Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barla Szabó Ödön
  Háy László
  Pap János
  Trencsényi-Waldapfel Imre
  Waldapfel Eszter

  Botár Imre

  egyháztörténész


  Született: 1880. december 3. Dés, Szolnok-Doboka vármegye
  Meghalt: 1959. január 27. Budapest

  Iskola

  A bp.-i Ferenc József Nevelőintézetben tanult (1898–1902), a bp.-i tudományegyetemen történelem–latin szakos tanári okl. szerzett (1902).

  Életút

  A szentgotthárdi (1902–1904), a fehértemplomi (1904–1906), a kaposvári (1906–1919), a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium r. tanára (1920–1937).

  Az Unitárius Irodalmi Társaság tagja.

  Szolnok és környéke település- és gazdaságtörténetével, ill. az unitárius egyház történetével fogl. A magyarországi unitárius egyház történetéről írt nagy, összefoglaló műve kéziratban maradt. Emlékét Szolnokon utca őrzi.

  Szerkesztés

  Több egyháztörténeti írását az Unitárius Értesítő közölte.

  Főbb művei

  F. m.: A fehértemplomi állami gimnázium harmincéves története. (Fehértemplom, 1907)
  Horatius és Vergilius Róma ethikai megújhodásában. (Egyetemes Philologiai Közlöny, 1908)
  Mai történettanításunkról. (Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1908)
  Történettanítás és szociológia. (Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1910)
  A vallásszabadság és Dávid Ferenc. (Unitárius kis könyvtár. 73. Bp., 1928)
  Forgách Ferenc emlékiratainak kritikája. (Századok, 1933)
  Az unitárius élet munkásai. Többekkel. (Bp., 1940)
  Szolnok települési, népesedési és gazdasági viszonyai a XVIII. században. (A Szolnoki Könyvtár és Múzeum Egyesület kiadványai. 4. Szolnok, 1941)
  Szolnok agrártörténete a XIX. században. (Századok, 1943).

  Irodalom

  Irod.: Vörös István: B. I. (Állami Verseghy Ferenc Gimnázium Értesítője. Szolnok, 1938).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu