori értek. (Bp., 1906)
  Kisfaludy Sándor és a nyelvújítás. (Magyar Nyelvőr, 1906)
  Bajza József, mint nyelvújító. – Bajza József költői nyelvéről. (Magyar Nyelvőr, 1908)
  Egy ismeretlen Katalin-legenda. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1908)
  Petőfi István versei. Összegyűjtötte, a bevezetést írta. (Petőfi Könyvtár. 17. Bp., 1909)
  Bajza József és Shakespeare. (Magyar Shakespeare Tár, 1911)
  Bajza József. Monográfia. Szücsi József álnéven. (Bp., 1914)
  Bajza József munkái. I. (Bp., 1914)
  IV. Károly és a délszlávok. (Új Magyar Szemle, 1920)
  A magyar–horvát unió felbomlása. (Budapesti Szemle, 1925)
  Adalékok Montenegro magyar könyvészetéhez. (Magyar Könyvszemle, 1926)
  Frangepán Kristóf levele a mohácsi csatáról. (Protestáns Szemle, 1927)
  Beiträge zur ungarischen Bibliographie über Montenegro. 1–2. füz. (Bp., 1927–1929)
  Horvát éposz Kálmán királyról. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1928. máj. 7.; megjelent: Budapesti Szemle, 1928; kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1928)
  La questione montenegrina. (Corvina, 1928)
  Jugoszlávia. (A Magyar Szemle Kincsestára. 27. Bp., 1929)
  Podmaniczky-Magyar Benigna a horvát költészetben. (Bp., 1935)
  A horvát kérdés. Vál. tanulmányok. Sajtó alá rend., a bevezető tanulmányt írta Tóth László (Bp., 1941).

  Irodalom

  Irod.: Asztalos Miklós: B. J. (Magyar Könyvszemle, 1938)
  Gogolák Lajos: B. J. halálára. (Az Ország Útja, 1938)
  Melich János: B. J. (Századok, 1938)
  Supka Ervin: B. J. irodalmi munkássága. (Bp., 1941).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu